Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 2/92381/0026/2017 Εκτέλεση προϋπολογισμού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 2/92381/0026/2017
Εκτέλεση προϋπολογισμού

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 2/92381/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας: 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέ:φωνο: 2106987704
Fax: 2106987730
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού»

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού φορέων μετά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών με τη νέα δομή τους, θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, τους αντίστοιχους ειδικούς φορείς που έχουν προβλεφθεί στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.

β) Οι πιστώσεις αυτές μπορεί να μεταφέρονται ή/και να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.

γ) Διατάκτες των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί ή μεταφερθεί για τη λειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών θα είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα νέα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα.

δ) Τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των σχετικών δαπανών ή την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία, θα εκδίδονται από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα βάσει των εκδιδομένων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014 κυα ή λοιπές αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

ε) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πληρωμή δαπανών, που είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων Οργανισμών για τη δέσμευση των πιστώσεων που είχαν μεταβιβαστεί με σχετικά επιτροπικά εντάλματα, εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς είναι σύννομη, κατά το μέρος αυτό, η πληρωμή των σχετικών δαπανών.

στ) Τέλος, όσον αφορά στις μεταβιβάσεις πιστώσεων που δεν είχαν δεσμευθεί μέχρι τη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ανακληθούν, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους, και να ακολουθήσει εν συνεχεία νέα μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στους νέους Δευτερεύοντες Διατάκτες.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης