Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5425/6.10.2017 Μη επιστροφή ΦΣΚ για αύξηση κεφαλαίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 5425/6.10.2017
Μη επιστροφή ΦΣΚ για αύξηση κεφαλαίου

Καλλιθέα 06.10.2017
αριθμός απόφασης 5425

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604536
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/ τ. Β'/27.04.2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμ. ΔΕΔ 1126366ΕΞ2016/30.08.2016(ΦΕΚ2759/τ.β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 08.05.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και το διακριτικό τίτλο « » με ΑΦΜ: ,με έδρα στην οδό Τ.Κ. 73136 ΧΑΝΙΑ, κατά της με αριθμό /05-04-2017 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, επί της υπ’αρ /13-03-2017 κατατεθείσας αίτησης για επιστροφή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την αναγραφόμενη στην παράγραφο 4, με αριθμό /05-04-2017 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, επί της υπ'αρ /13-03-2017 κατατεθείσας αίτησης για επιστροφή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου

6. Την από 10.05.2017 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 08.05.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Στις 21-12-2016, με το αριθμό 1611/21-12-2016 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χανίων, έγινε μετατροπή της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ με την επωνυμία « » και το διακριτικό τίτλο « » σε Μονοπρόσωπη Α.Ε. με την επωνυμία « » και το διακριτικό τίτλο « » με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ και έδρα στην οδό Τ.Κ. 73136 ΧΑΝΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από 20.000,00 ευρώ, σε Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ το οποίο κεφάλαιο (άρθρο 5), κατανέμεται σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ της κάθε μιας μετοχής και (άρθρο 35) «ανελήφθη από τον ιδρυτή της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και ειδικότερα κατά τριακόσιες χιλιάδες(300.00,00) ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο εισφέρει τριακόσιες χιλιάδες ευρώ και θα λάβει τρεις χιλιάδες(3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν(100) ευρώ η κάθε μία.»

Στις 23-12-2016, η προσφεύγουσα υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Χανίων την αρ /2016 Δήλωση Καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων για αύξηση κεφαλαίου ποσού 280.000,00 ευρώ και κατέβαλε ποσό φόρου 2.800,00 ευρώ (Α.Χ.Κ. /23-12-2016).

Στις 30-01-2017, με το με αριθμό 1642/30-01-2017 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χανίων και ύστερα από το με ημερομηνία 23-01-2017 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της προσφεύγουσας, έγινε τροποποίηση του καταστατικού, και στις Μεταβατικές Διατάξεις στο Άρθρο 35 Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου ορίζεται ότι: «Το Μετοχικό κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ [ ] καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. [ ] και με την εισφορά του ποσού που θα προκύψει από την διανομή μερίσματος. Δηλαδή συνολικά ο εισφέρει 300.000,00 ευρώ μετά την διανομή μερίσματος [...]»

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά ότι ,αφού η επιχείρηση πριν την καταβολή κεφαλαίου μετέτρεψε το άρθρο 35 του καταστατικού μετατροπής και μετά ολοκλήρωσε την καταβολή κεφαλαίου εντάσσετε στους όρους που προβλέπει η Υπ.Οικ.Ν.252/20.2.1989 Πολ.1056, πρέπει να επιστραφεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά την γνωστοποίηση του καταστατικού μετατροπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

Ο ισολογισμός μετατροπής συνετάγη την 31-10-2016 και ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοσίευσης από το αρμόδιο τμήμα της Περιφερικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων στις 28-12-2016.

Το καταστατικό μετατροπής προέβλεπε σύμφωνα με το άρθρο 35 ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί με την καταβολή μετρητών και από 20.000,00 ευρώ θα ανέλθει σε 300.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών 280.000,00 ευρώ. Με την αλλαγή του έτους και με ημερομηνία 23/01/2017 γίνετε τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να μετατραπεί το άρθρο 35 του καταστατικού όπου προβλεπόταν η καταβολή κεφαλαίου σε μετρητά και αποφασίστηκε η καταβολή του κεφαλαίου με την διανομή κερδών παλαιοτέρων χρήσεων που είχαν μείνει αδιάθετα

Αφού έγινε η αλλαγή του άρθρου του καταστατικού και δημοσιεύτηκε νομίμως- ότι η καταβολή κεφαλαίου θα γίνει με διανομή κερδών και όχι με μετρητών-ολοκληρωθηκε η αύξηση κεφαλαίου αφού πληρώθηκαν οι αναλογούντες φόροι για τα μερίσματα που θα χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση κεφαλαίου.

Η επιχείρηση με την έγκριση σύστασης του καταστατικού την 28-12-2016 πλήρωσε ποσόν 2.800,00 ευρώ που αντιστοιχούσε στο κεφάλαιο των 280.000,00 ευρώ που απαιτούνταν για να διαμορφωθεί το συνολικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης επιχείρησης στο ποσόν των 300.000,00 ευρώ.

Όμως σύμφωνα με την Υπ.Οικ.Ν.2522/20.2.1989,πολ.1056 δεν οφείλετε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου στις περιπτώσεις όπου η αύξηση κεφαλαίου καλύπτετε με κεφαλαιοποίηση κερδών η μερισμάτων τα οποία έχουν αχθει σε πίστωση των εταίρων η των μετόχων.

Για το λόγο αυτό αφού η επιχείρηση πληρούσε πλέον τους όρους της προαναφερόμενης απόφασης καταθέσαμε αίτηση και ζητούσαμε να μας επιστραφεί το ποσό του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που είχαμε καταβάλει με την /13/03/2017 αίτηση της επιχείρησης .Παραδόξως το δίκαιο αίτημα της επιχείρησης απορρίφτηκε και μας γνωστοποιήθηκε με την /5/4/2016 απόφαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ.

Κύριοι

Αφού η επιχείρηση πριν την καταβολή κεφαλαίου μετέτρεψε το άρθρο 35 του καταστατικού μετατροπής και μετά ολοκλήρωσε την καταβολή κεφαλαίου και εντάσσετε στους όρους που προβλέπει η Υπ.Οικ.Ν.2522/20.2.1989,πολ.1056 πιστεύουμε ότι πρέπει να επιστραφεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά την γνωστοποίηση του καταστατικού μετατροπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..Σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την αίτηση για την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλαμε.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.1676/1986 ορίζεται ότι:

Άρθρο 18.Φορολογούμενες πράξεις.

1. Αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις: α)η σύσταση των προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους,

Άρθρο 20 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

Η φορολογική υποχρέωση γεννάται:α) στη σύσταση των προσώπων του άρθρου 17, στην αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού τους, στη συγχώνευση, στη μετατροπή και στα δάνεια των περιπτώσεων ε ' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18, κατά το χρόνο της σύνταξης του οικείου εγγράφου και σε περίπτωση μη σύνταξης εγγράφου κατά το χρόνο της σχετικής εγγραφής στα οικεία βιβλία,

Άρθρο 22. Απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο

1. Απαλλάσονται από το φόρο: α) οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού [ ]

2. Εξαιρούνται από το φόρο:

β) η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων.

Άρθρο 24. Επιστροφή του φόρου

Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται: α) εάν διαπιστώθηκε ότι αυτός καταβλήθηκε εν όλω ή εν μέρει αχρεώστητα, β) εάν δε δόθηκε η έγκριση της αρμόδιας αρχής, που τυχόν απαιτείται κατά το νόμο για κάποια από τις πράξεις του άρθρου 18.

Επειδή, σύμφωνα με την Αριθ.Πρωτ. N.2522/335 π.ε./ΠΟΛ.1056/20.2.1989 Μη οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφαλαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα οποία έχουν αχθεί σε πίστωση των
λογαριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β_ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του N. 1676/1986 (0EK 204 A), εξαιρείται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του νόμου αυτού, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων.

2. κατά την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης δημιουργήθηκε αμφισβήτηση εάν στη διάταξη αυτή εμπίπτει ή όχι:

α) η αύξηση του κεφαλαίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,[ ].

β) η αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, αλλά έχουν αχθεί σε πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των μετοχών.

3. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η Συνέλευση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, με τη γνωμοδότησή της 768/1988, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Oικονομικών, γνωμοδότησε, ότι η αύξηση κεφαλαίου των εταιρειών (O.E., E.E., Ε.Π.Ε., A.E.) στις προαναφερόμενες περιπτώσεις εμπίπτει στην έννοια της παραπάνω απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2β_ του N. 1676/1986 και επομένως για την κεφαλαιοποίηση αυτή δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων. και τούτο γιατί, σκοπός της απαλλακτικής αυτής διάταξης είναι τα χρηματικά ποσά, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των εταιρειών, να μην περιέλθουν τελικά σε ρευστό χρήμα στις ιδιωτικές οικονομίες των εταίρων ή των μετόχων, στους οποίους αυτά είναι διανεμητέα και ανήκουν κατά νόμο, αλλά να παραμείνουν υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου στις εταιρείες αυτές, για να ενισχύσουν την περαιτέρω δράση τους. Δηλαδή, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης σημασία έχει το γεγονός, ότι τα ποσά των κερδών δεν έχουν αναληφθεί προηγουμένως από τους εταίρους ή μετόχους, αλλά κατά το χρόνο, που άγονται σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια αυτής.

Επειδή, σύμφωνα με την από 31-10-2016 έκθεση (Ισολογισμός Μετατροπής)του Ορκωτού Ελεγκτή (όπως αναφέρεται στο με αριθμό 1611/21-12-2016 συμβόλαιο) η αξία των περιουσιακών στοιχείων οι υποχρεώσεις και αντίστοιχα η καθαρή θέση της εταιρείας υπολογίστηκαν ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού 1.324.290,12
Σύνολο Υποχρεώσεων 330.861,56
Σύνολο Καθαρής Θέσης 993.428,56

α) Εταιρικό Κεφάλαιο 20.000,00
β) Αποθεματικό νόμων η καταστατικού 36.110,03
γ)Αποτελέσματα εις νέον 937.318,53

Επειδή, από την από 31-10-2016 έκθεση (Ισολογισμός Μετατροπής)του Ορκωτού Ελεγκτή Κου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της Grant Thorton ,προκύπτει δεν έχει αχθει σε πίστωση του λογαριασμού του μετόχου, ποσόν των κερδών που είναι διανεμητέο και με το οποίο θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως επίσης από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι το ποσόν των κερδών που διανεμήθηκε δεν έχει αναληφθεί από τον μέτοχο πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων του ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα[ ]που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα,[ ],και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62,[...]υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
 α) μερίσματα,

Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:"α) για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)".[ ]

7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.[ ]

Επειδή, από το ηλεκτρονικό αρχείο TAXIS προκύπτει ότι στις 23-02-2017 με τον Α.Χ.Κ  /2/23-02-2017 βεβαιώθηκε φόρος κερδών ημεδαπών Α.Ε άρθρο 18 ν.3697/2008,ποσόν 49.500,00 ευρώ το οποίο ποσόν κατεβλήθη από την προσφεύγουσα στις 02-05-2017.

Επειδή, με την με αρ.πρωτ /20-03-2017 ΓΕΜΗ (Επιμελητήριο Χανίων) ανακοίνωση καταχώρησης στοιχείων της Εταιρείας (προσφεύγουσας) ανακοινώνεται[ ] « ότι το Δ.Σ. αποφάσισε την διανομή μερίσματος ποσού 330.000,00 ευρώ για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου, όπου πληρώθηκε ο αναλογούν φόρος επί των διανεμηθέντων κερδών στην αρμόδια οικονομική εφορία διαπίστωσε ότι. Το ποσόν των 280.000,00 ευρώ των διανεμηθέντων κερδών καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας, το οποίο μαζί με το αρχικό ποσό των 20.000,00 ευρώ, που
καταβλήθηκε από την σύσταση της εταιρείας, αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 300.000,00 ευρώ, όπως αυτό αναφέρεται στην με αριθμό 1611/21-12-2016 καθώς και στην με αριθμό 1642/30-01-2017 συμβολαιογραφικές πράξεις του Συμβολαιογράφου Χανίων

Επειδή, από το ανωτέρω έγγραφο περί πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε η διανομή κερδών των 330.000,00 ποσό μεικτό και το καθαρό ποσόν των 280.500,00 (330.000,00 μείον 15% αναλογούν φόρος ποσόν 49.500,00 ευρώ) καταβλήθηκε στον μέτοχο και συνέχεια το ποσόν των 280.000,00 ευρώ καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από το μέτοχο προκειμένου να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου ο τρόπος αύξησης του κεφαλαίου της προσφεύγουσας δεν έγινε με την κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων αλλά με την διανομή αυτών στον μέτοχο και στην συνέχεια με την καταβολή του ποσού από τον μέτοχο στο ταμείο της εταιρείας. Κατά συνέπεια ορθώς το ποσό των 280.000,00 της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπήχθη σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται νομω αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 08-05-2017 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και το διακριτικό τίτλο « » με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ κατά της με αριθμό /05-04-2017 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, επί της υπ'αρ /13-03- 2017 κατατεθείσας αίτησης για επιστροφή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου φορολογικό έτος 2016 Συνολικό ποσόν 2.800,00 ευρώ.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης