Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2318 ΕΞ 27.2.2018 Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2018 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2318 ΕΞ 27.2.2018
Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή

Αθήνα, 27.02.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2318 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2318/2018

ΘΕΜΑ : Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή


ΕΡΩΤΗΜΑ

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας κοσμημάτων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, κοσμήματα που δεν είναι επίκαιρα από άποψη μόδας, να τα στείλει για λιώσιμο και κάποια από αυτά να γίνουν κοσμήματα με νέα μορφή και κάποια άλλα να γίνουν ράβδοι χρυσού; Αν ναι, πως θα αποτιμηθούν κατά το χρόνο της απογραφής των αποθεμάτων; Πως θα αποτιμηθούν οι πέτρες που φέρουν κάποια , αφού διαχωριστούν από αυτά.

2) ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση εμπορίας ωρολογίων, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει την δυνατότητα, ρολόγια παλιάς μόδας, άνω της δεκαετίας, να τα διαλύσει και υπό μορφή ανταλλακτικών, να τα πουλήσει; Και σε ποια αξία; Αν δεν τα πουλήσει αυτά τα ανταλλακτικά σε ποια αξία θα απογραφούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων σε οντότητα που τηρεί απλογραφικά βιβλία περιγράφεται στο άρθρο 20 του Νόμου 4308/2014 και στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται στην λογιστική οδηγία που έχει εκδώσει η Ε.Λ.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

Δεδομένου ότι η οικονομική οντότητα κατασκευάζει ή μεταποιεί υλικά αγαθά με σκοπό την πώληση τους, λαμβάνει χώρα μεταποιητική διαδικασία, δηλαδή παραγωγή προϊόντων.

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

Μετά την αρχική καταχώριση, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Σημειώνουμε ότι, στο άρθρο 30 «Απλοποιήσεις κι απαλλαγές» του Νόμου 4308/2014 ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης