Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/18.12.2004 Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων. (Αρ.Πρ.1101755/6416)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1143/18.12.2004
Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων. (Αρ.Πρ.1101755/6416)

ΠΟΛ.1143/18.12.2004 Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1101755/6416/ΔΕ-Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.

Σχετ.: α) Η 1068824/5195/ΠΟΛ. 1093/ΔΕ-Β/1-9-2004 εγκύκλιος β) Η 1089871/5979/ΠOΛ. 1115/ΔEB/
9-11-2004 εγκύκλιος. γ) Η 1097938/6264/ΠΟΛ. 1128/ΔΕ-Β/3-12-2004 εγκύκλιος
Σχετ.: α) Η 1068824/5195/ εγκύκλιος

β) Η 1089871/5979/ΠOΛ.1115/9.11.2004 εγκύκλιος.

γ) Η 1097938/6264/ εγκύκλιος

Στη συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων διαταγών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των:

Κ.Α 4214 Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου και

Κ.Α 5402 Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%).

Ο συντελεστής 0.7% υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων των ως άνω επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται τα έσοδα αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν υπάγονται στους ανωτέρω κωδικούς είναι μικρότερα των ακαθαρίστων εσόδων των κωδικών 4214 και 5402. Εξαιρετικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3259/2004, θεωρούνται ως έσοδα από πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου (ΚΑ. 4214) και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τις συναφείς δραστηριότητες πώλησης λιπαντικών και αξεσουάρ καθώς και παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, εφόσον ασκούνται παράλληλα με την δραστηριότητα του Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου.

2. Σε περιπτώσεις επιστροφών φόρων, προστίμων κλπ. ο προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και σχετικές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί και ανεξάρτητα αν η υπόθεση υπάγεται για τον τακτικό έλεγχο σε Ελεγκτικό Κέντρο. Σε περιπτώσεις όμως που η υπόθεση ελέγχεται ήδη από αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, η Δ.Ο.Υ. θα γνωστοποιεί το σχετικό αίτημα επιστροφής φόρου κλπ. έγκαιρα στο Ελεγκτικό Κέντρο προκειμένου να διενεργηθεί και ο απαιτούμενος έλεγχος από την ίδια Ελεγκτική, Υπηρεσία.

Εξαιρετικά σε περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος, όπου είναι απαραίτητη η διενέργεια προσωρινού ελέγχου, αυτός θα διενεργείται από το Ελεγκτικό Κέντρο που είναι αρμόδιο για τον τακτικό έλεγχο.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης