Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2055 ΕΞ 24.10.2017 Ζημιές εις νέον | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2055 ΕΞ 24.10.2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2018 ]
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2055 ΕΞ 24.10.2017
Ζημιές εις νέον

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2055/2017

ΘΕΜΑ : Ζημιές εις νέον

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριοι, παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή και με προηγούμενες αποφάσεις της υπηρεσίας σας στο κάτωθι ερώτημά μου:

Ανώνυμη Εταιρεία με συσσωρευμένο υπόλοιπο ζημιών εις νέον ΧΧΧΧΧΧ ποσού από τις χρήσεις 2008-2009-2010-2011-2012, δεν έχει υποβάλλει μέχρι σήμερα εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τις επόμενες χρήσεις 2013-2014-2015-2016. Προτίθεται να τις υποβάλλει μέχρι 31/12/2017.

Με βάση τη φορολογική νομοθεσία οι ζημιές συνολικού ποσού ΧΧΧΧΧ χάνονται, δεν αναγνωρίζονται και δεν συμψηφίζονται με τυχόν κέρδη των επόμενων χρήσεων για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εμπρόθεσμα.

Θα πρέπει να διαγράψω αυτές τις ζημιές από τον λογαρ. της Γ.Σ. 42.01; Με ποιές εγγραφές θα μηδενισθεί ο λογαριασμός αυτός; Στους ισολογισμούς των χρήσεων 2013-2014-2015-2016 τι θα εμφανίζεται στον λογαρ. 42.01;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι μεταφερόμενες ζημίες έχουν τη λογιστική και τη φορολογική τους διάσταση. Οι λογιστικές ζημίες μεταφέρονται στον ισολογισμό και συμψηφίζονται με κέρδη ή με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία (μείωση κεφαλαίου) είναι πράξη που απαιτεί αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της ανώνυμης εταιρείας και υπόκειται σε δημοσίευση. Οι φορολογικές ζημίες τακτοποιούνται στη δήλωση φόρου εισοδήματος βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  Δηλαδή, η διαγραφή για φορολογικούς σκοπούς των ζημιών εις νέον δεν συνεπάγεται ότι οι εν λόγω ζημίες διαγράφονται και για λογιστικούς σκοπούς. Συνεπώς, ο λογαριασμός ζημιές εις νέο θα έχει εξ’ αυτού του λόγου διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab