Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1435 ΕΞ 12.7.2017 Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2017 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1435 ΕΞ 12.7.2017
Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση

Αθήνα, 12.07.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1435/2017

ΘΕΜΑ : Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία που κάνει χρηματοδοτική μίσθωση μηχανών προβαίνει σε σύμβαση με πελάτη τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2018 ο πελάτης ζητά την ακύρωση της σύμβασης. Ο εξοπλισμός επιστρέφει στην κυριότητα της εταιρείας ως εμπόρευμα.

Η εταιρεία θα αναγνωρίσει την κυριότητα του εξοπλισμού σε ποια χρονική στιγμή; Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν;

Σε περίπτωση που η εταιρεία έκανε δικαστικές ενέργειες στον πελάτη λόγω αδυναμίας πληρωμής αυτού, θα άλλαζε κάτι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο εκμισθωτής που εκμισθώνει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση, αναγνωρίζει απαίτηση από τον μισθωτή η οποία μειώνεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με το κεφάλαιο που ενσωματώνεται στα εισπραττόμενα μισθώματα και καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή.

Κατά την επιστροφή του παγίου από τον μισθωτή στον εκμισθωτή και την αποδοχή του από αυτόν (εκμισθωτή), χρεώνεται η αξία του παγίου ή εμπορεύματος με την εύλογη αξία του κατά το χρόνο εκείνο και πιστώνεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο της απαίτησης και ενδεχομένως της απαίτησης από τόκους που δεν έχουν εισπραχθεί και εμφανίζονται ως απαίτηση. Η διαφορά αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης