Αριθμ. πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859/2017

Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604)

20 Νοέμβριος 2017

Taxheaven.gr

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄ και Β΄

Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2131516774, -777
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας : 10110 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. οικ.725/7.11.2017 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. οικ.725/7.11.2017 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πίνακες με τις Ράντες (χρονικής περιόδου 2015-2020) για τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, και 4 της Υπουργικής Απόφασης οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».

Οι πίνακες με τις ράντες αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, προκειμένου να δημοσιευθούν στον ιστότοπο του ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος


Taxheaven.gr