Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2004
Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΓΟΡ. ΔΙΑΤ 9/20.10.2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9

Έχοντας υπόψη:

1. Τον του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης."

4. Το Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικος" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την Α.Δ. 14/1989 "Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/Οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου".

7. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Οι τελευταίες διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 69 του κεφ. 4 της όπως αυτή προστέθηκε με την Α.Δ. 1/2003 και αντικαταστάθηκε με την Α.Δ. 3/2003, οι οποίες κάνουν αναφορά ειδικά στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Όσον αφορά τα καταστήματα (πρατήρια) λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, ορίζονται τα ακόλουθα:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) υποχρεούνται να αναγράφουν τη λιανική τιμή του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α της Α.Δ. 14/1989 σε Ευρώ, υπό την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και 3 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή π.χ. 0,795 Ευρώ ή 1,032 Ευρώ αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά.

Αρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Α.Δ.3/2003 καταργούνται.

1. Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σε όλη τη χώρα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

2. Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την 1.1.2005.

3. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης