ΣΔΟΕ Α.Π.112644 22.12.04

Έλεγχοι Εισαγωγής - Διάθεσης πατάτας»Σχόλια:


22 Δεκ 2004

Taxheaven.gr


ΣΔΟΕ Α.Π .112644 22.12.04 Έλεγχοι Εισαγωγής - Διάθεσης πατάτας»


Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο του αριθμ. 2317/17-12-2004 εγγράφου του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της επισυναπτόμενης καταγγελίας πατατοπαραγωγών του Ν. Ηλείας μετά σχετικού δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας, η οποία αφορά την εισαγωγή πατάτας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κυρίως από Γαλλία, που διατίθεται στην αγορά ως ελληνική, αφού προηγούμενα επεξεργασθεί και χρωματισθεί ώστε να μοιάζει με εγχώρια.

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού αυτού του φαινομένου, το οποίο πλήττει τους εγχώριους πατατοπαραγωγούς και τον Έλληνα καταναλωτή, παρακαλούμε όπως κατά τους διενεργούμενους στοχευμένους ελέγχους σας σε εισαγωγείς, χονδρεμπόρους και συσκευαστήρια πατάτας, έχετε υπόψη σας τη συγκεκριμένη καταγγελία, προκειμένου οι έλεγχοί αυτοί να καταστούν αποτελεσματικότεροι.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των προαναφερομένων ελέγχων μπορείτε να αντλείτε, πέραν των άλλων, πληροφορίες και από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς ( Αγροτικούς συλλόγους , συνεταιρισμούς κλπ. ).

Θεωρείται αυτονόητο ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων άλλων υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωσή τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


 
Taxheaven.gr