Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04 Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04 Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


IKA Αρ.Πρ. Α41/5/22.11.04  Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 

            Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης  16/28.5.2004), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2005 κατά ποσοστό 2,2% και από 1/9/2005 κατά ποσοστό 3,3% (παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

            Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς  (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/05   έως 31/12/05.

 

Συν/να: 3 φύλλα (πίνακες αποδοχών)                   

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ

 

 

 Π. ΒΑΪΛΑΚΗ                                                            ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια από

1/1/05 - 31/8/05

Ημερομίσθια από

1/9/05 - 31/12/05

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Εργατοτεχνίτες-τριες

 

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

Με 4 τριετίες

 

Με 5 τριετίες 

 

 

 

25,56 €

 

 

26,51 

 

27,78 

 

29,03 

 

30,30 

 

31,56 

 

 

 

28,12 

 

 

29,06 

 

30,33 

 

31,59 

 

32,86 

 

34,12 

 

 

 

26,41 

 

 

27,38 

 

28,69 

 

29,99 

 

31,30 

 

32,60 

 

 

 

29,05 

 

 

30,02 

 

31,33 

 

32,63 

 

33,94 

 

35,24 

           

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Μισθός από

1/1/05 - 31/8/05

Μισθός από

1/9/05 - 31/12/05

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

  

 

 

Υπάλληλοι

 

       

        Χωρίς

προϋπηρεσία

 

   Με 1 τριετία

 

Με 2 τριετίες

 

Με 3 τριετίες

 

  

 

 

 

572,30 

 

 

619,97 

 

676,33 

 

732,69 

 

 

 

 

 

629,53 

 

 

677,20 

 

733,56 

 

789,92 

 

 

 

 

 

591,18 

 

 

640,43 

 

698,65 

 

756,87 

 

 

 

 

 

650,30 

 

 

699,55 

 

757,77 

 

815,99 

 

           

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

25,56 

6,67%

1,70 

3-6

26,51 

 

1,70 

6-9

27,78 

 

1,70 

9-12

29,03 

 

1,70 

12-15

30,30 

 

1,70 

15-35

31,56 

 

1,70 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/8/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

28,12 

6,67%

1,70 

3-6

29,06 

 

1,70 €

6-9

30,33 

 

1,70 

9-12

31,59 

 

1,70 

12 -15

32,86 

 

1,70 

15 -35

34,12 

 

1,70 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

572,30 

6,67%

38,17 

3-6

619,97 

 

38,17 

6-9

676,33 

 

38,17 

9 -12

732,69 

 

38,17 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/05 - 31/08/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

629,53 

6,67%

38,17 

3-6

677,20 

 

38,17 

6-9

733,56 

 

38,17 

9 -12

789,92 

 

38,17 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

26,41 

6,67%

1,76 

3-6

27,38 

 

1,76 

6-9

28,69 

 

1,76 

9-12

29,99 

 

1,76 

12 -15

31,30 

 

1,76 

15 -35

32,60 €

 

1,76 

 

 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,05 

6,67%

1,76 

3-6

30,02 

 

1,76 

6-9

31,33 

 

1,76 

9-12

32,63 

 

1,76 

12 -15

33,94 

 

1,76 €

15-35

35,24 

 

1,76 €

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

591,18 

6,67%

39,43 

3-6

640,43 

 

39,43 

6-9

698,65 

 

39,43 

9 -12

756,87 

 

39,43 

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/05 - 31/12/05

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

 

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

650,30 

6,67%

39,43 

3-6

699,55 

 

39,43 

6-9

757,77 

 

39,43 

9 -12

815,99 

 

39,43 


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης