Α.Π.1082200/14.10.2004

Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004.Σχόλια:


14 Οκτ 2004

Taxheaven.gr
Α.Π.1082200/14.10.04 Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004.

Στο σχέδιο νόμου «Ανώνυμες Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» συμπεριελήφθη διάταξη (τροπολογία) που αφορά τον τρόπο περαίωσης των πρατηρίων βενζίνης και πετρελαίου και των πρατηρίων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανίας που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 και 11 του Ν. 3259/2004 .

Ενόψει της τροπολογίας αυτής:

α) Να αναβάλλετε μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω σχεδίου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ( άρθρο 9 του Ν. 3259/2004 ) για τους ανωτέρω επιτηδευματίες.

β) Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Εκκαθαριστικά Σημειώματα γι΄ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών η περαίωσή τους να αντιμετωπισθεί μετά τη δημοσίευση του εν λόγω σχεδίου νόμου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις αυτού. 


Taxheaven.gr