Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2017 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2017 ΕΞ 24.10.2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2018 ]
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2017 ΕΞ 24.10.2017
Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2017 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2017/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παίρνουμε για παράδειγμα την εταιρεία μας που είναι μία φοροτεχνική εταιρεία. Οπότε έχουμε την εξής συναλλαγή:

Η φοροτεχνική εταιρεία λαμβάνει από ιδιώτη πελάτη της για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με μετρητά το ποσό των 100€ που είναι ο φόρος και επιπλέον 0,90€ που είναι η προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς με αποτέλεσμα μετά από αυτή την συναλλαγή η εταιρεία βρίσκεται να έχει στο ταμείο της 100,90€ για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό πέραν του αποδεικτικού από το μηχάνημα easy pay center της τράπεζας. Επίσης την ίδια ώρα ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας είναι -100,90€ καθώς από εκεί έχει δεσμευτεί το ποσό από την τράπεζα ώστε να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωμή. Το κέρδος-έσοδο για την φοροτεχνική εταιρεία που παίρνει από την Τράπεζα Πειραιώς είναι βάσει κάποιου συμφωνητικού π.χ. 0,60€ ανά συναλλαγή και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό για το οποίο όμως είναι ξεκάθαρο ότι για αυτή την περίπτωση εκδίδεται τιμολόγιο από την φοροτεχνική εταιρεία προς την Τράπεζα Πειραιώς με το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με το πόσες συναλλαγές πραγματοποιηθούν.

Το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την Φοροτεχνική εταιρεία προς τον Ιδιώτη πελάτη της.

Πωλήτρια Εταιρεία είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Πελάτης είναι ο ιδιώτης και ενδιάμεσος είναι η φοροτεχνική εταιρεία η οποία λαμβάνει την αμοιβή της από την Τράπεζα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το ποσό των ευρώ 100,90 η φοροτεχνική εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος. Για το εν λόγω ποσό πρέπει να υπάρχει κάποιο παραστατικό που να τεκμηριώνει τη λήψη των χρημάτων, αν η συναλλαγή δεν γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Με την είσπραξη του ποσού των ευρώ 100,90 χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα της φοροτεχνικής εταιρείας με πίστωση λογαριασμού υποχρέωσης, η οποία κλείνει (χρεώνεται) με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων κατά την είσπραξη του ποσού από την τράπεζα. Έσοδο της φοροτεχνικής εταιρείας είναι μόνο η προμήθειά της ευρώ 0,60, για την οποία εκδίδεται τιμολόγιο.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab