Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ.111810/01.12.04 (ΣΔΟΕ) Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αρ.Πρ.111810/01.12.04
(ΣΔΟΕ) Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς


Αρ.Πρ.111810/01.12.04 (ΣΔΟΕ) Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΣΔΟΕ Αρ.Πρ.: 111810/01.12.04 Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς»

Σχετ.: Η με αριθ.πρωτ.109449/30.9.2004 εγκύκλιός μας.


Στα πλαίσια δράσης των υπηρεσιών, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, οπότε αναμένεται αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στην παραγωγή, στη διακίνηση και στη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, κυρίως στους κλάδους εστίασης, ψυχαγωγίας, καλλωπισμού, φιλοξενίας και μεταφοράς προσώπων, είναι επιβεβλημένο να οργανώσετε και διενεργήσετε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, στο χρονικό διάστημα από 18/12/2004 έως 8/1/2005 λαμβάνοντας υπόψη σας και τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας.

Επισημαίνουμε ότι, η διαρκής παρουσία των υπηρεσιών σας, με τη μορφή των εμφανών ελέγχων, δημιουργεί κλίμα πρόληψης, με απώτερο στόχο την οικειοθελή συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας καθώς και απόδοσης του οφειλόμενου Φ.Π.Α.


Για την καλύτερη απόδοση των ελέγχων αυτών, επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους:

1. Αντικείμενο ελέγχου

Αντικείμενο ελέγχου, αποτελούν οι συναλλαγές χονδρικής και λιανικής πώλησης στους τομείς των κρεάτων και οπωρολαχανικών, τόσο στη διάθεση όσο και στη διακίνησή τους (κεντρικές, τοπικές, δημοτικές και λαϊκές αγορές), καθώς επίσης και οι τόποι παραγωγής, επεξεργασίας, φύλαξης και διακίνησης των εμπορευμάτων αυτών (σφαγεία, αποθήκες, ψυγεία και λιμάνια). Επίσης, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους εμπορικούς δρόμους και στα εμπορικά κέντρα των πόλεων, με δραστηριότητες όπως:

Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Επιχειρήσεις ειδών ζαχαροπλαστικής

Επιχειρήσεις ειδών ένδυσης και υπόδησης

Επιχειρήσεις εποχικών ειδών (χριστουγεννιάτικων δένδρων � στολιδιών � παιγνιδιών)

Επιχειρήσεις δώρων � κοσμημάτων

Επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

Επιχειρήσεις πώλησης ή ενοικίασης cd, dvd,videoταινιών κ.λ.π.

Επιχειρήσεις τροφής και ποτού για επιτόπια κατανάλωση κ.λ.π.

Τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις τουρισμού

Επιχειρήσεις καλλωπισμού

Επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.

Ιδιαίτερα δε για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διασκέδασης και ψυχαγωγίας, διάθεσης φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση, όπως ταβέρνες, μπαρ, ντίσκο, κέντρα διασκέδασης με επώνυμους καλλιτέχνες, για την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό των ελέγχων εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης «Κέντρων διασκέδασης � Καταστημάτων ψυχαγωγίας» και τις λοιπές εγκύκλιες οδηγίες ελέγχου, που σας έχουν δοθεί.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αριθ. 1059176/625/0015/ απόφαση, υπόχρεοι να εκδίδουν εισιτήριο εισόδου, είναι οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους και τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων (σχετικές οδηγίες για το θέμα αυτό έχουν δοθεί με την αριθ. 1072371/757/0015/ΠΟΛ.1097/6.8.2003 εγκύκλιο διαταγή).

2. Αξιοποίηση � Διάταξη προσωπικού

Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί ικανός αριθμός υπαλλήλων ανεξαρτήτως των τμημάτων που αυτοί απασχολούνται.

Τα συνεργεία ελέγχου, πέραν εκείνων που θα διατεθούν για τον έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού οδικού δικτύου, λιμάνια κ.λ.π., θα πραγματοποιούν και εμφανείς ελέγχους χωρίς αυτοκίνητα στους κυριότερους εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα της περιοχής ελέγχου, για τη διαπίστωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, τα οποία θα αναζητούνται από τους διερχόμενους ή εξερχόμενους από τα καταστήματα πελάτες. Εφ� όσον δεν επιδειχθούν αποδείξεις θα ακολουθεί έλεγχος εντός του καταστήματος, για τη διαπίστωση έκδοσης ή μη φορολογικού στοιχείου, ενώ θα θεωρούνται τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και θα αναζητούνται οι υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η παράβαση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά προέχει η ουσιαστική συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις τους για εμφάνιση των συναλλαγών τους, με στόχο την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Περαιτέρω, αυτοκίνητα με υπηρεσιακά σήματα, θα πραγματοποιούν επαναλαμ­βα­νό­με­νες διελεύσεις από κεντρικά εμπορικά σημεία με αργή κίνηση.

Η κατανομή του προσωπικού στους ελέγχους θα πρέπει να ακολουθεί τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. Ειδικότερα, επειδή τα καταστήματα θα λειτουργούν συνεχώς (πρωί και απόγευμα) η κατανομή των συνεργείων ελέγχου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ελέγχεται η αγορά όλες τις ώρες λειτουργίας της.

Επισημαίνεται επίσης και θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερο βάρος, στον έλεγχο κατά τις ώρες εφοδιασμού των καταστημάτων. Κρίσιμες ώρες εφοδιασμού είναι οι πρώτες πρωινές ώρες μεταξύ 06.00 � 08.00, οι πρώτες μεταμεσημβρινές μεταξύ 14.00 � 17.00 και αυτές μεταξύ 20.00 � 22.00.

Το απασχολούμενο προσωπικό στους προτεινόμενους ελέγχους θα φέρει την υπηρεσιακή του στολή.

3. Χρόνος διενέργειας των ελέγχων

Για την καλύτερη απόδοση των ελέγχων και την δημιουργία κλίματος πρόληψης στην αγορά, κάθε περιφερειακή διεύθυνση από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος δράσης της, θα πρέπει να εντάξει ικανό αριθμό συνεργείων ελέγχου, ο αριθμός των οποίων μέρα με την ημέρα θα αυξάνεται, για να κορυφωθεί στο διάστημα από 18/12 έως 31/12/2004 με το σύνολο της διαθέσιμης δύναμης κάθε υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πρέπει η παρουσία σας να είναι το ίδιο έντονη με τις προηγούμενες ημέρες.

4. Λοιποί έλεγχοι - παραεμπόριο

Με βάση το αυξημένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο της αγοράς, για το χρονικό διάστημα, από 18/12/04 έως 8/1/2005, περιορίζεται αναλόγως κάθε άλλη δραστηριότητα των υπηρεσιών σας, με εξαίρεση τους ελέγχους, στη διακίνηση και τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι θα συνεχιστούν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου και τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Επίσης, στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί, με το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες (σχετ. τα αρ. πρωτ. 102747/3.3.2003, 105074/30.4.2003, 105507/9.6.04 και 108409/3.9.04 έγγραφά μας).

Αντικείμενο των ελέγχων αυτών είναι η διαπίστωση της νόμιμης κατοχής των εμπορευμάτων που διακινούνται και διατίθενται προς πώληση όπως, παραστατικά τελωνειακά έγγραφα, φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας καθώς και δημόσια έγγραφα νομιμοποίησης διενέργειας συναλλαγών πλανόδιου εμπόρου, άδεια παραμονής και άσκησης επαγγέλματος, νομιμότητα του μεταφορικού μέσου κ.λ.π.

5. Καταχώρηση στο Άρτεμις

Μηχανογραφικά σε όλες τις εντολές θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ, το λεκτικό «ΧΡΙΣΤ2004».

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων, η καταμέτρηση μπορεί να γίνει από την επιλογή «Αποτελέσματα με παρατήρηση εντολής» της οθόνης «Εκτυπώσεις Αποτελεσμάτων» του προγράμματος Artektyposeis.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης