Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/5.10.2004 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 ΠΟΛ. 1262/2.8.93)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1101/5.10.2004
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 ΠΟΛ. 1262/2.8.93)


ΠΟΛ.1101/5.10.2004 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1071968/5456/983/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.:1101

ΘΕΜΑ: Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.

(Σχετικά με. τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.O. 11003551/8475/Α0014 , η οποία αναφέρεται στις μετακινήσεις εμπορευσίμων αγαθών μίας επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7 και της παραγρ. 1γ΄ του άρθρου 28 του Ν.2859/00 (κώδικας Φ.Π.Α.), προκύπτει ότι η αποστολή αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη
πώληση, θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση.

2) Σύμφωνα με την παραγρ.2 του άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. οι διατάξεις για την απαλλαγή «εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 7», χωρίς όμως να διευκρινίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - για τη χορήγηση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.

3) Με αφορμή σχετικά ερωτήματα οι αρμόδιες Διευθύνσεις (Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ.) έχουν δεχθεί ότι σε μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, αντί τιμολογίου μπορεί να εκδίδεται μόνο Δελτίο Αποστολής, στο οποίο όμως θα αναγράφεται η αξία των αγαθών, η οποία θα καταχωρείται ως αξία Ενδοκοινοτικής παράδοσης στις δηλώσεις Φ.Π.Α., Listing και Intrastat.

4) Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή των περιπτώσεων, που προβλέπονται από την παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. , διευκρινίζουμε ότι και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικό με τις κανονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εκτός του τιμολογίου πώλησης. Αντί των «τιμολογίων πώλησης» θα προσκομίζονται τα «Δελτία Αποστολής» που εκδόθηκαν για τη διακίνηση των αγαθών και στα οποία θα αναγράφεται και η αξία των αγαθών. Ως αξία θα αναγράφεται η μέση τιμή χονδρικής πώλησης, η οποία και θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής, που παρέχεται με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει κατά τη διάρκεια του 2003 εμπορεύσιμα αγαθά της για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση στη Γαλλία,. όπου έχει αποκτήσει Γαλλικό Α.Φ.Μ. (φορολογικός εκπρόσωπος).

Έστω ότι οι αποστολές των εμπορευμάτων (ενδοκοινοτικές παραδόσεις) έγιναν τμηματικό και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο μεταφέρθηκαν για αποθήκευση εμπορεύματα αξίας 30.000 Ευρώ, τον Ιούνιο 40.000 Ευρώ και τον Σεπτέμβριο 50.000 Ευρώ.

Το όριο απαλλαγής που δικαιούται η εν λόγω επιχείρηση για το 2004 ανέρχεται στα 120.000 Ευρώ και προκειμένου να θεωρήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής με ισόποση αξία, τριμηνιαίοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς όπως αναλυτικά ορίζονται στο (άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ).
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης