Live Search Results

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.10572/223/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2018 ]
Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.10572/223/2018
Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 16/2/2018
Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.10572/223

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Δ17)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791, 2131516797

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016».

Σχετ.: Οι α.π. (1) Φ80000/οικ.60273/2197/23.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ), (2) Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΦΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω) και (3) Φ.1500/οικ.1681/119/2017/19.9.2017 (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 13.05.2016 και εφεξής, η κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, αποτελείται από δύο τμήματα: την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη.

Για τον υπολογισμό τόσο της εθνικής σύνταξης, όσο και της ανταποδοτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 19, 27 και 28 του ν.4387/2016, έχουν ήδη δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΝΑΤ.

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι ως προς το χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΑ 913/1978, ως ισχύει (σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης α.π. Φ10080/34631/1350/8.8.2016).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για τον υπολογισμό της σύνταξης (εθνικής και της ανταποδοτικής) της ως άνω κατηγορίας ασφαλισμένων, διευκρινίζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε ότι ανάγεται η συνθετική ναυτική υπηρεσία σε έτη ασφάλισης, και τούτο γίνεται με τη διαίρεση των ημερών της συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας διά των 300 (ηα)

2. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (2) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΝΑΤ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές και τα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016.

Α. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας (όπως αυτή νοείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ 913/78 (ΦΕΚ 110, Α'), για τον υπολογισμό του οποίου λογίζονται κατ' έτος 300 ημέρες, ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του κατωτέρω πίνακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
0 15 0,77%
15,01 18 0,84%
18,01 21 0,90%
21,01 24 0,96%
24,01 27 1,03%
27,01 30 1,21%
30,01 33 1,42%
33,01 36 1,59%
36,01 39 1,80%
39,01 42 και περισσότερα 2,00%


Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος μηνιαίος μισθός καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Ειδικότερα για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται ως ο μέσος μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου επί του οποίου κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών:

Καταρχάς υπολογίζεται για κάθε έτος ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών όπως και όπου αυτό προβλέπεται ) από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Ο μέσος αυτός όρος των μηνιαίων αποδοχών είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης δια του συνολικού χρόνου ναυτικής υπηρεσίας από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης (αναγόμενος ο χρόνος αυτός σε μήνες όπου πλήρης μήνας = 30 ημέρες).

Σημειωτέον ότι οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται, για το διάστημα έως και το 2020, κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (α.π. οικ.15726/605/5.4.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου μας με ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ).

Για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών θα διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, ο οποίος θα υπολογισθεί από την αρμόδια για τον καθορισμό Ελληνική Στατιστική Αρχή,.

Παράδειγμα: Ναυτικός, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης (π.χ 1.1.2018) λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας του, έχοντας πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας από 1.11995 έως 31.12.2017, οι οποίες έστω ότι αντιστοιχούν σε 5.700 ημέρες συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας στο ΝΑΤ.

Εθνική σύνταξη: επειδή έχει 19 έτη (=5.700/300) συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας θα λάβει εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 19 έτη ,ήτοι 376,32€ {= 384 - (384*2%)}.

Ανταποδοτική σύνταξη:

Χρόνος ναυτικής υπηρεσίας : από 1.1.2002 μέχρι την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας [άρα 120 μήνες (3.600/30)].

Συντάξιμες αποδοχές (μετά την αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ) επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης 1.1.2002-31.12.2017 : 372.000 ευρώ.

Μέσος όρος των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών: 3.100€ (=372.000:120).

Ποσοστό αναπλήρωσης : 14,97% (ποσοστό αναπλήρωσης των 19 ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας).

Άρα, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 464,07€ (= 3.100€ * 14,97% ) Ποσό μηνιαίας σύνταξης (εθνική +ανταποδοτική) : 840,39€ (= 376,32€ +464,07€).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

α. Από 1.1.2017 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΝΑΤ, όπως και για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο με σημερινά δεδομένα ισούται με 586,08*10=5.860,8 ευρώ.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από 1.1.2017 ως ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών είναι το ποσό αυτό.

β. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 30 παρ.1 του ν.4387/2016, όπως ισχύει , δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων εξαιρέθηκε με το άρθρο 3 της α.π. Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α από την προβλεπόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του ν.4336/2015.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 12.5.2016 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων από το πρώην ΝΑΤ κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 και 33 του ν.4387/2016, ο χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης και του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στις προηγούμενες παραγράφους για τις συντάξεις που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. Επίσης, οι συντάξιμες αποδοχές που χρησιμοποιούνται είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων με τις αναπροσαρμογές που προβλέπουν οι ίδιες ανωτέρω διατάξεις.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Related from Links


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories