Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1083/6.3.2002 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1083/6.3.2002
Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα


ΠΟΛ.1083/6.3.2002 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1083
ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

ΠΟΛ 1083

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα 6 Μαρτίου 2002
Αριθ. Πρωτ.: 1021552/469ΔΜ

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, καθώς και θέματα χορήγησης ΑΦΜ.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι τις υποχρεώσεις αυτές έχουν ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο ΦΠΑ και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Στην έννοια του όρου «γραφείο», κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα γραφεία που εγκαθιστούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα των γραφείων αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συνιστά ή μη ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Υστερα από τα ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Μισθωτήριο για την εγκατάσταση του γραφείου.

- Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη της εταιρίας στην αλλοδαπή.

4. Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών των αλλοδαπών νομικών προσώπων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εγκαθίσταται το «γραφείο». Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε. οι οποίες εγκαθιστούν γραφείο στην περιοχή Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης