Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1039/24.1.2000 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1039/24.1.2000
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 1999
Αριθμ.πρωτ.:1007263/15001/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ
Πληροφορίες: Παν.Καταλιακού
Τηλέφωνο :3375149

ΠΟΛ. 1039

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2753/1999 και ενόψει της επικείμενης παραλαβής και κωδικογράφησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κατά την οποία στοιχείο προς έλεγχο, σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των άλλων αποτελεί και η αναγραφή του ορθού μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους των διαφόρων επιχειρήσεων, σας κοινοποιούμε με τη μορφή διοικητικής κωδικοποίησης τους παρακάτω πίνακες, καθώς επίσης και αλφαβητικό ευρετήριο των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, με σκοπό την διευκόλυνση του έργου σας και την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω πινάκων:

Ι. Πίνακας συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα.
ΙΙ. Πίνακας συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές.
ΙΙΙ. Πίνακας συντελεστών καθαρού εισοδήματος γεωργικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στο ακαθάριστο εισόδημά τους.
IV. Πίνακας συντελεστών καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται στις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού.
V. Αλφαβητικό ευρετήριο των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
ΜΕ Ε.Υ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ι. Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα

(άρθρο 32 του Ν.2238/1994)
(Σχετικές αποφάσεις: Ε17418/1771/23.12.1985 - Ε3250/480/24.2.1987 - 1105572/
15288/Γ0012/ΠΟΛ.1228/3.10.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/
Γ0012/ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 - 1115272/
15083/Γ0012/ΠΟΛ.1291/9.9.1993 - 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 και
1135835/15872/Γ0012/ΠΟΛ.1341/30.12.1997)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

1001

Μεταλλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων

7

1002

Λιγνιτωρυχείο

11

1003

Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων

11

1004

Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων

15

1005

Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία)

18

1006

Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

15

1007

Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων

16

1008

Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών

12

1009

Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κισήρεως, λευκόλιθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.)

15

1010

Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων

10

1011

Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών .

13

1012

Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά

12

1013

Ασβεστοποιός

11

1014

Κεραμοποιός και πλινθοποιός

16

1014α

Παραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων

16

1015

Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π.

12

1016

Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο

20

1017

Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων

16

1018

Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική

14

1018α

Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική

16

1019

Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών)

11

1020

Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική

13

1020α

Κατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική

16

1020β

Έμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική

15

1021

Τροχείο κρυστάλλων

15

1022

Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων

9

1023

Λατoμείο εξορύξεως μαρμάρων

14

1024

Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια)

14

1025

Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική

14

1025α

Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική

18

1026

Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες έτοιμου σκυροδέρματος

11

1027

Έμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων

18

1101

Εργαστήριο χρυσοχοΐας

14

1101α

Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση λιανική

22

1102

Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική

17

1102α

Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική

20

1102β

Εργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική

21

1103

Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου

5

1104

Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων

20

1105

Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική

12

1106

Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική

22

1107

Έμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική

12

1108

Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)

9

1109

Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο)

13

1201

Έμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά

10

1202

Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς

10

1203

Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς

14

1204

Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς

7

1205

Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς

12

1206

Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς

6

1207

Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς

11

1208

Έμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς

8

1209

Έμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών)

7

1301

Έμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών, πώληση λιανική

20

1302

Έμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους

26

1303

Έμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.)

16

1304

Έμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική

12

1305

Έμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική

16

1306

Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο. (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)

9

1307

Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο)

13

1401

Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

26

1402

Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

30

1403

Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

24

1404

Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως

34

1405

Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική

23

1406

Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική

33

1407

Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών

25

1408

Έμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική

27

1410

Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς

16

1411

Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς

25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Μέσος όρος συντελεστών

16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.
Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.

Κωδικός αριθμός Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

2001

Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών

11

2002

Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά

15

2003

Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα)

9

2004

Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών

11

2005

Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων, κουφωμάτων και συναφών ειδών

11

2006

Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών

13

2006α

Έμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών

13

2007

Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου

13

2007α

Κατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων

13

2008

Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου

12

2009

Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων

12

2010

Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών

12

2011

Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών

15

2012

Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων

18

2013

Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων)

18

2014

Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη

12

2015

Κατασκευαστής μουσικών οργάνων

18

2016

Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά

13

2017

Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.)

14

2018

Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών

11

2019

Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη

13

2020

Μηχανουργείο

13

2021

Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων

10

2022

Εργοστάσιο ορειχαλκουργίας

10

2022α

Εργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο

14

2023

Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας

11

2024

Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας

12

2025

Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά

13

2025α

Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά

15

2026

Ναυπηγείο πλωτών μέσων γενικά (κατασκευή ή επισκευή)

13

2027

Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών

13

2028

Λεβητοποιός

13

2029

Στoιχειoχυτήριο

12

2030

Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών.

11

2031

Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων (με υλικά και ανταλλακτικά)

25

2032

Κασσιτερωτής

9

2033

Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών

14

2034

Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά

13

2035

Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων

13

2036

Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

15

2037

Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών

16

2038

Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο

27

2039

Ανατήκται μετάλλων

15

2040

Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.)

9

2041

Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου

9

2042

Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων

12

2043

Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα

13

2044

Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής

12

2045

Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης

19

2046

Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων

14

2047

Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς

15

2047α

Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς

20

2048

Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως (καλοριφέρ κ.λ.π.)

16

2049

Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων

12

2050

Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού

13

2051

Εισαγωγέας και έμπορος- συστημάτων συναγερμού

19

2055

Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων

16

2100

Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κ.λ.π.

17

2200

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική

10

2201

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική

11

2202

Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς

11

2203

Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς

13

2301

Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος

8

2301α

Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων μη αντιπρόσωπος

4

2301β

Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων

4

2302

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

16

2302α

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

15

2303

Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

16

2303α

Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων

18

2304

Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

22

2305

Έμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως

12

2306

Έμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών

10

2307

Έμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά

11

2308

Έμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών

11

2309

Έμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά

13

2310

Έμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά

13

2311

Έμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών

17

2312

Έμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων-αυτών

16

2313

Έμπορος σιδήρου (μπετόν)

4

2314

Έμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά

7

2315

Έμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών .

12

2316

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP)

8

2317

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση

14

2318

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής

14

2319

Έμπορος ναυτιλιακών ειδών γενικά

14

2320

Έμπορος ειδών αλιείας

14

2321

Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς

12

2322

Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς

16

2323

Έμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς

13

2324

Έμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά

14

2325

Έμπορος αυτόματων ζυγών

17

2326

Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς

11

2326α

Έμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς

13

2327

Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς

14

2327α

Έμπορος πολύφωτων και συναφών ειδών, λιανικώς

15

2328

Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική

14

2328α

Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική

10

2329

Έμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων

11

2330

Έμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών

10

2330α

Έμπορος τηλεοράσεων

5

2331

Έμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες - πλυντήρια - ψυγεία κ.λ.π.)

8

2332

Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών

14

2334

Έμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών

16

2335

Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς

10

2336

Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς

15

2337

Έμπορος μουσικών οργάνων γενικά

17

2338

Έμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική

16

2339

Έμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά

14

2340

Έμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς

7

2341

Έμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως

15

2342

Έμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων

16

2343

Έμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής)

18

2344

Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς

19

2344α

Εισαγωγέας ή έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική

17

2345

Έμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς

10

2346

Έμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς

16

2347

Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη

14

2348

Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική

15

2349

Έμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών

14

2349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

14

2350

Έμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς

17

2351

Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική

10

2352

Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως

12

2353

Έμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών

14

2354

Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων

14

2355

Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών

17

2356

Έμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων .

13

2357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

15

2358

Έμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π.)

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Μέσος όρος συντελεστών

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.
Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες.

Κωδικός αριθμός Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

3001

Εργοστάσιο επεξεργασίας στρογγυλής ξυλείας γενικά

11

3002

Βιομηχανία παρκέτων από ξυλεία γενικά

13

3003

Βιομηχανία οδοντογλυφίδων και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως από ξύλο

16

3004

Βιομηχανία φελλοποιίας και πωμάτων μεταλλικών

12

3005

Εργοστάσιο αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά

14

3006

Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων

10

3007

Ξυλοτορνευτήριο

16

3008

Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά

15

3009

Κατασκευαστής κουφωμάτων γενικά

15

3010

Κατασκευαστής ή έμπορος βαρελιών από ξυλεία γενικά

15

3011

Κατασκευαστής κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι

11

3012

Κατασκευαστής ιππηλάτων αμαξιών

10

3013

Κατασκευαστής κορνιζών

18

3014

Κατασκευαστής καλαποδιών και τακουνιών από κάθε ύλη

15

3015

Κατασκευαστής ειδών σαγής και συναφών ειδών

10

3016

Σαγματοποιείο ή πεταλωτήριο

8

3017

Εργολήπτης-Ξυλουργός με ίδια υλικά

15

3018

Κατασκευαστής ή Έμπορος προκατασκευασμένων οικιών

17

3019

Κατασκευαστής ξύλινων μικροαντικειμένων

17

3020

Εργοστάσιο κατασκευής τεχνητής ξυλείας από υποπροϊόντα ξύλου ή χάρτου

12

3021

Εισαγωγέας ή Έμπορος χάρτινων ειδών Νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλα, μπλούζες, σχετικά είδη)

12

3097

Κατασκευαστής φερέτρων

23

3098

Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική

17

3099

Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική

21

3100

Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί τρείς και άνω εργάτες, πώληση χονδρική

11

3101

Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες, πώληση χονδρική

13

3101α

Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία, πώληση λιανική

18

3102

Κατασκευαστής ή έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών

17

3103

Κατασκευαστής ή έμπορος καρεκλών γενικά

12

3104

Κατασκευαστής ή έμπορος κοφινιών και ψαθών

14

3105

Κατασκευαστής ή έμπορος ψηκτρών

15

3106

Κατασκευαστής ή έμπορος σαρώθρων

14

3107

Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών από φελλό

13

3108

Κατασκευαστής ή έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη

16

3109

Έμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο)

17

3110

Έμπορος ψάθινων ειδών γενικά

15

3201

Εργοστάσιο Χαρτοποιίας

11

3202

Εργοστάσιο επεξεργασίας χάρτου (κατασκευή φακέλων, εμπορικών βιβλίων κ.λ.π.)

12

3203

Εργοστάσιο γραμμογραφήσεως χάρτου

13

3204

Τυπογραφείο κοινό

14

3205

Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κ.λ.π.)

17

3206

Χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο

16

3207

Φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθoγραφείo

17

3207α

Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών

13

3207β

Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών πώληση λιανική (εργαστήρια μιας ώρας)

27

3208

Κατασκευαστής χαρτοσάκων και χαρτοσακουλών

10

3209

Κατασκευαστής κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο

12

3210

Εργαστήριο κατασκευής ετικετών γενικά και συναφών ειδών

16

3211

Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση χονδρική

7

3211α

Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση λιανική

12

3211β

Εκδότης βιβλίων-συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος

19

3212

Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού

10

3213

Εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού

6

3214

Εργαστήριο στοιχειοθεσίας κάθε μορφής

17

3301

Έμπορος ξυλείας

6

3302

Έμπορος ρητίνης

10

3303

Έμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά

22

3401

Έμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική

10

3402

Έμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.)

21

3403

Έμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων

14

3404

Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς

7

3405

Βιβλιοπωλείο, λιανικώς

10

3405α

Χαρτοπωλείο, λιανικώς

12

3406

Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική

7

3406α

Έμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς, κάθε είδους γραφική ύλη), πώληση χονδρική

8

3407

Έμπορος μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων

17

3408

Βιβλιοδετείο

15

3409

Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική

11

3501

Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

28

3502

Μηχανοξυλουργία (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

28

3601

Εργαστήριο φωτοτυπίας

20

3602

Κατάστημα πολυγραφήσεων, δακτυλογραφήσεων και φωτοαντιγράφων

29

3603

Εκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών

30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Μέσος όρος συντελεστών

15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

4001

Εργοστάσιο χρωμάτων

10

4002

Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικών ειδών, τρυγικού ασβέστου κ.λ.π. από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας

11

4003

Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλικών

11

4004

Εργοστάσιο κηροζίνης, παραφίνης και συναφών ειδών

9

4005

Εργοστάσιο χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών

11

4006

Εργοστάσιο ρητηνικών προϊόντων γενικά

9

4007

Εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων γενικά

12

4008

Εργοστάσιο τσιμέντου

11

4009

Εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ασετιλίνης, ανθρακικού αερίου και λοιπών βιομηχανικών αερίων

15

4010

Βιομηχανία παραγωγής σόδας και παραγώγων αυτής

10

4011

Εργοστάσιο πυρηνελαίου

6

4012

Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά

9

4013

Βιομηχανία λιπαντικών ελαίων γενικά

12

4014

Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι κοινό)

5

4015

Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι πολυτελείας)

12

4016

Εργοστάσιο απορρυπαντικών γενικά

12

4017

Εργοστάσιο τυπογραφικής μελάνης

10

4018

Εργοστάσιο θείου

7

4019

Κατασκευαστής ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών

10

4020

Εργοστάσιο αναγομώσεως πυροσβεστήρων

27

4020α

Κατασκευαστής ή έμπορος πυροσβεστήρων

12

4021

Βιομηχανία ελαστικού και παραγώγων αυτού

13

4021α

Εργοστάσιο αναγομώσεως ελαστικών

15

4022

Κατασκευαστής πλαστικών ειδών

11

4023

Κατασκευαστής παρκετίνης

15

4024

Κηροπλάστης

11

4025

Φαρμακοβιομηχανία

11

4026

Κατασκευαστής αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά

15

4027

Κατασκευαστής και έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών

11

4028

Κατασκευαστής ή έμπορος βαφών υποδημάτων

10

4029

Έμπορος απορρυπαντικών ειδών

8

4030

Κατασκευαστής ανδρεικέλων προθηκών

13

4031

Κατασκευαστής ειδών υγιεινής από πολυεστέρα, πώληση χονδρική

20

4032

Κατασκευαστής μεταλλικών πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

15

4033

Έμπορος αποσμητικών χώρου

11

4201

Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική

5

4202

Έμπορος χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς

10

4203

Έμπορος τσιμέντων, χονδρικώς

4

4204

Έμπορος πλαστικών ειδών

11

4204α

Έμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής

11

4205

Έμπορος ελαστικών ειδών

13

4206

Έμπορος ελαστικών αυτοκινήτων

9

4206α

Έμπορος ελαστικών και αεροθαλάμών ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων

12

4207

Έμπορος χρωμάτων γενικά

11

4208

Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς

11

4209

Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική

17

4210

Φαρμακέμπορος

4

4211

Φαρμακοποιός

9

4212

Έμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών

13

4213

Έμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς

3

4214

Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου

1,15

4215

Έμπορος (πρατήριο) ορυκτέλαιου, λιπαντικών και συναφών ειδών

10

4216

Έμπορος γεωργικών φαρμάκων (προς αγρότες), πώληση χονδρική

10

4216α

Έμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικρoσυσκευασίες, πώληση λιανική.

14

4216β

Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

10

4217

Έμπορος αιθερίων ελαίων

17

4218

Έμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς

6

4219

Έμπορος υγραερίου σε φιάλες η όχι, λιανικώς

9

4220

Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων)

6

4221

Εργοστάσιο τεχνητής μέταξας και λοιπών συνθετικών ινών

10

4222

Εργοστάσιο συνθετικών δερμάτων, αδιαβρόχων και λοιπών ειδών από πλαστική ύλη και ελαστικό

10

4223

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική

17

4224

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική

22

4225

Έμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική

19

4230

Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου

14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Μέσος όρος συντελεστών

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

5001

Εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας

5

5002

Εργοστάσιο ζυμαρικών

6

5003

Εργοστάσιο αλλαντοποιίας

7

5004

Εργοστάσιο αλιπάστων γενικά

7

5005

Εργοστάσιο αμύλου, αμυλoσακχάρου (γλυκόζης), αμυλοκόλλας και συναφών ειδών

10

5006

Εργοστάσιο αποφλοιώσεως ορύζης ή σησαμίου

6

5007

Εργοστάσιο στραγαλοποιίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών

10

5008

Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού άλατος (αλατοτριβείο)

8

5009

Εργοστάσιο τοματοπολτού και διατηρημένων οπωροκηπευτικών

11

5010

Βιομηχανία παιδικών τροφών

13

5011

Βιομηχανία πτηνοτροφών-κτηνοτροφών

6

5012

Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο

6

5013

Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα

4

5014

Κουλουροποιός ή σημιτοποιός, κατασκευαστής πιτών

10

5015

Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο (επί του συνόλου των εσόδων)

10

5016

Βιομηχανία μπισκότων

9

5017

Βιομηχανία γάλακτος και γαλοκτοκομικών προϊόντων

5

5018

Εργοστάσιο χαλβάδων, κουφέτων ή λουκουμιών

8

5019

Εργοστάσιο σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων γενικά

8

5020

Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, πώληση χονδρική

8

5021

Εργοστάσιο κατασκευής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών

8

5022

Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο

14

5023

Γαλακτοζαχαροπλαστείο

10

5024

Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική

3

5025

Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική

7

5026

Κατασκευαστής ή έμπορος φύλλων κρούστας ή καταϊφιού

10

5027

Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση χονδρική

14

5028

Παρασκευαστής παγωτών, πώληση χονδρική

9

5028α

Έμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική

12

5029

Τυροκόμος, πώληση χονδρική

6

5030

Τυροκόμος, πώληση λιανική

9

5031

Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση χονδρική

3

5032

Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση λιανική

6

5033

Εργαστήρια αποφλοιώσεως και τεμαχισμού γεωμήλων και συναφών ειδών

7

5034

Παρασκευαστής τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα

10

5035

Παρασκευαστής πεφρυγμένων γεώμηλων (τσιπς) και συναφών ειδών

10

5037

Kρυσταλλωτές ζαχάρεως δια μηχανών (συσκευαστές)

4

5038

Βιοτεχνία παρασκευής μουστάρδας, μαγιονέζας και συναφών ειδών

13

5039

Επεξεργασία ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας

14

5040

Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 18%), πώληση χονδρική

8

5041

Έμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική

10

5042

Βιοτεχνία παστερίωσης και τυποποίησης αμπελόφυλλων

13

5060

Έμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική

6

5061

Έμπορος γεωργικών σπόρων σε μικρoσυσκευασίες, πώληση λιανική

15

5065

Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών

15

5101

Εργοστάσιο ζυθοποιίας ή βυνoπoιίας

6

5102

Εργοστάσιο οινοποιίας ή οξοποιίας

7

5103

Εργοστάσιο χυμών φρούτων

7

5104

Κατασκευαστής αεριούχων ποτών, χυμών, και συναφών ειδών

10

5105

Οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας

8

5106

Οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας

6

5106α

Εμφιαλωτές οινοπνεύματος

4

5107

Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος)

9

5201

Καπνοβιομηχανία

7

5301

Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων

3

5302

Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς

4

5303

Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς

7

5304

Έμπορος ελαίου και ελαίων, χονδρικώς

5

5304α

Έμπορος ελαίου, λιανικώς

7

5305

Έμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς

5

5306

Έμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς

5

5307

Έμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς

13

5308

Έμπορος μπαχαρικών

7

5309

Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς

7

5310

Έμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς

5

5311

Έμπoρoς ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων για λογαριασμό τρίτων (επί προμηθειών)

50

5312

Έμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς

4

5313

Έμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς

7

5314

Έμπορος ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς

2,5

5315

Έμπορος ειδών διατροφής γενικά, πώληση λιανική

4

5316

Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς

4

5317

Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς

6

5318

Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς

6

5319

Έμπορος ιχθύων γενικά (επί προμηθειών)

50

5320

Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων λιανικώς

10

5321

Σταφιδέμπορος

4

5322

Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά

12

5323

Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς

10

5323α

Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς

5

5324

Έμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών

7

5325

Καφεκόπτης

6

5326

Έμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανική

18

5327

Κρεοπώλης

6

5328

Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής

12

5329

Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς

4

5330

Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς

7

5331

Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιίας

5

5332

Πρατήριο ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων)

3

5333

Έμπορος οίνων, ποτών γενικά, χονδρικώς

4

5333α

Εισαγωγέας ποτών

11

5334

Οινοπαντοπώλης

7

5335

Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων

4

5336

Έμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία

5

5337

Έμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών, μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών

10

5338

Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων)

4

5339

Έμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς

3

5340

Έμπορος οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, λιανικώς

7

5341

Έμπορος ειδών υγιεινής διατροφής

5

5342

Εισαγωγέας παιδικών τροφών

11

5343

Έμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς

14

5401

Καπνέμπορος

6

5402

Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας (επί ακαθαρίστων εσόδων)

0,90

5403

Πρατήριο λιανικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας

5

5501

Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος)

30

5502

Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος)

27

5503

Υδροπωλητής γενικά

22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Μέσος όρος συντελεστών

9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Υφαντουργία. Βυρσοδεψία.
Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.

Κωδικός Αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

6001

Εργοστάσιο νηματουργίας

9

6002

Εργοστάσιο νηματουργίας βάμβακος

7

6003

Στριπτήριο νημάτων

8

6004

Εργοστάσιο μεταξουργίας

9

6005

Μεταξοκλωστήριο

13

6006

Εργοστάσιο υφαντουργίας

9

6007

Εριοβιομηχανία (νήματα-υφάσματα)

9

6008

Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη

8

6009

Εργοστάσιο κατασκευής δαντελών, κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη

12

6010

Εργοστάσιο κλωστών ραφής

9

6011

Εργοστάσιο σάκων εκκαννάβεως, ιούτης και από άλλες ύλες

8

6012

Εργοστάσιο πιλοποιίας

8

6013

Εργοστάσιο κομβίων γενικά

14

6014

Κατασκευαστής κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών

11

6015

Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών

8

6016

Εργαστήριο κατασκευής γυναικείων εσωρούχων γενικά

11

6017

Εργαστήριο κατασκευής μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών

10

6018

Εργαστήριο κατασκευής στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ και συναφών ειδών

11

6019

Εργοστάσιο βυρσοδεψίας

10

6020

Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, που απασχολεί άνω των 12 εργατών, πώληση χονδρική.

9

6021

Κατασκευαστής ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και συναφών ειδών

21

6022

Κατασκευαστής μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών

14

6023

Κατασκευαστής πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων

16

6024

Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά

12

6025

Κατασκευαστής παιδικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική

10

6026

Κατασκευαστής φανελών και συναφών ειδών από κάθε ύλη

10

6027

Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη

11

6028

Κατασκευαστής γραβατών

13

6029

Κατασκευαστής χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό

16

6029α

Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών

18

6030

Κατασκευαστής ταινιών, σιριτίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών

17

6031

Κατασκευαστής σχοινίων και σπάγκων από κάθε ύλη

8

6032

Κατασκευαστής ταπήτων γενικά

10

6033

Κατασκευαστής δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών

14

6034

Κατασκευαστής τεχνητών ανθέων ή πτερών

21

6035

Υφαντής, με δικά του υλικά

11

6036

Σακοποιός

11

6037

Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, πώληση χονδρική

8

6037α

Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα, για ίδιο λογαριασμό, κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας, και αποκλειστική εξαγωγή τους στο εξωτερικό

7

6037β

Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό

25

6038

Ταπετσέρης μεθ΄ υλικών (επίπλων κ.λ.π. εκτός τοίχων)

16

6039

Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά, από κάθε ύλη

8

6040

Έμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών

10

6041

Βιοτεχνία κατασκευής εξωτερικών γυναικείων ενδυμάτων

13

6042

Έμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών

15

6043

Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική

16

6044

Κατασκευαστής πλεκτών χειροκτίων από κάθε ύλη, εκτός δέρματος και πλαστικού

13

6045

Κατασκευαστής εξαρτημάτων δερμάτινων και πλαστικών ειδών

14

6046

Βιοτεχνία ή οικοτεχνία ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, πώληση χονδρική

18

6046α

Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη (χωρίς δικό του εργαστήριο)

9

6046β

Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο)

15

6047

Κατασκευαστής ή έμπορος ταπετσαριών τοίχων

15

6048

Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική

13

6049

Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική

16

6050

Έμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική

15

6051

Έμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική

10

6052

Εισαγωγέας γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική

15

6053

Έμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική

13

6201

Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική

8

6202

Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς

13

6203

Κατασκευαστής έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων πώληση χονδρική

10

6203α

Έμπορος ετοίμων, ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική

9

6204

Κατασκευαστής ή έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς

15

6205

Κατασκευαστής ή έμπορος εγχωρίων υφαντών

11

6206

Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων

17

6207

Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων

12

6208

Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά που απασχολεί μέχρι δώδεκα (12) εργάτες (πώληση χονδρική)

13

6208α

Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, πώληση λιανική

17

6209

Κατασκευαστής ή έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδιού από δέρμα ή από άλλη ύλη

14

6210

Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405)

15

6211

Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών

8

6212

Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση λιανική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1406 και 1408)

21

6213

Κατασκευαστής ή έμπορος κορδονίων από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών

13

6214

Κατασκευαστής ή έμπορος ομπρελών

10

6215

Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς

10

6216

Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς

16

6217

Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών

6

6218

Βιοτεχνία ανδρικών εσωρούχων

10

6219

Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών

9

6220

Κατασκευαστής ή έμπορος περουκών, ποστίς

20

6221

Βιοτεχνία κατασκευής παντοφλών, σανδαλιών κ.λ.π.

10

6222

Κατασκευαστής ή έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών

15

6223

Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική

13

6224

Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων πώληση λιανική

19

6230

Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς

15

6231

Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς

21

6301

Έμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος

4

6302

Έμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος

6

6303

Έμπορος υποπροϊόντων βάμβακος

7

6304

Έμπορος ακατέργαστων ερίων

7

6305

Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων

15

6306

Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς

9

6307

Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς

15

6308

Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς

7

6309

Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς

11

6310

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πώληση χονδρική

16

6310α

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική

19

6311

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς

10

6312

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς

14

6313

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας

20

6314

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού

16

6315

Έμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά

15

6316

Έμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας

14

6317

Έμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων

14

6318

Έμπορος ανδρικών ειδών γενικά

14

6319

Έμπορος ταπήτων

14

6320

Έμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς

15

6321

Έμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς

22

6322

Έμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών)

10

6323

Έμπορος υλικών ραπτών γενικά

11

6324

Έμπορος ψιλικών, χονδρικώς

8

6325

Έμπορος ψιλικών, λιανικώς

15

6326

Έμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών

19

6327

Έμπορος ακατέργαστων δερμάτων

7

6328

Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων

5

6329

Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς

8

6329α

Κατασκευαστής ειδών υποδηματοποιίας, πώληση χονδρική

14

6330

Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς

12

6331

Υποδηματοπώλης, χονδρικώς

7

6332

Υποδηματοπώλης, λιανικώς

12

6333

Έμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών)

12

6334

Έμπορος κενών σάκων, χονδρικώς

8

6335

Έμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη

10

6336

Έμπορος ρακών ή απορριμμάτων

19

6336α

Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών

40

6337

Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.)

15

6338

Έμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν)

25

6339

Έμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική

22

6339α

Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική

24

6340

Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική

20

6340α

Έμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική

18

6341

Έμπορος νημάτων και συναφών ειδών, λιανικώς

8

6341α

Έμπορος νημάτων και συναφών ειδών, χονδρικώς

6

6342

Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών

8

6343

Έμπορος αθλητικών ειδών

13

6344

Έμπορος εργοχείρων

13

6345

Έμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική

16

6401

Μηχανικά πλυντήρια

17

6402

Στεγνοκαθαριστήριο και σιδερωτήριο ενδυμάτων

20

6403

Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων

17

6404

Βαφέας ενδυμάτων

14

6405

Στιλβωτήριο και βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κ.λ.π.

20

6406

Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών

25

6407

Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο

23

6408

Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο

14

6409

Εργαστήριο γυναικείων αμφιέσεων γενικά (φασόν)

24

6410

Ράφτης ή ράφτρα γυναικείων αμφιέσεων χωρίς εργαστήριο (φασόν)

40

6411

Εργαστήριο κομβοτρυπών

32

6412

Εργαστήριο επισκευής γουναρικών

25

6413

Ταπητουργός (φασόν)

25

6414

Μανταριστής

30

6415

Επισκευαστής καπέλων

14

6416

Εκκοκκιστήριο βάμβακος, εργασία για λογαριασμό τρίτων

21

6416α

Εκκοκκιστήριο βάμβακος, που πωλεί για λογαριασμό του

7

6417

Κατασκευαστής αθλητικών ειδών

9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Μέσος όρος συντελεστών

14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7.
Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

7001

Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση

9

7002

Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων

11

7003

Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων

11

7004

Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κ.λ.π.)

18

7005

Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων

11

7006

Εκμισθωτής φορτηγίδων

45

7007

Κατασκευαστής ή έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων

19

7101

Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

11

7102

Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

12

7103

Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

8

7103α

Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης)

15

7104

Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων)

15

7104α

Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης)

21

7105

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν)

16

7105α

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης

21

7106

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)

14

7107

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7

7108

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)

14

7109

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7

7201

Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π.

18

7202

Γραφείο μεταφορών εμπορευμάτων, οικοσκευών κ.λ.π.

12

7203

Γραφείο εκκενώσεως βόθρων

26

7204

Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων

19

7205

Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων(οδηγός ιδιοκτήτης)

19

7206

Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

15

7301

Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων

31

7302

Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

27

7401

Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Μέσος όρος συντελεστών

16,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8.
Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

8001

Τράπεζες

21

8002

Χρηματιστής ή μεσίτης χρηματιστηρίου

50

8003

Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων

60

8004

Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες)

50

8005

Προεξοφλητής

65

8006

Εμπορομεσίτης

58

8007

Κτηματομεσίτης

48

8008

Ναυλομεσίτης

46

8009

Μεσίτης οικιακών βοηθών

46

8010

Εκτελωνιστής ή διασαφιστής

52

8011

Επιχείρηση ασφαλειών κάθε κλάδου

8

8012

Γενικός πράκτορας ασφαλειών γενικά

26

8013

Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση)

43

8014

Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση)

60

8015

Εμπορικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών)

50

8015α

Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμήθεια)

55

8016

Παραγγελιοδόχος

48

8017

Περιοδεύων αντιπρόσωπος (πλασιέ)

43

8018

Επιχείρηση ιδιωτικού εκπαιδευτήριου

21

8019

Σχολή επαγγελματικών τεχνικών σπουδών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών, εργοδηγών, μηχανικών αυτοκινήτων, αεροσκαφών κ.λ.π. διαθέτουσα πλήρη μηχανικό εξοπλισμό και λοιπά εποπτικά μέσα)

16

8020

Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κ.λ.π.)

23

8021

Φροντιστήριο γενικά (Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών)

35

8022

Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

32

8023

Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων

48

8024

Σχολή χορού

32

8025

Κouρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες

25

8026

Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες

17

8027

Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές)

40

8028

Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών)

32

8029

Εργαστήριο αισθητικής προσώπου και σώματος (Ινστιτούτο καλλονής)

36

8029α

Γυμναστήριο αθλήσεως που λειτουργεί ως τοιούτο με άδεια της αρμόδιας αρχής

30

8030

Φυσιοθεραπευτής (μαλάκτης)

60

8031

Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας

36

8032

Ενοικιαστής πετσετών και συναφών ειδών (κουρείων, εστιατορίων κ.λ.π.)

30

8033

Φωτογράφος εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών και εκτύπωση έγχρωμων σε εργαστήρια τρίτων

27

8033α

Φωτορεπόρτερ

24

8034

Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

49

8034α

Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς

29

8035

Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (Ντεντέκτιβς)

43

8036

Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ)

23

8037

Καπνομεσίτης

55

8038

Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά

40

8039

Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά

50

8040

Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά

35

8041

Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά

50

8042

Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελίξεις κ.λ.π.)

40

8043

Ενοικιαστής κασετών βίντεο

38

8050

Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος (κάμπινγκ)

34

8051

Εκμεταλλευτής παιδικών κατασκηνώσεων

25

8054

Παιδικός σταθμός

20

8055

Ωδείο

25

8056

Επιχείρηση παράδοσης μαθημάτων κολύμβησης

60

8060

Εταιρείες δημοσιεύσεως ισολογισμών, καταστατικών τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. (Επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων)

9

8065

Απολυμάνσεις χώρων

45

8101

Ενοικιαστής δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών κ.λ.π. φόρων

11

8102

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ιαματικών λουτρών και πηγών

25

8103

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεων λουτρών (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών)

24

8104

Εκμεταλλευτής θαλασσίων λουτρών

23

8105

Εργολάβος καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων

13

8106

Εργολάβος καθαριότητος

25

8107

Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημοσύνων κ.λ.π.

23

8108

Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν κατονομάζεται ειδικά

23

8109

Επιχείρηση ιδιωτική υδροδοτήσεων γενικά (δίκτυο υδρεύσεως)

28

8110

Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών

32

8111

Εκμεταλλευτής πλυντηρίων για το κοινό (Self service)

31

8112

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων γενικά

38

8113

Εργαστήριο ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού, που απασχολεί άνω των πέντε εργατών

10

8201

Εκμεταλλευτής χώρου σταθμεύσεων αυτοκινήτων ή πλυντηρίων αυτοκινήτων

25

8201α

Εκμεταλλευτής υπαίθριου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων

17

8202

Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσιών)

33

8203

Εργαστήριο επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)

30

8204

Κατασκευαστής ταπετσαρίας αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσιών)

30

8205

Επιδιορθωτής ωρολογίων

43

8206

Επισκευαστής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κ.λ.π.

34

8207

Επιδιορθωτής ραπτομηχανών, γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως

34

8208

Επισκευαστής συσκευών ηλεκτρικών εφαρμογών

35

8209

Επισκευαστής οργάνων ακριβείας

38

8210

Ηλεκτρικά εργαστήρια. Επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνου κ.λ.π. τοποθετήσεις κεραίων λήψεως

40

8211

Εργαστήριο οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως

25

8212

Επισκευές κυλίνδρων κινητήρων αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ)

20

8213

Εργαστήριο επινικελώσεως και επιχρωμιώσεως

25

8301

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

36

8301α

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

12

8302

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

9

8303

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό)

36

8304

Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων)

11

8305

Εργαστήριο διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών

33

8305α

Εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως φωτεινών επιγραφών

22

8306

Διακοσμητής καταστημάτων, οικιών κ.λ.π. (DECORATEUR) (παροχή υπηρεσιών)

50

8307

Επιχείρηση διακοσμήσεως καταστημάτων, οικιών κ.λ.π.

32

8401

Εργολάβος δημοσίων και δημοτικών τεχνικών έργων (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/94)

10

8402

Γενικός εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/94)

12

8403

Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά, που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (κατασκευή μπετόν, αρμέ, δόμηση αμμοκονιάματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, μωσαϊκά, ελαιοχρωματισμοί, πατώματα κ.λ.π. (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/94)

12

8404

Εργολάβος ή υπεργολάβος των αυτών ως άνω οικοδομικών εργασιών γενικά, άνευ ίδιων υλικών (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/94)

25

8405

Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα

25

8406

Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών

16

8407

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (με ίδια υλικά)

14

8408

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (χωρίς ίδια υλικά)

20

8409

Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων

16

8410

Εργολάβος περιφράξεων με συρματοπλέγματα και πασσάλους

13

8411

Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων (με ίδια υλικά)

16

8412

Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων

28

8413

Γεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος)

37

8414

Αδαμαντοδέτης απλός (μη πωλών κοσμήματα) επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων

48

8415

­Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι)

32

8416

Συντηρητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

50

8417

Επισκευαστής κλειδαριών, παραβιάσεις θυρών και αντιγραφές κλειδιών

50

8420

Επιδιορθωτής υποδημάτων

40

Κατηγορία 8 Μέσος όρος συντελεστών

32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9
Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

9001

Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

15

9002

Καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια.

20

9003

Κέντρο εκμεταλλεύσεως αυτόματων μηχανικών παιχνιδιών γενικά

30

9004

Καφωδείο

25

9004α

Ντίσκο

25

9005

Κέντρα διασκεδάσεως (καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ)

25

9006

Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα)

19

9006α

Ταβέρνα πολυτελείας και υπερπολυτελείας

19

9007

Χορευτικό Κέντρο

25

9008

Επιχείρηση Λέσχης

40

9009

Ξενοδοχείο ύπνου πολυτελείας και Α΄ κατηγορίας

16

9009α

Ξενοδοχείο ύπνου Β΄ κατηγορίας και κάτω

13

9010

Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

15

*9011

Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων)

10

9012

Εστιατόριο (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

14

9013

Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση)

10

9014

Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση)

14

*9015

Καφετέρια (Κατηγοριών Α΄ και ανωτέρων)

16

9015α

Καφετέρια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

19

9016

Μπαρ

25

9017

Αλλαντοζυθοπώλης

13

9018

Κέντρα διασκεδάσεως (μπουάτ)

25

9019

Πιτσαρίες

18

*9020

Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων)

12

9021α

Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

16

9022

Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ, σνακ μπαρ)

15

--------------------------------------------------------------------------------

* Μετά την απελευθέρωση των τιμών με τις διατάξεις της Α.Δ. 16/1992 (11-5-1992) οι συντελεστές των επαγγελμάτων αυτών δεν εφαρμόζονται.

9101

Επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

14

9102

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών

19

9103

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογράφος

13

9104

Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων γενικά

10

9201

Βιομηχανία ψύχους (εκτός παγοποιείου)

15

9202

Επιχείρηση νοσοκομείου, κλινικής, θεραπευτηρίου κ.λ.π.

16

9203

Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης)

22

9204

Γενικό Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών)

21

9205

Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών)

32

9206

Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών)

38

9207

Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου (επί προμηθειών)

33

9208

Πρακτορείο λαχείων επί ακαθαρίστων εσόδων

30

9208β

Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και Ιπποδρομιακού στοιχήματος

42

9208γ

Πωλητής λαχείων

42

9209

Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών)

8

9210

Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κ.λ.π.)

11

9211

Έμπορος δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών

16

9212

Έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών

12

9212α

Εισαγωγέας και έμπορος δίσκων και κασετών

19

9213

Έμπορος αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης

35

9214

Έμπορος ιερογραφιών, εικόνων και συναφών ειδών

17

9215

Έμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικρο-αντικειμένων

20

9216

Έμπορος παλαιών γραμματοσήμων

25

9217

Έμπορος σπόγγων

9

9218

Επιχείρηση ανελκύσεως ναυαγίων

12

9219

Επιχείρηση αναγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών (πολυκατοικιών) που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/94

15

9220

Επιχείρηση μεταπωλήσεως οικοπέδων

24

9221

Ανθοπώλης, λιανικώς

18

9221α

Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός)

12

9222

Παγοποιείο

8

9223

Εκμεταλλευτής οίκων ευγηρίας

17

9224

Εκμεταλλευτής κλινικών, Θεραπευτηρίων κ.λ.π. ζώων

34

9225

Επιχείρηση πωλήσεως οικοπέδων, προερχομένων από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου

24

9226

Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών διακοσμητικών ιχθύων, κυvών, γαλών κ.λ.π.

24

9226α

Εκτροφέας πουλερικών κ.λπ. για λογαριασμό τρίτων

22

9227

Φovτoπoιός υποδηματοποιίας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες

38

9227α

Φovτoπoιός υποδηματοποιίας που απασχολεί άνω των δύο εργατών

20

9228

Κατάστημα ενοικιάσεως νυφικών ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων

38

9229

Καθαριστήριο ταπήτων

40

9230

Έμπορος δενδρυλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)

13

9231

Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς

20

9232

Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς

14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 Μέσος όρος συντελεστών

21

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που επιχειρήσεις, από τις προβλεπόμενες στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς, οι καθορισθέντες συντελεστές διπλασιάζονται, εφαρμοζόμενοι στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ίδιος συντελεστής για τις ενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.

ΙΙ. Πινάκων Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές.

(άρθρο 32 του Ν.2238/1994).

(Σχετικές αποφάσεις: Ε. 17417/1770/23.12.1985 - Ε. 3249/479/24.2.1987 - 1044615/15232/Γ0012/12.4.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/Γ0012/ ΠΟΛ. 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/ΓΟ012/ ΠΟΛ. 1296/7.9.1993 και 1124873/15091/ Γ0012/ΠΟΛ. 1321/30.9.1993).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

11020

Έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική

18

11020β

Έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική

20

11027

Έμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων

21

11201

Έμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά

12

11202

Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς

12

11203

Έμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς

16

11204

Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, χονδρικώς

8

11205

Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, λιανικώς

14

11206

Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς

7

11207

Έμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς

13

11208

Έμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς

9

11209

Έμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών)

8

11303

Έμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.)

23

11305

Έμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική

20

11411

Έμπορος, τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς

32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Μέσος όρος συντελεστών

15,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.

Κωδικός αριθμό

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

22006α

Έμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών

17

22007α

Έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων

15

22033

Έμπορος παιδικών αμαξιών

18

22034

Έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά

15

22035

Έμπορος κλινών και σομιέδων

15

22036

Έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

20

22037

Έμπορος ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών

20

22038

Έμπορος σφραγίδων επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο

43

22047

Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση χονδρική

21

22047α

Έμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση λιανική

27

22051

Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού

23

22055

Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων

22

22100

Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως καθετήρων, γαζών κ.λ.π.

22

22200

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική

15

22201

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική

17

22202

Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς

17

22203

Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς

20

22301

Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος

9

22301α

Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων μη αντιπρόσωπος

4,5

22301β

Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων

5

22302

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

20

22302α

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

19

22303

Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

19

22303α

Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων

22

22304

Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

30

22305

Έμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως

15

22306

Έμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών

12

22307

Έμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά

13

22308

Έμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών

13

22309

Έμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά

16

22310

Έμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά

16

22311

Έμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών

22

22312

Έμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών

20

22313

Έμπορος σιδήρου (μπετόν)

5

22314

Έμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά

9

22315

Έμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών

15

22316

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP)

10

22317

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καταλλήλων για επαναχρησιμοποίηση

17

22318

Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καταλλήλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής

17

22319

Έμπορος ναυτιλιακών ειδών γενικά

17

22320

Έμπορος ειδών αλιείας

17

22321

Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, χονδρικώς

14

22322

Έμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, λιανικώς

21

22323

Έμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς

15

22324

Έμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά

17

22325

Έμπορος αυτόματων ζυγών

20

22326

Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς

13

22326α

Έμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς

15,5

22327

Έμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς

18

22327α

Έμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς

19

22328

Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική

18

22328α

Έμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική

13

22329

Έμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων

13

22330

Έμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών

12

22330α

Έμπορος τηλεοράσεων

6

22331

Έμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου, οικιακής χρήσεως

10

22332

Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών

17

22334

Έμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών

20

22335

Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς

12

22336

Έμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς

21

22337

Έμπορος μουσικών οργάνων γενικά

22

22338

Έμπορος ωρολογίων γενικά, λιανικώς

20

22339

Έμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά

18

22340

Έμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς

8

22341

Έμπορος ραπτικών μηχανών γενικά επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως

20

22342

Έμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων

20

22343

Έμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής)

22

22344

Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς

24

22344α

Εισαγωγέας ή έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική

22

22345

Έμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς

12

22346

Έμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς

20

22348

Εισαγωγέας ωρολογίων

20

22349

Έμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών

18

22349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

17

22350

Έμπορος ειδών υποβρυχίου, αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς

22

22351

Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική

13

22353

Έμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών

18

22354

Εισαγωγέας ή μεταπωλητής τροχόσπιτων

17

22356

Έμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαρο­πλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων

17

22357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

20

22358

Έμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέττες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π.)

17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Μέσος όρος συντελεστών

17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Ξυλεία, Χαρτί και Προϊόντα απ΄ αυτά. Εκτυπωτικές Τέχνες

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

33018

Έμπορος προκατασκευασμένων οικιών

21

33097

Έμπορος φερέτρων

32

33098

Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική

21

33099

Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική

26

33102

Έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών

20

33103

Έμπορος καρεκλών γενικά

15

33104

Έμπορος κοφινιών

17

33105

Έμπορος ψηκτρών

17

33106

Έμπορος σαρώθρων

16

33107

Έμπορος ειδών από φελλό

15

33108

Έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε άλλη ύλη

18

33109

Έμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο)

22

33110

Έμπορος ψάθινων ειδών γενικά

18

33301

Έμπορος ξυλείας

7

33302

Έμπορος ρητίνης

12

33303

Έμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά

33

33401

Έμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική .

12

33402

Έμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.)

26

33403

Έμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων

17

33404

Βιβλιοπωλείο χονδρικώς

9

33405

Βιβλιοπωλείο λιανικώς

14

33405α

Χαρτοπωλείο λιανικώς

17

33406

Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική

8

33406α

Έμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς κάθε είδους γραφική ύλη) πώληση χονδρική

10,5

33407

Έμπορος Μουσικών Εκδόσεων

24

33409

Έμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Μέσος όρος συντελεστών

18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

44027

Έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων σφαιριδίων και συναφών ειδών

13

44028

Έμπορος βαφών υποδημάτων

12

44029

Έμπορος απορρυπαντικών ειδών

10

44033

Έμπορος αποσμητικών χώρου

13

44201

Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική

6

44202

Έμπορος χημικών προϊόντων γενικά, ορυκτελαίων και λιπαντικών χονδρικώς

12

44203

Έμπορος τσιμέντων, χονδρικώς

5

44204

Έμπορος πλαστικών ειδών

13

44204α

Έμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής

14

44205

Έμπορος ελαστικών ειδών

15

44206

Έμπορος ελαστικών αυτοκινήτων

11

44206α

Έμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων

14

44207

Έμπορος χρωμάτων γενικά

14

44208

Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς

13

44209

Έμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική

21

44210

Φαρμακέμπορος

5

44211

Φαρμακοποιός

11

44212

Έμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών

15

44213

Έμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς

3,20

44214

Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου

1,20

44215

Έμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών

13

44216

Έμπορος γεωργικών φαρμάκων πώληση, χονδρική (προς αγρότες)

12,5

44216α

Έμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική

19

44217

Έμπορος αιθερίων ελαίων

22

44218

Έμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς

7

44219

Έμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς

10

44220

Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων)

8

44223

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική

21

44224

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική

27

44225

Έμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώλήση λιανική

23

44230

Εμπορία αλουμινόχαρτου

21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Μέσος όρος συντελεστών

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

55023

Γαλακτοζαχαροπλαστείο

12

55024

Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική

3,2

55025

Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική

8

55026

Έμπορος φύλλων κρούστας ή καταϊφιού

13

55028

Έμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση χονδρική

11

55028α

Έμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική

15

55041

Έμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική

12

55061

Έμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική

21

55065

Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών

21

55301

Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων

3,5

55302

Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς

4,5

55303

Έμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς

8

55304

Έμπορος ελαίου και ελαιών, χονδρικώς

6

55304α

Έμπορος ελαίου, λιανικώς

9

55305

Έμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς

6

55306

Έμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς

6

55307

Έμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς

15

55308

Έμπορος μπαχαρικών

8

55309

Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς

8

55310

Έμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς

5,5

55312

Έμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς

5

55313

Έμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς

8

55314

Έμπορος ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς

3

55315

Έμπορος ειδών διατροφής γενικά, πώληση λιανική

5

55316

Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς

5

55317

Έμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς

7

55318

Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς

7

55320

Έμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, λιανικώς

12

55321

Σταφιδέμπορος

5

55322

Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά

13

55323

Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς

13

55323α

Έμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς

5,5

55324

Έμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών

8

55326

Έμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανική

22

55327

Κρεοπώλης

7

55328

Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής

14

55329

Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς

5

55330

Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς

8

55331

Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποϊίας

6

55332

Πρατήριο ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων

3,5

55333

Έμπορος οίνων, ποτών γενικά, χονδρικώς

4,5

55333α

Εισαγωγέας ποτών

15

55334

Οινοπαντοπώλης

8

55335

Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων

5

55336

Έμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών

6

55337

Έμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών

11

55338

Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής γενικά (εκτός αγροτικών προϊόντων)

5

55339

Έμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς

3,5

55340

Έμπορος οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, λιανικώς

9

55341

Έμπορος ειδών υγιεινής διατροφής

6

55342

Εισαγωγέας παιδικών τροφών

14

55343

Έμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς

19

55402

Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας (επί ακαθαρίστων εσόδων)

1

55403

Πρατήριο λιανικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας

5,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Μέσος όρος συντελεστών

8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Υφαντουργεία, Βυρσοδεψία, Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

66015

Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών

66015

66029α

Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών

66029α

66039

Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά από κάθε ύλη

66039

66040

Έμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών

66040

66042

Έμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων λαστέξ, μαγιώ νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών

66042

66043

Έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική

66043

66047

Έμπορος ταπετσαριών τοίχων

66047

66048

Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική

66048

66049

Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική

66049

66050

Έμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική

66050

66051

Έμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική

66051

66053

Έμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική

66053

66201

Έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική

66201

66202

Έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς

66202

66203

Έμπορος ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική

66203

66204

Έμπορος ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς

66204

66205

Έμπορος εγχωρίων υφαντών

66205

66206

Έμπορος γυναικείων καπέλων

66206

66207

Έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων

66207

66209

Έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδιού από δέρμα ή από άλλη ύλη

66209

66210

Έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405 και 1408)

20

66211

Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών

10

66213

Έμπορος κορδονιών από κάθε ύλη, ταινιών, φυτιλίων και συναφών ειδών

18

66214

Έμπορος ομπρελών

15

66215

Έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς

12

66216

Έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς

21

66217

Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών

7

66219

Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών

11

66220

Έμπορος περουκών, ποστίς

25

66222

Έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών

20

66223

Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική

17

66224

Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση λιανική

25

66231

Έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς

28

66301

Έμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος

5

66302

Έμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος

7

66303

Έμπορος υποπροϊόντων βάμβακος

8

66304

Έμπορος ακατέργαστων ερίων

9

66305

Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων

20

66306

Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς

11

66307

Έμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς

18

66308

Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς

9

66309

Έμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς

14

66310

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική

20

66310α

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική

25

66311

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς

13

66312

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς

17

66313

Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας

25

66314

Έμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού

20

66315

Έμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά

20

66316

Έμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας

18

66317

Έμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων

18

66318

Έμπορος ανδρικών ειδών γενικά

18

66319

Έμπορος ταπήτων

17

66320

Έμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς

20

66321

Έμπορος γουναρικών γενικά λιανικώς

31

66322

Έμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών)

12

66323

Έμπορος υλικών ραπτών γενικά

13

66324

Έμπορος ψιλικών, χονδρικώς

10

66325

Έμπορος ψιλικών, λιανικώς

18

66326

Έμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών

25

66327

Έμπορος ακατέργαστων δερμάτων

8

66328

Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων

6

66329

Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς

9

66330

Έμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς

13

66331

Υποδηματοπώλης, χονδρικώς

8

66332

Υποδηματοπώλης, λιανικώς

15

66333

Έμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών)

15

66334

Έμπορος κενών σάκων, χονδρικώς

9

66335

Έμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη

12

66336

Έμπορος ρακών ή απορριμμάτων

22

66337

Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.)

20

66338

Έμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν)

35

66339

Έμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική

27

66340

Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων

25

66341

Έμπορος νημάτων, λιανικώς

10

66341α

Έμπορος νημάτων, χονδρικώς

7

66342

Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών

9

66343

Έμπορος αθλητικών ειδών

15

66344

Έμπορος εργόχειρων

20

66345

Έμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική

21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Μέσος όρος συντελεστών

16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7
Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

77007

Έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων

22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9
Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

Σ.Κ.Κ.

99001

Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

40

99010

Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

22

*99011

Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων)

14

99012

Εστιατόριο (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

20

*99013

Οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση)

14

99014

Οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση)

20

*99015

Καφετέρια (Κατηγοριών Α΄ κατωτέρων)

26

99015α

Καφετέρια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

32

99016

Μπαρ

32

99017

Αλλαντοζυθοπώλης

18

99019

Πιτσαρίες

26

99209

Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι Ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών)

9

99210

Προμηθευτής πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κ.λ.π.)

13

99212

Έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών

15

99212α

Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών

28

99214

Έμπορος ιερογραφιών, εικόνων και λοιπών εκκλησιαστικών ειδών

23

99215

Έμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικροαντικειμένων

35

99217

Έμπορος σπόγγων

11

99221

Ανθοπώλης λιανικώς

30

99231

Εισαγωγέας ανθέων λιανικώς

32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μέσος όρος συντελεστών

23

* Μετά την απελευθέρωση των τιμών με τις διατάξεις της Α.Δ. 16/1992 (11-5-1992) οι συντελεστές των επαγγελμάτων αυτών δεν εφαρμόζονται.

IIΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ

(ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Ε.14245/ΠΟΛ. 313/31.10.1986, 1026761/192/0012/ΠΟΛ. 1063/24.2.1989 και 1092052/1645/Α0012/ΠΟΛ. 1267/18.12.1990).

1. Προϊόντα φυτικής παραγωγής Συντελεστής
α) Σποροπαραγωγοί

5-8% (άρθρο 9 Ν.Δ. 4535/66)

β) Ανθοπαραγωγοί (εφόσον διαθέτουν Τα άνθη μέσω ανθαγωρών)

8%2. Προϊόντα ζωικής παραγωγής Συντελεστής
α) Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις

5%

β) Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

5%

γ) Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

6%

3. Για τις λοιπές παραγωγές ισχύουν οι συντελεστές από 10-20%.

IV. KAΘΟΡIΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΞΩΛΟΓΙΣTIKOY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

(ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Ε.16382/παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994).

Επάγγελμα Συντελεστής
Ιατροί γενικά:


- Προσωπική εργασία

55%

- Με βοηθητικό προσωπικό

50%

Οδοντίατροι:


- Προσωπική εργασία

50%

- Με βοηθητικό προσωπικό

45%

Επάγγελμα Συντελεστής
Κτηνίατροι

50%

Δικηγόροι

50%

Συμβολαιογράφοι

50%

`Αμισθοι υποθηκοφύλακες

50%

Δικαστικοί Επιμελητές

50%

Χημικοί

50%

Καθηγητές

55%

Ηθοποιοί

40%

Καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή χαράκτες ή Σκιτσογράφοι

45%

Μουσουργοί, συνθέτες, ενορχηστρωτές, στιχουργοί και συγγραφείς

45%

Χορογράφοι

45%

Οικονομολόγοι, ερευνητές, φορολογικοί σύμβουλοι Ιδιοκτήτες ή διευθυντές φορολογικού ή λογιστικού γραφείου

50%

- Προσωπική εργασία

55%

- Οργανωμένα γραφεία

50%

Δασολόγοι

15%

Ξεναγοί

55%

Μηχανικοί όλων των κλάδων ανάλογα με την κατηγορία του έργου (Σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, διεύθυνση εκτέλεσης και ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα).
- Κτιριακά

38%

α) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
β) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).
γ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

Επάγγελμα Συντελεστής
- Χωροταξικά πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά έργα και διεύθυνση εκτέλεσης έργου

22%

α) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες


β) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες


γ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)


δ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, και αποχετεύσεων)


ε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας


στ)Μελέτες λιμενικών έργων


ζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)


η) Μελέτες αλιευτικές


- Ηλεκτρομηχανολογικά

26%

α) Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές


β) Μελέτες οικονομικές


γ) Μελέτες κοινωνικές


δ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)


ε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές)


στ)Μελέτες βιομηχανιών( προγραμματισμός-σχεδιασμός- λειτουργία)


ζ) Χημικές μελέτες και έρευνες


η) Χημικοτεχνικές μελέτες


θ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες


ι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές


ια)Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες


ιβ)Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες


ιγ)Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)


ιδ)Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).


- Τοπογραφικά

17%

Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).


- Μηχανικοί που εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που λαμβάνουν από οργανωμένα γραφεία, στα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες του συστηματικά.

60%

IV.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Στο ευρετήριο παραθέτονται οι κωδικοί αριθμοί των μοναδικών συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα. Για την εξεύρεση των συντελεστών που εφαρμόζονται στις αγορές επαναλαμβάνεται ο πρώτος αριθμός του αντίστοιχου κωδικού αριθμού π.χ. ο κωδικός αριθμός 1020 του πίνακα που αφορά ακαθάριστα έσοδα στον πίνακα αγορών είναι 11020).

Α Κωδ. Αριθ.

Αγγείων πήλινων γενικά κατασκευαστής ή έμπορος

1020

Αγροτικών εγχώριων νωπών προϊόντων εξαγωγέας

5301

Αγροτικών προϊόντων μη νωπών εξαγωγέας

5335

Αδαμαντοδέντης απλός (μη πωλών κοσμήματα), επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων

8414

Αδαμάντων επεξεργασία

8414

Αεριούχων ποτών και συναφών ειδών κατασκευαστής

5104

Αερίων ανθρακικού και βιομηχανικών εργοστάσιο παραγωγής

4009

Αεροπορικών μεταφορών επιχείρηση

7401

Αθλήσεως γυμναστήριο

8029α

Αθλητικών ειδών κατασκευαστής

6417

Αθλητικών ειδών έμπορος

6343

Αιθερίων ελαίων έμπορος

4217

Αισθητικής προσώπου και σώματος εργαστήριο (Ινστιτούτο καλλονής)

8029

Ακουστικών, οπτικών ειδών έμπορος λιανικώς

2344

Ακουστικών, οπτικών ειδών εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική

2344α

Ακροκαθαριστής

5328

Ακροπωλητής

5328

Αλάβαστρου και όνυχα κατασκευές ειδών πώληση χονδρική

1025

Αλάβαστρου και όνυχα κατασκευές ειδών πώληση λιανική

1025α

`Αλατος εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού (αλατοτριβείο)

5008

Αλευροβιομηχανίας εργοστάσιο

5001

Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος)

5502

Αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς, έμπορος

5303

Αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς, έμπορος

5302

Αλεύρων οσπρίων και συναφών ειδών μετά προηγούμενη συσκευασία, έμπορος

5336

Αλιείας ειδών έμπορος

2320

Αλιείας υποβρυχίου ειδών έμπορος, λιανικώς

2350

Αλιείας υποβρυχίου ειδών έμπορος, χονδρικώς

2323

Αλιπάστων γενικά εργοστάσιο

5004

Αλλαντοζυθοπώλης

9017

Αλλαντοποιίας εργοστάσιο

5003

Αλλοδαπών οίκων αντιπρόσωπος (επί προμηθειών)

8015

Αλλουμινίου κατασκευών γενικά εργαστήριο

2025α

Αλλουμινόχαρτου επεξεργασία και εμπορία

4230

Αμαξιών ιππηλάτων κατασκευαστής

3012

Αμαξιών παιδικών κατασκευαστής ή έμπορος

2033

Αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά εργοστάσιο

3005

Αμμωνίας εργοστάσιο

4002

Αμπελόφυλλων παστερίωσης και τυποποίησης βιοτεχνία

5042

Αμυλοκόλλας εργοστάσιο

5005

Aμυλoσακχάρoυ (γλυκόζης) εργοστάσιο

5005

Αμφιέσεων γυναικείων γενικά (φασόν) εργαστήριο

6409

Αμφιέσεων κατάστημα ενοικιάσεως

9228

Αμφίων και συναφών ειδών κατασκευής

6021

Αναγομώσεως, πυροσβεστήρων εργοστάσιο

4020

Αναγομώσεως ελαστικών εργοστάσιο

4021α

Ανατήκτες μετάλλων

2039

Αναψυκτικών ζύθου και εμφιαλωμένων υδάτων πρατήριο

5332

Ανδρεικέλων προθηκών κατασκευαστής

4030

Ανδρικών ειδών γενικά έμπορος

6318

Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6223

Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων έμπορος πώληση χονδρική

6203α

Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων εισαγωγέας πώληση λιανική

6224

Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

6204

Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων κατασκευαστής πώληση χονδρική

6203

Ανεγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών επιχείρηση

9219

Ανελκύσεως ναυαγίων επιχείρηση

9218

Ανελκυστήρων εγκαταστάσεις (Τεχνικό Γραφείο)

8409

Ανελκυστήρων, τεχνικό γραφείο συντηρήσεως

8412

Ανθέων εισαγωγέας λιανικώς

9231

Ανθέων εισαγωγέας χονδρικώς

9232

Ανθέων τεχνητών κατασκευαστής

6034

Ανθοπώλης λιανικώς

9221

Ανθοπώλης χονδρικώς

9221α

Ανθρακικού αερίου εργοστάσιο παραγωγής

4009

Ανοικοδομήσεως και οδοποιίας μηχανημάτων έμπορος

2305

Ανταλλακτικών αυτοκινήτων επιμεταλλωμένων κατασκευαστής

2013

Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων καινούριων έμπορος ή εισαγωγέας

2303

Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων παλαιών έμπορος ή εισαγωγέας

2303α

Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μοτοποδηλάτων ή ποδηλάτων έμπορος

2312

Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων έμπορος

2353

Αντικειμένων τέχνης παλαιών γενικά, έμπορος

9213

Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμηθεία)

8015α

Αντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών)

8015

Αντιπρόσωπος περιοδεύων (πλασιέ)

8017

Αντισηπτικών ειδών εργοστάσιο

4002

Αξεσουάρ αυτοκινήτων εισαγωγέας ή έμπορος

2303α

Αποκομμάτων γουναρικών έμπορος

6322

Απολυμάνσεις χώρων

8065

Απορριμμάτων και ρακών έμπορος

6336

Απορρυπαντικών ειδών έμπορος

4029

Απορρυπαντικών γενικά εργοστάσιο

4016

Αποσμητικών χώρου έμπορος

4033

Αποφλοιώσεως ορύζης εργοστάσιο

5006

Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες)

8004

Αργύρου εισαγωγείς

1103

Αργύρου γενικά εργαστήριο πώληση χονδρική

1102

Αργύρου εργαστήριο κοσμημάτων πώληση χονδρική

1102α

Αργύρου γενικά εργαστήριο πώληση λιανική

1102β

Αργυρών, χρυσών κοσμημάτων και συναφών ειδών έμπορος πώληση λιανική

1301

Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων έμπορος πώληση χονδρική

1107

Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο)

1108

Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο)

1109

Αργυρών σκευών έμπορος πώληση χονδρική

1304

Αργυρών σκευών έμπορος πώληση λιανική

1305

Αργυρών σκευών εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο)

1306

Αργυρών σκευών εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο)

1307

Αργών λίθων λατομείο απλής εξορύξεως

1003

Αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ. επισκευαστής

8206

Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο

5015

Αρτοποιίας ειδών (ζύμης, τυρομαγιάς και συναφών ειδών) κατασκευαστής

4019

Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα

5013

Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο

5012

`Αρτου και ειδών αρτοποιίας πρατήριο

5331

Αρχαιοτήτων έμπορος

9213

Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά κατασκευαστής

4026

Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, λιανικώς, έμπορος

4209

Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς, έμπορος

4208

Ασβεστοποιός

1013

Ασβέστου τρυγικού εργοστάσιο

4002

Ασετυλίνης εργοστάσιο παραγωγής

4009

Ασφαλειών κάθε κλάδου επιχείρηση

8011

Ασφαλειών γενικά πράκτορας

8012

Ασφαλειών γενικά παραγωγός ή μεσίτης (με επαγγελματική εγκατάσταση)

8013

Ασφαλειών γενικά παραγωγός ή μεσίτης (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση)

8014

Ασφαλτικών προϊόντων γενικά, εργοστάσιο

4007

Aσφαλτoπάνων και συναφών ειδών κατασκευαστής

1019

Αυγών και πτηνών έμπορος, λιανικώς

5313

Αυγών και πτηνών έμπορος, χονδρικώς

5312

Αυτοκίνητα-επισκευές κυλίνδρων κινητήρων (ρεκτιφιέ)

8212

Αυτοκίνητα-επισκευή ελαστικών (βουλκανιζατέρ)

8203

Αυτοκινήτου φορτηγού διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής(οδηγός ιδιοκτήτης)

7106

Αυτοκινήτου φορτηγού διεθνώv μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7107

Αυτοκινήτου φορτηγού ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (oδηγός ιδιoκτήτης)

7108

Αυτοκινήτου φορτηγού ψuγείoυ διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7109

Αυτοκινήτων βυτιοφόρων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7205

Αυτοκινήτων βυτιοφόρων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7206

Αυτοκινήτων αμαξωμάτων εργοστάσιο

3005

Αυτοκινήτων αξεσουάρ εισαγωγέας ή έμπορος

2303α

Αυτοκινήτων επιβατηγών εκμεταλλευτής (ταξί ή αγοραίων)

7104

Αυτοκινήτων επιβατηγών μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος

2302α

Αυτοκινήτων επιβατηγών (πούλμαν) εκμεταλλευτής

7105

Αυτοκινήτων επιβατηγών, επιχείρηση ενοικιάσεως

7301

Αυτοκινήτων εργαστήριο επισκευής. με υλικά και ανταλλακτικά

2031

Αυτοκινήτων καινούργιων εισαγωγέας μη αντιπρόσωπος

2031α

Aυτοκινήτων καινούργιων εισαγωγέας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος

2301

Αυτοκινήτων καινούργιος έμπορος

2301β

Αυτοκινήτων πλυντήριο

8201

Αυτοκινήτων σταθμός (γκαράζ) και πλυντήριο (παροχή υπηρεσιών)

8201

Αυτοκινήτων συνεργείο επισκευής (παροχή υπηρεσιών)

8202

Αυτοκινήτων ταπετσαρίες-κατασκευαστής (παροχή υπηρεσιών)

8204

Αυτοκινήτων φορτηγών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7103α

Αυτοκινήτων φορτηγών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7103

Αυτοκινήτων φορτηγών μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος

2302

Αυτόματων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστήριων κλπ. έμπορος

2334

Αυτόματων μηχανικών παιγνίων εκμετάλλευση

9003

Αυτόματων πωλητών ροφημάτων εκμεταλλευτής

2055

Β

Βακελίτη και συναφών ειδών, εργοστάσιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

4003

Βαμβακονηματουργίας εργοστάσιο

6002

Βάμβακος εκκοκισμένου, έμπορος

6301

Βάμβακος εκκοκιστήριο (για λογ/σμό τρίτων)

6416

Βάμβακος εκκοκιστήριο που πωλεί για λογαριασμό του

6416α

Βάμβακος μη εκκοκισμένου (συσπόρου) έμπορος

6302

Βάμβακος υποπροϊόντων έμπορος

6303

Βαπτιστικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6216

Βαπτιστικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6215

Βαρελιών από ξυλεία γενικά κατασκευαστής

3010

Βαρελιών σιδηρών μεταχειρισμένων έμπορος λιανικώς

2047α

Βαρελιών σιδηρών μεταχειρισμένων έμπορος χονδρικώς

2047

Βαφέας ενδυμάτων

6404

Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων

6403

Βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κλπ.

6405

Βαφών υποδημάτων κατασκευαστής ή έμπορος

4028

Βελετζών και συναφών ειδών έμπορος

6040

Βελετζών και συναφών ειδών εξαγωγέας

6015

Βελετζών και συναφών ειδών κατασκευαστής

6014

Βενζινακάτων εκμεταλλευτής

7004

Βενζίνης και πετρελαίου έμπορος (πρατήριο)

4214

Βιβλιοδετείο

3408

Βιβλιοπωλείο, λιανικώς

3405

Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς

3404

Βιβλίων γενικά επιχείρηση εκδόσεως πώληση χονδρική

3211

Βιβλίων γενικά επιχείρηση εκδόσεως πώληση λιανική

3211α

Βιβλίων εμπορικών, εργοστάσιο κατασκευής

3202

Βιντεοκασετών ενοικιαστής

8043

Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων εισαγωγέας, πώληση χονδρική

4223

Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων εισαγωγέας, πώληση λιανική

4225

Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων έμπορος, πώληση λιανική

4224

Βίντεο, ραδιοφώνων και συναφών ειδών έμπορος

2330

Βόθρων εκκενώσεως γραφείο

7203

Bouλκανιζατέρ ελαστικών αυτοκινήτων

8203

Boυτύρoυ και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς

5317

Boυτύρoυ και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς

5316

Bυθoκόρων εκμεταλλευτής

7005

Bυνoπoιϊας εργοστάσιο

5101

Βυρσοδεψίας εργοστάσιο

6019

Βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7205

Βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7206

Γ

Γαιανθράκων έμπορος, χονδρικώς

1208

Γαλακτοζαχαροπλαστείο

5023

Γαλακτομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς

5317

Γαλακτομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς

5316

Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική

5025

Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική

5024

Γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων βιομηχανία

5017

Γαλών εκτροφέας ή έμπορος

9226

Γάμου ειδών και βαπτιστικών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6216

Γάμου ειδών και βαπτιστικών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6215

Γάμου ειδών και λοιπών αμφιέσεων ενοικιάσεις

9228

Γαντιών προστασίας εργατών εισαγωγέας

6029α

Γερανοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής

7204

Γερανών πλωτών εκμεταλλευτής

7005

Γεωμήλων εργαστήριο τεμαχισμού και αποφλοιώσεως

5033

Γεωμήλων πεφρυγμένων (τσίπς) και συναφών ειδών παρασκευαστής

5035

Γεωργικών εργαλείων γενικά έμπορος

2307

Γεωργικών μηχανημάτων εκμετάλλευση

8112

Γεωργικών μηχανημάτων εργοστάσιο κατασκευής

2021

Γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών έμπορος

2306

Γεωργικών σπόρων έμπορος (προς αγρότες) πώληση χονδρική

5060

Γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες έμπορος, πώληση λιανική

5061

Γεωργικών φαρμάκων έμπορος πώληση χονδρική (προς αγρότες)

4216

Γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων έμπορος πώληση λιανική

4216α

Γεωργικών φαρμάκων βιομηχανία-παραγωγής

4216β

Γεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος)

8413

Γλυκόζης εργοστάσιο

5005

Γλυκών διατηρουμένων και συναφών ειδών, λιανικώς, έμπορος

5307

Γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών εργοστάσιο

5021

Γόμας και συναφών ειδών εργοστάσιο

4005

Γουναρικών (αποκομάτων) έμπορος

6322

Γουναρικών γενικά έμπορος, λιανικώς

6321

Γουναρικών εργαστήριο επισκευής

6412

Γουναρικών ημιέτοιμων ή έτοιμων έμπορος, χονδρικώς

6320

Γουναρικών συρραφή και επεξεργασία, πώληση χονδρική

6037

Γραβατών κατασκευαστής

6028

Γραμματοσήμων παλαιών πωλητής

9216

Γραμμογραφήσεως χάρτου εργοστάσιο

3203

Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (ντέτεκτιβς)

8035

Γραφείο επικήδειων τελετών

8107

Γραφείο μεταφορών εμπορευμάτων, οικοσκευών κλπ

7202

Γραφείο μνημοσύνων

8107

Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

8034

Γραφικών τεχνών ειδών (μελάνια. χρώματα κλπ.) έμπορος

3402

Γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά έμπορος

2324

Γραφομηχανών, αριθμομηχανών κλπ. επισκευαστής

8206

Γυάλινων ειδών έμπορος, λιανικώς

1203

Γυάλινων ειδών έμπορος, χονδρικώς

1202

Γυμναστήριο αθλήσεως

8029α

Γυμναστικής οργάνων έμπορος, πώληση λιανική

6345

Γυμναστικής οργάνων κατασκευαστής

2044

Γυναικείων αμφιέσεων γενικά εργαστήριο (φασόν)

6409

Γυναικείων αμφιέσεων ράφτης ή ράφτρια, χωρίς εργαστήριο (φασόν)

6410

Γυναικείων ενδυμάτων εξωτερικών, βιοτεχνία κατασκευής

6041

Γυναικείων καπέλλων κατασκευαστής ή έμπορος

6206

Γυναικείων ενδυμάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6223

Γυναικείων ενδυμάτων εισαγωγέας πώληση λιανική

6224

Γυναικείων εσωρούχων γενικά εργαστήριο

6016

Γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη εισαγωγέας πώληση χονδρική

6052

Γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη έμπορος πώληση χονδρική

6053

Γυναικείων υφασμάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6310

Γυναικείων υφασμάτων εισαγωγέας πώληση λιανική

6310α

Γύψινων διακοσμήσεων κατασκευαστής

1016

Γύψινων ειδών κατασκευαστής

1016

Γύψου, στόκου και συναφών ειδών εργοστάσιο παραγωγής

1008

Δ

Δακτυλογραφήσεων κατάστημα

3602

Δαντελλών και συναφών ειδών από κάθε ύλη εργοστάσιο

6009

Δενδριλίων και φυτών έμπορος (εκτός καλλωπιστικών)

9230

Δερματίνων ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6230

Δερματίνων ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6231

Δερματίνων και πλαστικών ειδών, κατασκευαστής εξαρτημάτων

6045

Δερμάτων ακατέργαστων έμπορος

6327

Δερμάτων ακατέργαστων εξαγωγέας

6328

Δερμάτων κατεργασμένων έμπορος, λιανικώς

6330

Δερμάτων κατεργασμένων και ειδών υποδηματοποιίας έμπορος, χονδρικώς

6329

Δημητριακών και αλεύρων γενικά, λιανικώς, έμπορος

5303

Δημητριακών και αλεύρων γενικά, χονδρικώς, έμπορος

5302

Δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου πρακτορείο (επί προμηθειών)

9207

Δημοσιεύσεις ισολογισμών κ.λπ. εταιρείας

8060

Δημόσιων θεαμάτων επιχείρηση

9104

Διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα εργαστήριο (για λογ. τρίτων)

1402

Διακοσμήσεως επιχείρηση καταστημάτων, οικιών κλπ

8307

Διακοσμήσεως ειδών από ορείχαλκο εργαστήρια

2022α

Διακοσμητής καταστημάτων, οικιών κλπ. (ντεκορατέρ)

8306

Διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων κλπ.) με διακόσμηση κατασκευαστής πώληση χονδρική

1405

Διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων κλπ.) με διακόσμηση κατασκευαστής πώληση λιανική

1406

Διακοσμητικών ειδών(πινακιδίων κλπ.)με διακόσμηση έμπορος πώληση λιανική

1408

Διακοσμητικών ιχθύων έμπορος ή εκτροφέας

9226

Διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα κατασκευαστής

2043

Διασαφιστής

8010

Διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών έμπορος, λιανικώς

5307

Διατηρημένων οπωροκηπευτικών εργοστάσιο

5009

Διατροφής ειδών έμπορος, λιανικώς

5315

Διατροφής ειδών έμπορος, χονδρικώς

5314

Διατροφής ειδών γενικά, τυποποιημένων εκτός αγροτικών προϊόντων, εξαγωγέας

5338

Διατροφής υγιεινής ειδών έμπορος

5341

Διαφημίσεων γενικά επιχειρήσεις

8304

Διαφημιστικών πινάκων και επιγραφών εργαστήριο

8305

Δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών κατασκευαστής

6033

Δίσκων διδασκαλίας ξένων γλωσσών έμπορος

9211

Δίσκων μoυσικής και κασσετών έμπορος

9212

Δίσκων μουσικών και κασσετών έμπορος και εισαγωγέας

9212α

Ε

Ειδήσεων πρακτορείο

9207

Εικόνων, ιερογραφιών και συναφών ειδών

9214

Εκδόσεων μουσικών έμπορος

3407

Εκδόσεως βιβλίων γενικά επιχείρηση πώληση χονδρική

3211

Εκδόσεως βιβλίων γενικά επιχείρηση πώληση λιανική

3211α

Εκδότης βιβλίων-συγγραφέας Δημόσιος υπάλληλος ή Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος

3211β

Εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού

3213

Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού

3212

Εκκοκιστήριο βάμβακος (για λογ/σμό τρίτων)

6416

Εκρηκτικών υλών κατασκευαστής και έμπορος

4027

Εκπαιδευτηρίου ιδιωτικού επιχείρηση

8018

Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων

8023

Εκτελωνιστής

8010

Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών, διακοσμητικών ιχθύων κυνών, γαλών κ.λπ.

9226

Εκτροφέας πουλερικών κλπ. για λογαριασμό τρίτων

9226α

Εκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών

3603

Εκτυπώσεις φωτογραφιών, εμφανίσεις φίλμς κλπ

3207α

Εκτυπώσεως και εμφανίσεως φωτογραφιών εργαστήριο πώληση λιανική

3207β

Εκτυπώσεων καλλιτεχνικών τυπογραφείο (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κλπ.)

3205

Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος)

5501

Ελαίου έμπορος λιανικώς

5304α

Ελαίου και ελαιών, χονδρικώς, έμπορος

5304

Ελαίων αιθερίων έμπορος

4217

Ελαιών και ελαίου, χονδρικώς, έμπορος

5304

Ελαίων λιπαντικών γενικά βιομηχανία

4013

Ελαίων φυτικών που δεν κατονομάζονται ειδικά εργοστάσιο

4012

Ελαστικού και παραγώγων αυτού βιομηχανία

4021

Ελαστικών αναγομώσεως εργοστάσιο

4021α

Ελαστικών αυτοκινήτων έμπορος

4206

Ελαστικών αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοπ/των έμπορος

4206α

Ελαστικών ειδών έμπορος

4205

Εμπιστευτικών υποθέσεων γραφείο (ντέτεκτιβς)

8035

Εμπορομεσίτης

8006

Εμφανίσεις φίλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών εργαστήριο

3207α

Εμφανίσεως και εκτυπώσεως φωτογραφιών εργαστήριο πώληση λιανική

3207β

Εμφιαλωμένων υδάτων έμπορος, λιανικώς

5340

Εμφιαλωτές οινοπνεύματος

5106α

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

6204

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων κατασκευαστής πώληση χονδρική

6203

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων έμπορος πώληση χονδρική

6203α

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6223

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων εισαγωγέας πώληση λιανική

6224

Ενδυμάτων γυναικείων έτοιμων εξαγωγέας

6342

Ενδυμάτων γούνας παραγωγής για λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό

6037β

Ενδυμάτων έτοιμων έμπορος, λιανικώς

6312

Ενδυμάτων έτοιμων έμπορος, χονδρικώς

6311

Ενδυμάτων και υποδημάτων παλαιών έμπορος

6317

Ενδυμάτων παιδικών κατασκευαστής ή έμπορος, πώληση λιανική

6043

Ενδυμάτων παιδικών κατασκευαστής, πώληση χονδρική

6025

Ενδυμάτων παραγωγή από γούνα και αποκλειστική εξαγωγή

6037α

Ενδυμάτων πλεκτών γενικά κατασκευαστής

6024

Ενοικιαστής κασετών βίντεο

8043

Ενοικιαστής φόρων δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ

8101

Εξαρτημάτων και καινούργιων αυτοκινήτων εισαγωγέας

2301

Επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.)

8020

Επαγγελματικών τεχνικών σπουδών σχολή

8019

Επαργυρώσεως εργαστήριο

1404

Επαργυρωτής κρυστάλλων

1017

Επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) επιχείρηση εκμεταλλεύσεως

7105

Επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) επιχείρηση εκμεταλλεύσεως (οδηγός ιδιοκτήτης)

7105α

Επιβατηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (ταξί ή αγοραίων)

7104

Επιβατηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός και ιδιοκτήτης)

7104α

Επιβατηγών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος

2302α

Επιβατηγών πλοίων και φορτηγών ιδιοκτησίας τρίτων εκμεταλλευτής

7002

Επιγραφών από καουτσούκ ή μέταλλο κατ/τής ή έμπορος

2038

Eπιγραφών και διαφημιστικών πινάκων γενικά εργαστήριο

8305

Επιγραφών φωτεινών εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως

8305α

Επιμεταλλωμένων μετάλλινων σκευών κατασκευαστής

2013

Επινικελλώσεως και επιχρωμιώσεως εργαστήριο

8213

Επίπλων από ξυλεία κατασκευαστής (πώληση λιανική)

3101α

Επίπλων από ξυλεία κατασκευαστής (πώληση χονδρική)

3101

Επίπλων έμπορος (χωρίς ίδιο εργαστήριο)

3109

Επίπλων και μικροεπίπλων εισαγωγέας πώληση χονδρική

3098

Επίπλων και μικροεπίπλων εισαγωγέας πώληση λιανική

3099

Επίπλων από ξυλεία κατασκευαστής που απασχολεί πάνω από τρείς εργάτες, πώληση χονδρική

3100

Επίπλων μεταλλικών κατασκευαστής ή έμπορος γενικά

2034

Επίπλων πλεκτών και άλλων πλεκτών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

3102

Επίπλων στιλβωτές (λουστραδόροι)

8415

Επιπλώσεων υφασμάτων έμπορος

6316

Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς

8034α

Eπιχρυσώσεως εργαστήριο

1404

Επιχρωμιώσεως εργαστήριο

8213

Εργαλείων μεταλλικών και μεταλλικών αντικειμένων κατασκευαστής

2046

Εργαλείων τεχνιτών και σιδηρικών οικοδομών έμπορος

2315

Εργολάβος Δημόσιων και δημοτικών τεχνικών έργων

8401

Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα

8405

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας που δεν κατονομάζεται ειδικά (με ίδια υλικά)

8407

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας που δεν κατονομάζεται ειδικά (χωρίς ίδια υλικά)

8408

Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημόσυνων κλπ

8107

Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών χωρίς ίδια υλικά

8404

Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών με ίδια υλικά

8403

Εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων με ίδια υλικά

8402

Εργολάβος καθαριότητας

8106

Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών

8406

Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ

7201

Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων με ίδια υλικά

8411

Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν κατονομάζεται ειδικά

8108

Εργόχειρων έμπορος

6344

Εριοβιομηχανία (νήματα υφάσματα)

6007

Ερίων ακατέργαστων έμπορος

6304

Εστιατόριο (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

9012

Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατώτερων)

9011

Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

9010

Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ κλπ.)

9022

Εσωρούχων ανδρικών βιοτεχνία

6218

Εσωρούχων γυναικείων γενικά εργαστήριο

6016

Εσωρούχων γυναικείων γενικά έμπορος

6315

Εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, πώληση χονδρική

6201

Εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

6202

Ετικκετών γενικά και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής

3210

Ετοίμου σκυροδέματος βιομηχανίες ή βιοτεχνίες

1026

Ετοίμων ενδυμάτων έμπορος, λιανικώς

6312

Ετοίμων ενδυμάτων έμπορος, χονδρικώς

6311

Ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού εργαστήριο

8113

Ευγηρίας οίκων εκμεταλλευτής

9223

Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών)

9206

Εφημερίδας ή περιοδικού εκδότης

3212

Εφημερίδας ή περιοδικού επαρχιακού εκδότης

3213

Εφημερίδων και περιοδικών πρακτορείο γενικό

9204

Εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων πρακτορείο

9205

Ζ

Ζαχάρεως Kρυσταλλωτές δια μηχανών (συσκευαστές)

5037

Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο

5022

Ζαχαροπλαστείο - Αρτοποιείο

5015

Ζαχαροπλαστικής ειδών γενικά έμπορος

5322

Ζαχαροπλαστικής εργοστάσιο, πώληση χονδρική

5020

Ζαχαρωδών προϊόντων γενικά εργοστάσιο

5019

Ζαχαρωδών προϊόντων τυποποιημένων έμπορος

5323

Ζυγών αυτόματων έμπορος

2325

Ζυγών κατασκευαστής

2006

Ζυγών έμπορος

2006α

Ζυθοποιίας ή βυνοποιίας εργοστάσιο

5101

Ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων πρατήριο

5332

Ζυμαρικών εργοστάσιο

5002

Ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών κατασκευής

4019

Ζωγραφικής πινάκων έμπορος

3303

Ζώντων ζώων έμπορος, χονδρικώς

5310

Ζωνών γυναικείων έμπορος

6326

Ζωνών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6209

Ζώων ζώντων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος για λογ/μό τρίτων (επί προμηθειών)

5311

Ζώων ζώντων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος, χονδρικώς

5310

Ζώων θεραπευτήριο

9224

Η

Ηλεκτρικά εργαστήρια, επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων κλπ.

8210

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επισκευαστής με δικά του υλικά

8038

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επισκευαστής χωρίς υλικά

8039

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υλικών και λοιπών φωτιστικών ειδών χονδρικώς έμπορος

2326

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υλικών και λοιπών φωτιστικών ειδών λιανικώς έμπορος

2327

Ηλεκτρικών ειδών κατασκευαστής (εφαρμογής ηλεκτρισμού)

2007

Ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου έμπορος

2356

Ηλεκτρικών συσκευών επισκευαί

8208

Ηλεκτρικών συσσωρευτών κατασκευαστής

2011

Ηλεκτρικών συσσωρευτών εισαγωγέας πώληση χονδρική

2200

Ηλεκτρικών συσσωρευτών εισαγωγέας πώληση λιανική

2201

Ηλεκτρικών συσσωρευτών έμπορος χονδρικώς

2202

Ηλεκτρικών συσσωρευτών έμπορος λιανικώς

2203

Ηλεκτρισμού εφαρμογής ειδών, εισαγωγέας, πώληση χονδρική

2351

Ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες - ψυγεία κλπ.) έμπορος

2331

Ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών κατασκευαστής

2010

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη κλπ. εργοστάσιο

4003

Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελήξεις)

8042

Ηλεκτρονικών ειδών κατασκευαστής ή συναρμολογητής

2355

Ηλεκτρονικών συσκευών ανταλλακτικών έμπορος

2349

Ηλεκτρονικών υπολογιστών έμπορος

2349α

Ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων έμπορος

2357

Ηλεκτρονικών υπολογιστών αναλώσιμων ειδών έμπορος (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κλπ.)

2358

Hλεκτροσυγκολήσεως εργαστήριο

8211

Ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών έμπορος

2334

Ήλλων εργοστάσιο

2004

Θ

Θαλαμηγών εκμεταλλευτής

7004

Θαλάσσιων λουτρών εκμεταλλευτής

8104

Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημόσιων θεαμάτων

9104

Θείου εργοστάσιο

4018

Θεραπευτηρίου επιχείρηση

9202

Θεραπευτήριο ζώων εκμεταλλευτής

9224

Θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων κατασκευαστής

2009

Θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών εργοστάσιο

2005

Θηλυκωμάτων μετάλλινων κατασκευαστής

2018

Θηραϊκής γης εργοστάσιο επεξεργασίας

1009

Ι

Ιαματικών λουτρών και πηγών εκμετάλλευση

8102

Ιατρικών και χειρουργικών μηχανημάτων και εργαλείων έμπορος

2311

Ιερατικών ενδυμασιών κατασκευαστής

6021

Ιερογραφιών έμπορος

9214

Ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) έμπορος

6333

Ινστιτούτο καλλονής

8029

Ιππηλάτων αμαξιών κατασκευαστής

3012

Ιπποδρομιακού στοιχήματος πρακτορείο

9208β

Ιχθύων διακοσμητικών έμπορος ή εκτροφέας

9226

Ιχθύων εν γένει επί προμηθεία έμπορος

5319

Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, χονδρικώς

5318

Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, λιανικώς

5320

Κ

Καδενοποιίας από χρυσό εργαστήριο, πώληση λιανική

1106

Καδενοποιίας από χρυσό εργαστήριο, πώληση χονδρική

1105

Καθαριότητας εργολάβος

8106

Καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων εργολάβος

8105

Καθαριστήριο ταπήτων

9229

Καλαποδιών κατασκευαστής

3014

Καλλυντικών ειδών γενικά, κατασκευαστής

4026

Καλλυντικών ειδών γενικά, λιανικώς, έμπορος

4209

Καλλυντικών ειδών, χονδρικώς, έμπορος

4208

Καλτσών γενικά, από κάθε ύλη κατασκευαστής

6027

Καλτσών από κάθε ύλη γυναικείων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6052

Καλτσών από κάθε ύλη γυναικείων έμπορος πώληση χονδρική

6053

Κάμπιγκ

8050

Καπέλων γυναικείων κατασκευαστής ή έμπορος

6206

Καπέλλων επισκευαστής

6415

Καπνέμπορος

5401

Καπνιστού ειδών και λοιπών πολυτελών μικροαντικειμένων έμπορος

9215

Καπνοβιομηχανία

5201

Καπνοβιομηχανίας προϊόντων πρατήριο, λιανική πώληση

5403

Καπνοβιομηχανίας προϊόντων πρατήριο, χονδρική πώληση

5402

Καπνομεσίτης

8037

Καρεκλών γενικά κατασκευαστής ή έμπορος

3103

Καρυκευμάτων μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών, έμπορος

5337

Κασετών και δίσκων διδασκαλίας ξένων γλωσσών έμπορος

9211

Κασετών και δίσκων μουσικών έμπορος

9212

Κασετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασετών άγραφων εισαγωγέας, πώληση χονδρική

4223

Κασετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασετών άγραφων εισαγωγέας, πώληση λιανική

4224

Κασετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασετών άγραφων έμπορος, πώληση λιανική

4225

Κασσιτερωτής

2032

Κανταϊφιού κατασκευαστής ή έμπορος

5026

Κατασκευών από αλουμίνιο γενικά εργαστήριο

2025α

Κατασκευών σιδηρών γενικά εργαστήριο

2025

Κατεδαφίσεων εργολάβος

8406

Κατεψυγμένων και νωπών ιχθύων έμπορος, λιανικώς

5320

Κατεψυγμένων και νωπών ιχθύων έμπορος, χονδρικώς

5318

Κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος για λογαριασμό τρίτων

5311

Κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος, χονδρικώς

5310

Κατόπτρων έμπορος, λιανικώς

1205

Κατόπτρων έμπορος, χονδρικώς

1204

Κατόπτρων κατασκευαστής

1017

Καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) έμπορος

1209

Kαυσoξύλων ή ξυλείας υλοτόμος

3006

Καφεκόπτης

5325

Καφέ πεφρυγμένου και αλεσμένου και συναφών ειδών, έμπορος

5324

Καφετέρια (Κατηγορία Α και κατωτέρων)

9015

Καφετέρια (Α διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

9015α

Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

9001

Καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

9002

Καφωδείο

9004

Κεντημάτων εγχωρίων έμπορος πώληση χονδρική

6051

Κεντημάτων έμπορος πώληση λιανική

6050

Κεντημάτων εισαγωγέας, πώληση λιανική

6049

Κεντημάτων εισαγωγέας, πώληση χονδρική

6048

Κεντημάτων κάθε είδους κατασκευαστής

6023

Κεντρικής θέρμανσης εγκαταστάσεων συντηρητές

8416

Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ ή νάιτ κλάμπ)

9005

Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα)

9006

Κέντρο διασκεδάσεως (μπουάτ)

9018

Κέντρο χορευτικό

9007

Κεραιών λήψεως τοποθετήσεις

8210

Κεραιών τηλεοράσεως κατασκευαστής

2352

Κεραμικών διακοσμημένων εργοστάσιο κατασκευής

1011

Κεραμοποιός

1014

Κηδειών, μνημόσυνων κλπ. εργολάβος

8107

Κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

2037

Κηροζίνης παραφίνης και συναφών ειδών εργοστάσιο

4004

Κηροπλάστης

4024

Κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι κατασκευαστής

3011

Κιλιμιών και συναφών ειδών έμπορος

6040

Κιλιμιών και συναφών ειδών εξαγωγέας

6015

Κιλιμιών και συναφών ειδών κατασκευαστής

6014

Κινηματογραφικών ειδών έμπορος, χονδρικώς

2345

Κινηματογραφικών ειδών έμπορος, λιανικώς

2346

Κινηματογραφικών ταινιών επιχείρηση εκμεταλλεύσεως

9102

Κινηματογραφικών ταινιών επιχείρηση παραγωγής

9101

Κινηματογραφικών ταινιών υποτίτλων εκτυπώσεις

3603

Κινηματογράφου εκμετάλλευση

9103

Κινητήρων κυλίνδρων αυτοκινήτων επισκευές (ρεκτιφιέ)

8212

Κισσήρεως εργοστάσιο επεξεργασίας

1009

Κλειδαριών επισκευαστής κλπ.

8417

Κλείθρων εργοστάσιο

2005

Κλιματισμού συσκευών έμπορος

2329

Κλινικής επιχείρηση

9202

Κλινικών, θεραπευτηρίων ζώων εκμεταλλευτής

9224

Κλινών και σομιέδων κατασκευαστής ή έμπορος

2035

Κλωστών ραφής εργοστάσιο

6010

Κολύμβησης μαθημάτων επιχείρηση παράδοσης

8056

Κομβίων έμπορος

6326

Κομβίων γενικά εργοστάσιο

6013

Κομβοτρυπών εργαστήριο

6411

Κομμωτήριο και καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών)

8028

Κομμωτήριο και καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές)

8027

Κομμωτηρίου ειδών γενικά έμπορος

2339

Κομπόστας και συναφών ειδών εργοστάσιο

5021

Κονιοποιήσεως μαρμάρων εργοστάσιο

1007

Κοπής μαρμάρων εργοστάσιο (εργασία για λογ/σμό τρίτων)

1401

Κοπτικών ή λειαντικών μέσων εργοστάσιο κατασκευής

1010

Κοπτικών οργάνων γενικά κατασκευαστής

2016

Κορδονίων από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος

6213

Κορνιζών έμπορος

3303

Κορνιζών κατασκευαστής

3013

Κορσέδων, λαστέξ και λοιπών συναφών ειδών έμπορος

6042

Κορσέδων, στηθόδεσμων και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής

6018

Κοσμημάτων από άργυρο εργαστήριο πώληση χονδρική

1102α

Κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους έμπορος

1302

Κοσμημάτων χρυσών αργυρών πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών έμπορος

1301

Κότερων εκμεταλλευτής

7004

Κουλoυροποιός

5014

Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες

8026

Κουρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες

8025

Κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη εργοστάσιο

6009

Κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο κατασκευαστής

3209

Κουφέτων εργοστάσιο

5018

Κουφωμάτων γενικά κατασκευαστής

3009

Κοφινιών κατασκευαστής ή έμπορος

3104

Κοχλιών εργοστάσιο

2004

Κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, χονδρικώς

5310

Κρεοπώλης

5327

Κρυστάλλινων ειδών λιανικώς έμπορος

1203

Κρυστάλλινων ειδών διακόσμηση και χαρακτική (εργασία για λογ/σμό τρίτων)

1402

Κρυστάλλινων ειδών χονδρικώς έμπορος

1202

Κρυστάλλων επαργυρωτής

1017

Κρυστάλλων οπτικών βιοτεχνία κατασκευής

1022

Κρυστάλλων τροχείο

1021

Κτενίων υφαντικών από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος

3108

Κτηματομεσίτης

8007

Κτηνοτροφικών προϊόντων έμπορος, λιανικώς

5317

Κτηνοτροφικών προϊόντων έμπορος, χονδρικώς

5316

Κτηνοτροφών βιομηχανία

5011

Κτηνοτροφών, πτηνοτρόφων και συναφών ειδών, χονδρικώς, έμπορος

5309

Κυνηγίου ειδών, έμπορος όπλων και συναφών ειδών, λιανικώς

2322

Κυνηγίου ειδών, έμπορος όπλων και συναφών ειδών, χονδρικώς

2321

Κυνών έμπορος ή εκτροφέας

9226

Κώνων παγωτού έμπορος, πώληση χονδρική

5041

Λ

Λαϊκής τέχνης ειδών, κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6212

Λαϊκής τέχνης τουριστικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6210

Λαστέξ και λοιπών συναφών ειδών έμπορος

6042

Λαστέξ και συναφών ειδών εργαστήριο

6018

Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων

1003

Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων

1023

Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων

1004

Λατομικών προϊόντων και επεξεργασίας λατομείο

1004

Λαχείων γενικά πρακτορείο (επί προμηθειών) χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων

9208

Λαχείων πωλητής

9208γ

Λεβητοποιός

2028

Λειαντικών μέσων εργοστάσιο κατασκευής

1010

Λέμβων ξύλινων κατασκευαστής ή έμπορος

7007

Λέμβων πλαστικών κατασκευαστής ή έμπορος

7007

Λεπίδων ξυριστικών έμπορος, χονδρικώς

2340

Λέσχη

9008

Λευκολίθου εργοστάσιο επεξεργασίας

1009

Λευκοσιδηρουργίας εργαστήριο

2024

Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων, έμπορος, λιανικώς

6312

Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων, έμπορος, χονδρικώς

6311

Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων εξαγωγέας

6342

Λεωφορείων αστικών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7101

Λεωφορείων υπεραστικών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7102

Λιγνιτωρυχείο

1002

Λιθογραφείο

3206

Λιθογραφικών και τυπογραφικών μελανών έμπορος

4212

Λίθων αργών λατομείο απλής εξορύξεως

1003

Λίθων ημιπολύτιμων κατασκευαστές

1104

Λίθων πολύτιμων και συναφών ειδών έμπορος

1301

Λιπαντικών ελαίων γενικά βιομηχανία

4013

Λιπαντικών και συναφών ειδών έμπορος (πρατήριο)

4215

Λιπασμάτων εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική

4201

Λιπών και σάπωνος, χονδρικώς, έμπορος

5305

Λουκουμιών εργοστάσιο

5018

Λουστραδόρος

8415

Λουτρών εκμετάλλευση (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών)

8103

Λουτρών θαλάσσιων εκμεταλλευτής

8104

Λουτρών και ιαματικών πηγών εκμετάλλευση

8102

Μ

Μαγειρικών λιπών λιανικώς κατασκευαστής

5032

Μαγειρικών λιπών χονδρικώς κατασκευαστής

5031

Μαγιονέζας και συναφών ειδών βιοτεχνία παρασκευής

5038

Μαγιό εργαστήριο κατασκευής και συναφών ειδών

6018

Μαγιό έμπορος και συναφών ειδών

6042

Μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής

6017

Μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών κατασκευαστής

6022

Μανιταριών παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη)

5065

Μανταριστής

6414

Μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία) επεξεργασίας εργαστήριο

1005

Μαρμάρων εξορύξεως λατομείο

1023

Μαρμάρων εργοστάσιο επεξεργασίας (σχιστήρια)

1024

Μαρμάρων εργοστάσιο κοπής (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

1401

Μαρμάρων κονιοποιήσεως εργοστάσιο

1007

Μαρμάρων τεχνητών και μωσαϊκών πλακών εργοστάσιο

1006

Μαρμελάδας κομπόστας γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών εργοστάσιο

5021

Μαχαραιροπήρουνων επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως κατασκευαστής

2017

Μελάνης τυπογραφικής εργοστάσιο

4017

Μελάνης χημικής και συναφών ειδών εργοστάσιο

4005

Μελανών τυπογραφικών έμπορος

4212

Μελανών χρωμάτων και λοιπών ειδών γραφικών τεχνών έμπορος

3402

Μεσίτης ή παραγωγός ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση)

8014

Μεσίτης ή παραγωγός ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση)

8013

Μεσίτης οικιακών βοηθών

8009

Μεσίτης χρηματιστηρίου

8002

Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων

8003

Μεταλλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων

1001

Μετάλλινων ειδών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως κατασκευαστής

2017

Μεταλλικών πινάκων ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων κατασκευαστής

4032

Μεταλλικών σκευών γενικά επιμεταλλομένων κατασκευαστής

2013

Μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας έμπορος

1303

Μετάλλων ανατήκτες

2039

Μετάλλων γενικά και σιδήρου έμπορος

2314

Μετάλλων και σιδήρων παλαιών έμπορος

2316

Μετάλλων και σιδήρων παλαιών, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, έμπορος

2317

Μετάλλων και σιδήρων παλαιών, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής, έμπορος

2318

Μεταναστεύσεως πρακτορείο (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

8302

Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθεια από πώληση εισιτηρίων)

8301

Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτ.)

8303

Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

8301α

Μεταξοκλωστήριο

6005

Μεταξουργίας εργοστάσιο

6004

Μεταφοράς εργολάβος, μεταλλευμάτων πρώτων υλών κλπ.

7201

Μεταφορών εμπορευμάτων οικοσκευών, γραφείο κλπ.

7202

Μητρών μεταλλικών δια πρέσσης κατασκευαστής

2045

Μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά έμπορος

2310

Μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως, έμπορος

2305

Μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών, εκμεταλλευτής

8110

Μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών έμπορος

2308

Μηχανικά πλυντήρια

6401

Μηχανικών παιγνίων αυτόματων γενικά κέντρο - εκμεταλλεύσεως

9003

Μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών έμπορος

2334

Μηχανοξυλουργεία (εργασία για λογ/σμό τρίτων)

3502

Μηχανουργείο

2020

Μηχανών ξυριστικών και λεπίδων έμπορος, χονδρικώς

2340

Μικροαντικειμένων ξύλινων κατασκευαστής

3019

Μικροαvτικειμένων πολυτελών και ειδών καπνιστού έμπορος

9215

Μνημόσυνων και επικήδειων τελετών εργολάβος

8107

Μόδας σχεδιαστές (Μοντελίστ)

8036

Μολύβδου ειδών και κραμάτων αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κλπ.) εργοστάσιο

2040

Movτελίστ

8036

Μονώσεων εργολάβος

8411

Μονωτικών πλακών εργοστάσιο επεξεργασίας

1009

Μονωτικών υλικών κατασκευαστής

1019

Μοτοποδηλάτων έμπορος

2312

Μοτοποδηλάτων ενοικιάσεις

7302

Μουσικών οργάνων γενικά έμπορος

2337

Μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων έμπορος

3407

Μουσικών οργάνων κατασκευαστής

2015

Μουστάρδας βιοτεχνία παρασκευής

5038

Μπαρ

9016

Μπαχαρικών έμπορος

5308

Μπαχαρικών μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών, έμπορος

5337

Μπισκότων βιομηχανία

5016

Μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, εξαγωγέας

6217

Μπλουζών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος πώληση χονδρική

6201

Μπλουζών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

6202

Μπουάτ

9018

Μωσαϊκών πλακών και τεχνητών μαρμάρων εργοστάσιο

1006

Ν

Ναυαγίων επιχείρηση ανελκύσεων

9218

Ναυλομεσίτης

8008

Ναυπηγείο πλωτών μέσων γενικά (κατασκευή ή επισκευή)

2026

Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση

7001

Ναυτιλιακών ειδών γενικά έμπορος

2319

Νηματουργίας βάμβακος εργοστάσιο

6002

Νηματουργίας εργοστάσιο

6001

Νημάτων και συναφών ειδών έμπορός λιανικώς

6341

Νημάτων και συναφών ειδών έμπορος χονδρικώς

6341α

Νημάτων στριπτήριο

6003

Νοσοκομείου κλινικής, θεραπευτηρίου επιχείρηση

9202

Ντεκορατέρ

8306

Ντετέκτιβς

8035

Ντίσκο

9004α

Νυφικών, ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων ενοικιάσεις

9228

Νυχτικών, στηθόδεσμων, κορσέδων και λοιπών ειδών έμπορος

6042

Νωπών κρεάτων έμπορος για λογ/σμό τρίτων

5311

Νωπών κρεάτων έμπορος, χονδρικώς

5310

Ξ

Ξενοδοχείο ύπνου

9009

Ξηρών καρπών εργοστάσιο επεξεργασίας

5007

Ξηρών καρπών, και συναφών ειδών, λιανικώς, έμπορος

5307

Ξηρών καρπών, χονδρικώς, έμπορος

5306

Ξυλείας έμπορος

3301

Ξυλείας ή καυσόξυλων υλοτόμος

3006

Ξυλείας στρογγυλής γενικά εργοστάσιο επεξεργασίας

3001

Ξυλείας τεχνίτης από υποπροϊόντα ξύλου ή χαρτιών εργοστάσιο

3020

Ξύλινων επίπλων κατασκευαστής, πώληση λιανική

3101α

Ξύλινων ή πλαστικών λέμβων κατασκευαστής ή έμπορος

7007

Ξύλινων μικροαντικειμένων κατασκευαστής

3019

Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογ/σμό τρίτων)

3501

Ξυλοτορνευτήριο

3007

Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά

3008

Ξυλουργός - εργολήπτης με ίδια υλικά

3017

Ξυριστικών μηχανών και λεπίδων χονδρικώς έμπορος

2340

Ο
Οδηγών αυτοκινήτων εκπαιδευτής

8023

Οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής, έμπορος)

2343

Οδοντογλυφίδων ή μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως από ξύλο βιομηχανία

3003

Οδοντοτεχνίας εργαστήριο (οδοντοτεχνίτης)

9203

Οδοποιίας και ανοικοδομήσεως μηχανημάτων έμπορος

2305

Οικιακής χρήσεως σκευών και άλλων αντικειμένων έμπορος πώληση λιανική

2328

Οικιακής χρήσεως σκευών και άλλων αντικειμένων έμπορος πώληση χονδρική

2328α

Οικιακών βοηθών μεσίτης

8009

Οικιών προκατασκευασμένων κατασκευαστής ή έμπορος

3018

Οικοδομήσιμων υλικών γενικά έμπορος

1201

Οικοδομικών εργασιών εργολάβος ή υπεργολάβος χωρίς ίδια υλικά

8404

Οικοδομικών εργασιών εργολάβος ή υπεργολάβος με ίδια υλικά

8403

Οικοδομών ανέγερση και πώληση που δεν υπάγεται στο αρθρ. 34 Ν. 2238/94

9219

Οικοπέδων μεταπωλήσεις

9220

Οικοπέδων πωλήσεις από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου

9225

Οίκων ευγηρίας εκμεταλλευτής

9223

Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση)

9014

Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση)

9013

Οινοπαντοπώλης

5334

Οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας

5105

Οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορία

5106

Οινοπνεύματος εμφιαλωτές

5106α

Οινοποιίας και οξοποιίας εργοστάσιο

5102

Οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, έμπορος χονδρικώς

5333

Οίνων, ποτών και εμφιαλωμένων υδάτων, έμπορος λιανικώς

5340

Ομβρελών κατασκευαστής ή έμπορος

6214

Ομματοϋαλίων σκελετών από κάθε ύλη κατασκευαστής

2347

Όνυχα και αλάβαστρου κατασκευές ειδών πώληση χονδρική

1025

Όνυχα και αλάβαστρου κατασκευές ειδών πώληση λιανική

1025α

Οξέων εργοστάσιο

4002

Οξοποιίας και οινοποιίας εργοστάσιο

5102

Οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως εργαστήριο

8211

Οξυγόνου εργοστάσιο παραγωγής

4009

Όπλων έμπορος, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, λιανικώς

2322

Όπλων έμπορος, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, χονδρικώς

2321

Οπτικών ακουστικών ειδών έμπορος λιανικώς

2344

Οπτικών, ακουστικών ειδών εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική

2344α

Oπτικών κρυστάλλων βιοτεχνία κατασκευής

1022

Οπωροκηπευτικών διατηρημένων εργοστάσιο

5009

Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς

5330

Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς

5329

Οργάνων ακριβείας επισκευαστής

8209

Οργάνων γυμναστικής έμπορος, πώληση λιανική

6345

Οργάνων γυμναστικής κατασκευαστής

2044

Οργάνων κοπτικών γενικά κατασκευαστής

2016

Οργάνων μουσικών γενικά έμπορος

2337

Οργάνων μουσικών, έμπορος

3407

Οργάνων μουσικών κατασκευαστής

2015

Οργάνων σχεδιάσεως έμπορος

3403

Οργάνων φυσικής και χημείας έμπορος

2311

Ορειχάλκινων ειδών διακοσμήσεως εργαστήριο

2022α

Ορειχαλκουργίας εργοστάσιο

2022

Ορθοπεδικών ειδών κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

2037

Ορύζης αποφλοιώσεως εργοστάσιο

5006

Ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών έμπορος (πρατήριο)

4215

Ορυκτελαίου, λιπαντικών και χημικών προϊόντων γενικά έμπορος χονδρικώς

4202

Ορυκτών μη μεταλλικών εργοστάσιο, επεξεργασίας

1009

Οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών έμπορος, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία

5336

Π

Παγοποιείο

9222

Παγωτού βιομηχανοποιημένου έμπορος, πώληση χονδρική

5040

Παγωτού κώνων έμπορος, πώληση χονδρική

5041

Παγωτού χύμα ή τυποποιημένου έμπορος πώληση λιανική

5028α

Παγωτών παρασκευαστής, πώληση χονδρική

5028

Παιγνίων αυτόματων μηχανικών έμπορος

2334

Παιγνίων μηχανικών αυτομάτων εκμετάλλευση

9003

Παιδικός σταθμός

8054

Παιδικών αμαξών κατασκευαστής ή έμπορος

2033

Παιδικών ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος, πώληση λιανική

6043

Παιδικών ενδυμάτων κατασκευαστής πώληση χονδρική

6025

Παιδικών κατασκηνώσεων εκμεταλλευτής

8051

Παιδικών παιχνιδιών κατασκευαστής

2030

Παιδικών τροφών βιομηχανία

5010

Παιδικών τροφών εισαγωγέας

5342

Παιδικών τροφών έμπορος λιανικώς

5343

Παιχνιδιών παιδικών έμπορος, λιανικώς

2336

Παιχνιδιών παιδικών έμπορος, χονδρικώς

2335

Παιχνιδιών παιδικών κατασκευαστής

2030

Παιχνιδιών τυχερών εκμεταλλευτής μηχανημάτων

8110

Παλαιών αντικειμένων τέχνης γενικά, έμπορος

9213

Παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων έμπορος

6317

Παντοφλών, σανδαλίων κλπ., βιοτεχνία κατασκευής

6221

Παπλωμάτων και στρωμάτων κατασκευαστής ή έμπορος

6207

Παραγγελιοδόχος

8016

Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση)

8013

Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση)

8014

Παραφίνης και συναφών ειδών εργοστάσιο

4004

Παρκετίνης κατασκευαστής

4023

Παρκέτων από ξυλεία γενικά βιομηχανία

3002

Πατρόν έμπορος (προτύπων γυναικείων αμφιέσεων)

6338

Περιοδεύων Αντιπρόσωπος

8017

Περιοδεύων έμπορος (υφασμάτων, οικιακών σκευών κλπ.)

6337

Περιοδικού εκδότης

3212

Περιοδικού επαρχιακού εκδότης

3213

Περιοδικών και εφημερίδων γενικό πρακτορείο

9204

Περιφράξεις με συρματόπλεγμα και πασσάλους

8410

Περουκών, ποστίς, κατασκευαστής ή έμπορος

6220

Πεταλωτήριο

3016

Πετρελαιοειδών γενικά χονδρικώς, έμπορος

4213

Πετρελαιομηχανών γενικά εργοστάσιο κατασκευής

2002

Πετρελαίου και βενζίνης έμπορος (πρατήριο)

4214

Πετσετών και συναφών ειδών ενοικιαστής (κουρείων, εστιατορίων κλπ.)

8032

Πηγών και λουτρών ιαματικών εκμετάλλευση

8102

Πήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση έμπορος πώληση λιανική

1020β

Πήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση κατασκευαστής πώληση λιανική

1020α

Πήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση κατασκευαστής ή έμπορος πώληση χονδρική

1020

Πιλοποιίας εργοστάσιο

6012

Πινακιδίων κ.λ.π. ειδών διακοσμητικών κατασκευαστής

1405

Πινάκων ζωγραφικής γενικά και κορνιζών έμπορος

3303

Πινάκων μεταλλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατασκευαστής

4032

Πισσόχαρτων κατασκευαστής

1019

Πιτσαρίες

9019

Πωλητής λαχείων

9208γ

Πλασιέ

8017

Πλαστιγγών έμπορος

2006α

Πλαστιγγών κατασκευαστής

2006

Πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής έμπορος

4204α

Πλαστικών ειδών έμπορος

4204

Πλαστικών ειδών και βακελίτη, εργοστάσιο ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων

4003

Πλαστικών ειδών κατασκευαστής

4022

Πλαστικών ή ξύλινων λέμβων κατασκευαστής ή έμπορος

7007

Πλεκτικής από κάθε ύλη εργοστάσιο

6008

Πλεκτικής μηχανών γενικά έμπορος

2309

Πλεκτών ειδών από κάθε ύλη, εξαγωγέας

6039

Πλεκτών ενδυμάτων γενικά, κατασκευαστής

6024

Πλινθοποιός και Κεραμοποιός

1014

Πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων κατασκευαστής

6023

Πλισέδων, κομβίων, φιγουρινιών και γυναικείων ζωνών έμπορος

6326

Πλοίων καθαρισμός - χρωματισμός

8105

Πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών μηχανουργείο επισκευής

2027

Πλοίων προμηθευτής

9210

Πλοίων ρυμουλκών (ιδιοκτησίας τρίτων) εκμεταλλευτής

7003

Πλοίων φορτηγών και επιβατηγών εκμεταλλευτής (ιδιοκτησίας τρίτων)

7002

Πλοίων ψυχαγωγίας εκμεταλλευτής (κότερων, θαλαμηγών, βενζικάτων)

7004

Πλυντήρια μηχανικά

6401

Πλυντήριο αυτοκινήτων

8201

Πλυντηρίων για το κοινό εκμεταλλευτής (Σελφ-Σέρβις)

8111

Πλωτών γερανών εκμεταλλευτής

7005

Πλωτών μέσων γενικά ναυπηγείο (κατασκευή ή επισκευή)

2026

Ποδηλάτων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών έμπορος

2312

Ποδηλάτων ενοικιάσεις

7302

Πολυγραφήσεων κατάστημα

3602

Πολυτελείας και υπερπολυτελείας ταβέρνα

9006α

Πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους, έμπορος

1302

Πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών έμπορος

1301

Πολύφωτων και συναφών ειδών κατασκευαστής πώληση χονδρική

1018

Πολύφωτων και συναφών ειδών κατασκευαστής πώληση λιανική

1018α

Πολύφωτων και συναφών ειδών έμπορος χονδρικώς

2326α

Πολύφωτων και συναφών ειδών έμπορος λιανικώς

2327α

Πορσελάνης ειδών εργοστάσιο κατασκευής

1011

Πορσελάνης ειδών λιανικώς, έμπορος

1203

Πορσελάνης ειδών χονδρικώς, έμπορος

1202

Πορσελάνης και φαβεντιανής γης εργαστήριο διακοσμήσεως για λογ/σμό τρίτων

1403

Ποστίς ή περουκών κατασκευαστής ή έμπορος

6220

Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος

5107

Ποτών γενικά πώληση λιανική

5340

Ποτών γενικά πώληση χονδρική

5333

Ποτών εισαγωγέας

5333α

Πουλερικών κλπ. εκτροφέας για λογαριασμό τρίτων

9226α

Πούλμαν (επιβατηγών αυτοκινήτων), επιχείρηση εκμεταλλεύσεως)

7105

Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού (επί προμηθειών)

9207

Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών)

9204

Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών)

9205

Πρακτορείο λαχείων γενικά (επί προμηθειών) χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων

9208

Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και Ιπποδρομιακού στοιχήματος

9208β

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδιών και μεταναστεύσεως (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτ.ή εξωτ.)

8302

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδιών και μεταναστεύσεως (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

8301

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδιών και μεταναστεύσεως (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτ.)

8303

Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδιών και μεταναστεύσεως (προμήθειες από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

8301α

Πράκτορας γενικός ασφαλειών, γενικά

8012

Πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου έμπορος

4214

Πρατήριο ορυκτελαίων, λιπαντικών και συναφών ειδών (έμπορος)

4215

Προεξοφλητής

8005

Προκατασκευασμένων οικείων κατασκευαστής ή έμπορος

3018

Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς Δημόσιο Νομ. Προσ. Δημοσ. Δικαίου κλπ.

9209

Προμηθευτής πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.)

9210

Προτύπων (πατρόν) γυναικείων αμφιέσεων έμπορος

6338

Πτερών τεχνητών κατασκευαστής

6034

Πτηνοτρόφων και συναφών ειδών έμπορος, χονδρικώς

5309

Πτηνοτρόφων - κτηνοτροφών βιομηχανία

5011

Πτηνών και αυγών, έμπορος, λιανικώς

5313

Πτηνών και αυγών, έμπορος χονδρικώς

5312

Πτηνών ωδικών εκτροφέας ή έμπορος

9226

Πυρηνελαίου εργοστάσιο

4011

Πυροσβεστήρων αναγομώσεως εργοστάσιο

4020

Πυροσβεστήρων κατασκευαστής

4020α

Πυτζαμών και συναφών ειδών εξαγωγέας

6217

Πυτζαμών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

6202

Πυτζαμών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος χονδρικώς

6201

Πωμάτων μεταλλικών βιομηχανία

3004

Ρ
Ραδιοφώνων και συναφών ειδών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έμπορος

2353

Ραδιοφώνων και συναφών ειδών εισαγωγέας

2332

Ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών έμπορος

2330

Ραδιοφώνων, Τηλεοράσεις κλπ. εργαστήρια επισκευών

8210

Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών

6336α

Ρακών και απορριμμάτων, έμπορος

6336

Ραπτικών μηχανών επαγγελματικής και οικιακής χρήσεως, γενικά έμπορος

2341

Ραπτομηχανών γενικά, επιδιορθωτής

8207

Ραπτών υλικών γενικά έμπορος

6323

Ράφτης ανδρικών ενδυμασιών (φασόν) που απασχολεί από 3 και πάνω ραφτεργάτες

6408

Ράφτης ανδρικών ενδυμασιών (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες

6407

Ράφτης ή ράφτρια γυναικείων αμφιέσεων, χωρίς εργαστήριο (φασόν)

6410

Ρεκτιφιέ

8212

Ρητινελαίου εργοστάσιο

4002

Ρητίνης έμπορος

3302

Ρητινικών προϊόντων γενικά εργοστάσιο

4006

Ρομπών, στηθόδεσμων, κορσέδων και λοιπών ειδών έμπορος

6042

Ρυμουλκών πλοίων εκμεταλλευτής (ιδιοκτησίας τρίτων)

7003

Σ
Σαγής και συναφών ειδών κατασκευαστής

3015

Σαγματοποιείο

3016

Σακκοποιός

6036

Σάκκων από καννάβι, ιούτη και από άλλες ύλες εργοστάσιο

6011

Σάκκων και σπάγγων από κάθε ύλη έμπορος

6335

Σάκκων κενών έμπορος, χονδρικώς

6334

Σανδαλίων κλπ., βιοτεχνία κατασκευής

6221

Σαπωνοποιίας εργοστάσιο (σαπούνι κοινό)

4014

Σαπωνοποιίας εργοστάσιο (σαπούνι πολυτελείας)

4015

Σάπωνος και λιπών, χονδρικώς έμπορος

5305

Σαρώθρων κατασκευαστής ή έμπορος

3106

Σειρητίων και συναφών ειδών, κατασκευαστής

6030

Σημάτων από καουτσούκ ή μέταλλο κατ/στής ή έμπορος

2038

Σημιτοποιός

5014

Σησαμίoυ ή ορύζης εργοστάσιο αποφλοιώσεως

5006

Σιδερωτήριο ενδυμάτων

6402

Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών

6406

Σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών έμπορος

2315

Σιδήρου (μπετόν) έμπορος

2313

Σιδήρου και μετάλλων γενικά έμπορος

2314

Σιδηρών κατασκευών γενικά εργαστήριο

2025

Σιδήρων παλαιών κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής έμπορος

2318

Σιδήρων παλαιών και μετάλλων έμπορος (SCRAP)

2316

Σιδήρων παλαιών και μετάλλων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση έμπορος

2317

Σκαγιών κλπ. εργοστάσιο κατασκευής

2040

Σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως έμπορος πώληση λιανική

2328

Σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως έμπορος πώληση χονδρική

2328α

Σκευών και λοιπών μηχανημάτων που δεν κατονομάζονται ειδικά έμπορος

2310

Σκευών μετάλλινων και ποικίλλων άλλων ειδών πολυτελείας έμπορος

1303

Σκηνών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6222

Σκυροδέματος ετοίμου βιομηχανίες ή βιοτεχνίες

1026

Σμύριδος εργοστάσιο κατεργασίας

1010

Σόδας και παραγώγων αυτής βιομηχανία παραγωγής

4010

Σοκαλατοποιίας εργοστάσιο

5019

Σoμιέδων και κλινών κατασκευαστής ή έμπορος

2035

Σουβλάκια - Ψητοπωλεία (κατηγορία Α΄ και κατωτέρων)

9020

Σουβλάκια - Ψητοπωλεία (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

9021α

Σουστών αυτοκινήτων κατασκευαστής

2012

Σπάγγων έμπορος

6335

Σπάγγων κατασκευαστής

6031

Σπόγγων έμπορος

9217

Σταθμεύσεως αυτοκινήτων χώρου εκμεταλλευτής

8201

Σταθμεύσεως αυτοκινήτων υπαίθριου χώρου εκμεταλλευτής

8201α

Σταφιδέμπορος

5321

Στεατίνης εργοστάσιο επεξεργασίας

1009

Στεγανώσεων εργολάβος

8411

Στεγνοκαθαριστήριο ενδυμάτων

6402

Στερεών καυσίμων έμπορος

1209

Στηθοδέσμων, κορσέδων και λοιπών συναφών ειδών έμπορος

6042

Στηθoδέσμων, κορσέδων, λαστέξ και συναφών ειδών εργαστήριο

6018

Στιλβώσεως εργαστήριο

1404

Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι)

8415

Στιλβωτήριο υποδημάτων, δερματίνων ειδών κλπ

6405

Στοιχειοχυτήριο

2029

Στοιχήματος Ιπποδρομιακού και ΠΡΟ-ΠΟ Πρακτορείο

9208β

Στόκου, γύψου και συναφών ειδών εργοστάσιο παραγωγής

1008

Στραγαλοποϊίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών, εργοστάσιο

5007

Στριπτήριο νημάτων

6003

Στρωμάτων κατασκευαστής ή έμπορος

6207

Στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό κατασκευαστής ή έμπορος (στρωματέξ)

2036

Συναγερμού συστημάτων εισαγωγέας ή έμπορος

2051

Συρματοπλεγμάτων εργοστάσιο

2004

Συρμάτων εργοστάσιο

2004

Συρτών εργοστάσιο

2005

Συσκευών υγραερίου κατασκευαστής

2007

Συσσωρευτών ηλεκτρικών κατασκευαστής

2011

Συσσωρευτών φόρτιση

2011

Σφαιριδίων και συναφών ειδών κατασκευαστής και έμπορος

4027

Σφαιριστηρίων αυτομάτων μηχανικών έμπορος

2334

Σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ. από καουτσούκ ή μέταλλο κατασκευαστής ή έμπορος

2038

Σχεδιάσεως ειδών και συναφών οργάνων έμπορος

3403

Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ)

8036

Σχιστήριο μαρμάρων

1024

Σχοινιών από κάθε ύλη έμπορος

6335

Σχοινιών και σπάγγων από κάθε ύλη, κατασκευαστής

6031

Σχολές επαγγελματικές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.)

8020

Σχολή οδηγών αυτοκινήτων

8023

Σχολή τεχνικών επαγγελματικών σπουδών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων κλπ.)

8019

Σχολή χορού

8024

Σωληναρίων από κάθε ύλη κατασκευαστής

2014

Σωληνουργίας από μέταλλο εργοστάσιο

2003

Σωλήνων και ιμάντων (μη μεταλλικών), έμπορος

6333

Τ
Ταβέρνα πολυτελείας και υπερπολυτελείας

9006α

Ταινιών κινηματογραφικών εκτυπώσεις υποτίτλων

3603

Ταινιών, σειρητίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών, κατασκευαστής

6030

Ταινιών, φυτιλίων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6213

Τακουνιών από κάθε ύλη κατασκευαστής

3014

Ταξιδίου ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6209

Ταξί αυτοκινήτων ή αγοραίων εκμεταλλευτής

7104

Ταξιδίων πρακτορείο (έσοδα από τουρισμό εσωτ.ή εξωτ.)

8302

Ταξιδίων πρακτορείο (προμήθεια από πώληση εισιτηρίων)

8301

Ταξιμέτρων αυτοκινήτων έμπορος

2342

Ταπετσαρίας ειδών και υφασμάτων επιπλώσεων, έμπορος

6316

Ταπετσαριών τοίχων κατασκευαστής ή έμπορος

6047

Ταπετσέρης μετά υλικών (επίπλων κλπ. εκτός τοίχων)

6038

Ταπητουργός (φασόν)

6413

Ταπήτων έμπορος

6319

Ταπήτων γενικά κατασκευαστής

6032

Ταπήτων καθαριστήριο

9229

Τεντών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6222

Τεχνίτης ξυλείας εργοστάσιο κατασκευής

3020

Τεχνητών ανθέων ή πτερών, κατασκευαστής

6034

Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων

8409

Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων

8412

Τεχνικών επαγγελματικών σπουδών σχολή

8019

Τεχνικών έργων δημοσίων και δημοτικών, εργολάβος

8401

Τεχνικών έργων ιδιωτικών, εργολάβος με ίδια υλικά

8402

Τζακιών τυποποιημένων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος χονδρικώς

1410

Τζακιών τυποποιημένων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς

1411

Τηλεοράσεων, Ραδιοφώνων και συναφών ειδών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έμπορος

2353

Τηλεοράσεως δεκτών κατασκευαστές συναρμολογητές

2042

Τηλεοράσεως έμπορος

2330α

Τηλεοράσεως κεραιών κατασκευαστής

2352

Τηλεοράσεως συσκευών και συναφών ειδών εισαγωγέας

2332

Τηλεοράσεως συσκευών και συναφών ειδών, έμπορος

2330

Τηλεοράσεως, Ραδιοφώνων, κλπ. εργαστήρια επισκευών

8210

Τοματοπολτού εργοστάσιο

5009

Τορνευτήριο ξύλου

3007

Τουρισμού πρακτορείο (έσοδα από τουρισμό εσωτερικού ή εξωτερικού)

8302

Τουρισμού πρακτορείο (Προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

8301

Τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6210

Τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6212

Τουριστικών και λοιπών ειδών, εξαγωγέας

6211

Τράπεζες

8001

Τροφών παιδικών βιομηχανία

5010

Τροφών τυποποιημένων από αραβόσιτο ή γεώμηλα παρασκευαστής

5034

Τροχείο κρυστάλλων

1021

Τροχόσπιτων εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής

2354

Τρυγικού ασβέστου από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας εργοστάσιο

4002

Τσαντών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος

6209

Τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών, κατασκευαστής

6033

Τσιμεντόλιθων κατασκευαστής

1015

Τσιμεντοπλακών κατασκευαστής

1015

Τσιμεντοσωλήνων κατασκευαστής

1015

Τσιμέντου ειδών κατασκευαστής

1015

Τσιμέντου εργοστάσιο

4008

Τσιμέντων έμπορος, χονδρικώς

4203

Τσιπς, (πεφρυγμένων γεωμήλων) και συναφών ειδών παρασκευαστής

5035

Τυποβαφείο υφασμάτων

6403

Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κλπ.)

3205

Τυπογραφείο κοινόν

3204

Τυπογραφικής μελάνης εργοστάσιο

4017

Τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών έμπορος

4212

Τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα παρασκευαστής

5034

Τυροκόμος πώληση λιανική

5030

Τυροκόμος πώληση χονδρική

5029

Τυρομαγιάς και συναφών ειδών κατασκευαστής

4019

Τυροπιτών και συναφών ειδών εργαστήριο πώληση χονδρική

5027

Τυροπιτών και συναφών ειδών πώληση λιανική

5326

Τυρού και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς

5317

Τυρού και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς

5316

Τυχερών παιχνιδιών εκμεταλλευτής μηχανημάτων

8110

Υ
Υάλινων αντικειμένων γενικά εργοστάσιο κατασκευής

1012

Υάλινων ειδών λιανικώς, έμπορος

1203

Υάλινων ειδών χονδρικώς, έμπορος

1202

Υαλοπινάκων γενικά έμπορος, λιανικώς

1205

Υαλοπινάκων γενικά έμπορος, χονδρικώς

1204

Υάλου και υάλινων αντικειμένων γενικά εργοστάσιο κατασκευής

1012

Υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα εργαστήριο για τρίτους

1402

Υγιεινής ειδών έμπορος, λιανικώς

1207

Υγιεινής ειδών έμπορος, χονδρικώς

1206

Υγιεινής ειδών από πολυεστέρα κατασκευαστής πώληση χονδρική

4031

Υγιεινής διατροφής ειδών έμπορος

5341

Υγραερίου σε φιάλες ή όχι έμπορος, λιανικώς

4219

Υγραερίου σε φιάλες ή όχι έμπορος, χονδρικώς

4218

Υγραερίου συσκευών κατασκευαστής

2007

Υγραερίου συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού Οικιακής χρήσεως (κουζίνες - ψυγεία κλπ.) έμπορος

2331

Υγραερίου φιαλών κενών κατασκευαστής

2041

Υγρών καυσίμων έμπορος

1209

Υδάτων εμφιαλωμένων πώληση χονδρική

5333

Υδάτων εμφιαλωμένων πώληση λιανική

5340

Υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευαστής χωρίς υλικά

8041

Υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευαστής με δικά του υλικά

8040

Υδραυλικών ειδών έμπορος, λιανικώς

1207

Υδραυλικών ειδών έμπορος, χονδρικώς

1206

Υδροδοτήσεως ιδιωτική επιχείρηση (δίκτυο υδρεύσεως)

8109

Υδροπωλητής γενικά

5503

Υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έμπορος, λιανικώς

2327

Υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έμπορος, χονδρικώς

2326

Υλικών οικοδομήσιμων γενικά έμπορος

1201

Υλικών ραπτών γενικά έμπορος

6323

Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων

3006

Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος

8050

Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά με ίδια υλικά

8403

Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά χωρίς ίδια υλικά

8404

Υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών λιανικώς έμπορος

2350

Υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών χονδρικώς έμπορος

2323

Υποδηματοποιίας ειδών έμπορος, λιανικώς

6330

Υποδηματοποιίας ειδών έμπορος, χονδρικώς

6329

Υποδηματοποιίας ειδών κατασκευαστής πώληση χονδρικής

6329α

Υποδηματοποιίας μηχανημάτων εξαρτημάτων και σχετικών υλικών έμπορος

2308

Υποδηματοπώλης, λιανικώς

6332

Υποδηματοπώλης, χονδρικώς

6331

Υποδημάτων επιδιορθωτής

8420

Υποδημάτων γενικά κατασκευαστής που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες πώληση χονδρική

6208

Υποδημάτων γενικά κατασκευαστής πώληση λιανική

6208α

Υποδημάτων γενικά εργοστάσιο κατασκευής, χονδρικώς

6020

Υποδημάτων και ενδυμάτων παλαιών έμπορος

6317

Υποθέσεων εμπιστευτικών γραφείο (ντέτεκτιβς)

8035

Υποκαμίσων ανδρικών και συναφών ειδών εξαγωγέας

6217

Υποκαμίσων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς

6202

Υποκαμίσων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς

6201

Υπολογιστών μηχανών γενικά έμπορος

2324

Υπολογιστών ηλεκτρονικών έμπορος

2349α

Υποπροϊόντων βάμβακος, έμπορος

6303

Υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών εκτυπώσεως

3603

Υφαντής με δικά του υλικά

6035

Υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος

3108

Υφαντουργίας εργοστάσιο

6006

Υφαντών εγχωρίων εξαγωγέας

6219

Υφαντών εγχωρίων κατασκευαστής ή έμπορος

6205

Υφασμάτων ανδρικών εισαγωγέας

6305

Υφασμάτων ανδρικών έμπορος, χονδρικώς

6306

Υφασμάτων ανδρικών έμπορος, λιανικώς

6307

Υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς έμπορος

6309

Υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων, λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς, έμπορος

6308

Υφασμάτων γυναικείων εισαγωγέας, πώληση χονδρική

6310

Υφασμάτων γυναικείων εισαγωγέας, πώληση λιανική

6310α

Υφασμάτων γυναικείων έμπορος, λιανικώς

6312

Υφασμάτων γυναικείων έμπορος, χονδρικώς

6311

Υφασμάτων γυναικείων εξαγωγέας

6342

Υφασμάτων επιπλώσεων, έμπορος

6316

Υφασμάτων πολυτελείας, γυναικείων και ειδών νεωτερισμού, έμπορος

6314

Υφασμάτων πολυτελείας γυναικείων, εισαγωγέας

6313

Φ
Φαβεντιανής γης και πορσελάνης εργαστήριο διακοσμήσεως για λογαριασμό τρίτων

1403

Φαβεντιανών ειδών εργοστάσιο κατασκευής

1011

Φακέλων από χαρτί εργοστάσιο

3202

Φακών οράσεως βιοτεχνία κατασκευής

1022

Φανέλων και συναφών ειδών από κάθε ύλη κατασκευαστής

6026

Φαρμακέμπορος

4210

Φαρμακοβιομηχανία

4025

Φαρμακοποιός

4211

Φαρμάκων γεωργικών έμπορος πώληση χονδρική (προς αγρότες)

4216

Φαρμάκων γεωργικών και λιπασμάτων έμπορος πώληση λιανική

4216α

Φελλοποϊίας και πωμάτων μεταλλικών βιομηχανία

3004

Φελλού ειδών, κατασκευαστής ή έμπορος

3107

Φερέτρων κατασκευαστής

3097

Φερμουάρ γενικά από κάθε ύλη κατασκευαστής

2019

Φιαλών υγραερίου κενών κατασκευαστής

2041

Φιγουρινιών έμπορος

6326

Φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως καθετήρων, γαζών κ.λ.π. έμπορος

2100

Φινιριστήριο υφασμάτων

6403

Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες

9227

Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί άνω των δύο εργατών

9227α

Φορεμάτων γυναικείων και λευκών ειδών, εξαγωγέας

6342

Φορεμάτων και λευκών ειδών έμπορος, λιανικώς

6312

Φορεμάτων και λευκών ειδών έμπορος, χονδρικώς

6311

Φορτηγίδων εκμισθωτής

7006

Φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7107

Φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7106

Φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7109

Φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7108

Φορτηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7103

Φορτηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7103α

Φορτηγών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος

2302

Φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων εκμεταλλευτής

7002

Φόρτιση συσσωρευτών

2011

Φόρων δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ. ενοικιαστής

8101

Φουρκετών και συναφών ειδών κατασκευαστής

2018

Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

8021

Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

8022

Φύλλων διακοσμητικών από μέταλλα κατασκευαστής

2043

Φύλλων κρούστας κατασκευαστής ή έμπορος

5026

Φυσικής και χημείας οργάνων έμπορος

2311

Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας

8031

Φυσιοθεραπευτής (μαλάκτης)

8030

Φυτικών ελαίων που δεν κατονάζονται ειδικά, εργοστάσιο

4012

Φυτιλιών και συναφών ειδών κατασκευαστής

6213

Φυτών και δενδρυλλίων έμπορος (εκτός καλλωπιστικών)

9230

Φωσφόρων κατασκευαστής και έμπορος

4027

Φωτεινών επιγραφών εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως

8305α

Φωτιστικών ειδών και ειδών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων χονδρικώς έμπορος

2326

Φωτιστικών ειδών λιανικώς έμπορος

2327

Φωτοαντιγράφων κατάστημα

3602

Φωτoγραφικών κινηματογραφικών ειδών λιανικώς έμπορος

2346

Φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών χονδρικώς έμπορος

2345

Φωτογραφιών εκτυπώσεως και εμφανίσεως φίλμς εργαστήριο

3207α

Φωτογραφιών εκτυπώσεως και εμφανίσεως φιλμς εργαστήριο πώληση λιανική

3207β

Φωτογράφος εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών και εκτύπωση εγχρώμων σε εργαστήρια τρίτων

8033

Φωτορεπόρτερ

8033α

Φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθογραφείου

3207

Φωτοτυπίας εργαστήριο

3601

Χ
Χαλβάδων εργοστάσιο

5018

Xαλυβouργίας και συναφών ειδών εργοστάσιο

2001

Χαράκτης πολύτιμων μετάλλων

8414

Χαρτοπετσετών, χαρτομανδήλων και χαρτιών υγείας έμπορος, πώληση χονδρική

3406

Χαρτοπετσετών, χαρτομανδήλων και χαρτιών υγείας έμπορος, πώληση λιανική

3409

Xαρτoπoιίας εργοστάσιο

3201

Χαρτοπωλείο λιανικώς

3405α

Χαρτοπωλείου ειδών έμπορος (φάκελοι, κόλλες αναφοράς κλπ.) πώληση χονδρική

3406α

Χαρτοσάκκων και χαρτοσακουλών κατασκευαστής

3208

Χάρτου γραμμογραφήσεως εργοστάσιο

3203

Χάρτου έμπορος πώληση χονδρική (χαρτί περιτυλίγματος κλπ.)

3401

Χάρτου επεξεργασίας εργοστάσιο (κατασκευή φακέλων, εμπορικών βιβλίων κλπ.)

3202

Χαρτοφυλάκων, τσαντών και συναφών ειδών ταξιδιού, κατασκευαστής ή έμπορος

6209

Χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό κατασκευής

6029

Χειροκτίων πλεκτών από κάθε ύλη κατασκευαστής (εκτός δέρματος και πλαστικού)

6044

Χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων έμπορος Χημείας και φυσικής οργάνων έμπορος

2311

Χημείας και φυσικής οργάνων έμπορος

2311

Χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών, εργοστάσιο

4005

Χημικών λιπασμάτων εργοστάσιο

4002

Χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών έμπορος χονδρικής

4202

Χημικών προϊόντων εργοστάσιο

4002

Χονδράδων (αποκομμάτων γουναρικών) έμπορος

6322

Χορευτικό κέντρο

9007

Χορού Σχολή

8024

Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων μεσίτης

8003

Χρηματιστής ή μεσίτης χρηματιστηρίου

8002

Χρηματοκιβωτίων έμπορος

2006α

Χρηματοκιβωτίων κατασκευαστής

2006

Χρηματομεσίτης

8002

Χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών κατασκευαστής

6030

Χρυσού εισαγωγείς

1103

Χρυσοχοΐας εργαστήριο

1101

Χρυσοχοΐας εργαστήριο πώληση λιανική

1101α

Χρυσών και αργυρών κοσμημάτων έμπορος πώληση χονδρική

1107

Χρυσών και αργυρών κοσμημάτων εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο)

1108

Χρυσών και αργυρών κοσμημάτων εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο)

1109

Χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών έμπορος, πώληση λιανική

1301

Χρωματισμού ή καθαρισμού πλοίων εργολάβος

8105

Χρωματοτυπογραφείο

3206

Χρωμάτων γενικά έμπορος

4207

Χρωμάτων εργοστάσιο

4001

Χρωμάτων, μελανών και λοιπών ειδών γραφικών τεχνών έμπορος

3402

Χυμών φρούτων εργοστάσιο

5103

Χυτήριο στοιχείων

2029

Χυτοσιδηρουργίας εργαστήριο

2023

Ψ
Ψάθινων ειδών γενικά έμπορος

3110

Ψαθών κατασκευαστής ή έμπορος

3104

Ψευδoκοσμημάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική

6340

Ψευδoκοσμημάτων εισαγωγέας πώληση λιανική

6339α

Ψευδοκοσμημάτων έμπορος, πώληση χονδρική

6340α

Ψευδoκοσμημάτων από κάθε ύλη εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο)

6046α

Ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο)

6046β

Ψευδoκοσμημάτων από κάθε ύλη, βιοτεχνία ή οικοτεχνία πώληση χονδρική

6046

Ψεuδoκοσμηματων έμπορος πώληση λιανική

6339

Ψηκτρών κατασκευαστής ή έμπορος

3105

Ψητοπωλείο - Σουβλάκια (κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων)

9020

Ψητοπωλείο - Σουβλάκια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων)

9021α

Ψιλικών έμπορος, λιανικώς

6325

Ψιλικών έμπορος, χονδρικώς

6324

Ψυγείου φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης)

7108

Ψυγείου φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7109

Ψυγείων επαγγελματικών ηλεκτρικών ή πάγου, κατασκευαστής

2008

Ψυκτικών μηχανημάτων έμπορος

2329

Ψύχους βιομηχανία (εκτός παγοποιείου)

9201

Ω
Ωδείο

8055

Ωδικών πτηνών έμπορος ή εκτροφέας

9226

Ωρολογίων εισαγωγέας πώληση χονδρική

2348

Ωρολογίων γενικά έμπορος πώληση λιανική

2338

Ωρολογίων επιδιορθωτής

8205


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης