Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1012/31.1.2005 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του N.3296/2004, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1012/31.1.2005
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του N.3296/2004, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

ΠΟΛ.1012/31.1.2005 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του N.3296/2004, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1008904/198/45/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1012


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του Ν. 3296/04, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 9 και 17 του άρθρου 5, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, του Ν.3296/2004 «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φορολογικοί Ελεγχοι και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 253/Α' στις 14.12.2004 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 5

Παράγραφος 9
Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού, μειώνεται από 30% σε 10%, το ποσοστό βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου προστιθέμενη αξίας, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
Με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση που ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 10% (αντί του 30% που ίσχυε) του αμφισβητούμενου ΦΠΑ, και του πρόσθετου φόρου (προσαύξηση) που συμβεβαιώνεται με αυτόν, καθώς και των προστίμων.
Υπενθυμίζουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο), ορίστηκε ότι, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή των προστίμων, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται για την κύρια φορολογία.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, για τις προσφυγές που κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά, δηλαδή από 14.12.2004 και μετά, ανεξάρτητα από την διαχειριστική περίοδο την οποία αφορούν.

Παράγραφος 17
Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου αυτού, καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία (συνάφεια), που είχε θεσπιστεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), για τις υποθέσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των οποίων η τριετία αρχίζει από 1.1.2001 και εφεξής.

Αρθρο 21

Παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, η αναστολή για την επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα, που ίσχυε μέχρι και 31.12.2004, παρατάθηκε μέχρι και 31.12.2005.
Συνεπώς, ο ΦΠΑ θα αρχίσει να επιβάλλεται στα ακίνητα, οι άδειες κατασκευής των οποίων, θα εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, γίνεται αντίστοιχη ρύθμιση παράτασης αναστολής επιβολής ΦΠΑ και για τα εργολαβικά προσύμφωνα.
Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις αυτές, ορίστηκε ότι στο ΦΠΑ υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών, με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά τις 21.8.1986 και η σχετική άδεια ανέγερσης της οικοδομής θα εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.
Κατά συνέπεια, τα εργολαβικά προσύμφωνα που συντάχθηκαν μετά τις 21.8.1986 και των οποίων η σχετική άδεια ανέγερσης θα εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2005, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Αρθρο 24

Παράγραφοι 2 και 3
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 και μειώνονται τα ποσοστά πρόσθετου φόρου που επιβάλλονται στη Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) το ποσοστό του πρόσθετου φόρου για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακρίβεια της δήλωσης και τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή της. Τα νέα αυτά ποσοστά πρόσθετου φόρου ισχύουν για πράξεις που θα διενεργούνται από 1.1.2005 και μετά.
Επίσης, στην περίπτωση που διενεργούνται επιστροφές ΦΠΑ, από τη δημοσίευση του νόμου, 14.12.2004 και μετά, σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να έχουν δικαίωμα επιστροφής, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται πλέον σε 3%.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης