Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π. 108409/03.09.04 Έλεγχος του παραεμπορίου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Α.Π. 108409/03.09.04
Έλεγχος του παραεμπορίου.


Α.Π. 108409/03.09.04 Έλεγχος του παραεμπορίου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
  ΑΠ.: 108409/03.09.04 Έλεγχος του παραεμπορίου.
1. Γενικά
Στόχος της Υπηρεσίας μας ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα η με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταπολέμηση του φαινομένου του παραεμπορίου, που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και ανισορροπία στην λειτουργία της αγοράς με αντίστοιχες δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

Από την εφαρμογή του «Εκτακτου Επιχειρησιακού Σχεδίου» ( Μάρτιος 2003) μέχρι σήμερα , το κύριο βάρος των ελέγχων στράφηκε στον έλεγχο των πλανόδιων μικροπωλητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές των κινητών λαϊκών αγορών, σε εμπορικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας και Θες/νίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, σε πεζόδρομους, κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, μετρό κλπ.
Οι έλεγχοι αυτοί υπήρξαν κατά γενική ομολογία επιτυχείς. Περιόρισαν σε ένα βαθμό την παράνομη δραστηριότητα των μικροπωλητών. Ομως η καρδιά του προβλήματος, που είναι οι εισαγωγείς χονδρέμποροι αυτών των ειδών από τρίτες χώρες ή από την Ε.Ε. ( μέσω ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ), παραμένει παρά τις σοβαρές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις Περ. Δ/νσεις με διασταυρωτικούς ελέγχους στους προαναφερόμενους εισαγωγείς που αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές του λιανικού εμπορίου και κατ' επέκταση των πλανόδιων μικροπωλητών.
Είναι φανερό λοιπόν, πως ο αγώνας για την καταπολέμηση του παραεμπορίου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρος και θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση όχι μόνο τη θερινή περίοδο που συμπίπτουν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες στη χώρα μας, αλλά κυρίως μετά τη λήξη αυτών, από τα μέσα του Σεπτέμβρη 2004.
Στόχος των ελέγχων αυτών θα εξακολουθήσει να παραμένει ο έλεγχος των επιχειρήσεων που διαθέτουν λιανικώς και χονδρικώς είδη προέλευσης τρίτων χωρών και δραστηριοποιούνται κυρίως σε κεντρικά σημεία της Αθήνας Θες/νίκης και άλλων μεγάλων πόλεων ( όπως είναι οι Ολυμπιακές πόλεις ).
2. Σχεδιασμός ελέγχων - στάδια υλοποίησης
2.1 Ελεγχος διακίνησης με VAN- λήψη στοιχείων και αξιοποίηση ελέγχων

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δυτικής . Ελλάδας & Ηπείρου και Αττικής στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης με VAN στα αντίστοιχα λιμάνια ( Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Πειραιά ) θα συστήσουν ένα συνεργείο ελέγχου που θα λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή βάρδια με σκοπό:

α) Τη λήψη από τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν κοντέινερς, φωτοαντίγραφων των συνοδευτικών εγγράφων εκείνων που αναγράφουν ως εμπορεύματα είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές οικιακής χρήσης, ραδιόφωνα, κασετόφωνα, CDs, ρολόγια παντός τύπου, τσάντες, ομπρέλες κλπ.

Ο αριθμός και η λήψη αυτών των στοιχείων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10).
β) Από την επιτόπια εξέταση αυτών των στοιχείων, σε μία τουλάχιστον περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί ότι ο παραλήπτης των εμπορευμάτων βρίσκεται στη χωρική τους αρμοδιότητα ( Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αθήνα ή Πειραιάς ),το συνεργείο ελέγχου θα συνοδεύει το φορτηγό με το κοντέινερ μέχρι την επιχείρηση και θα παρίσταται στην εκφόρτωση και παραλαβή των ειδών, προβαίνοντας στην ταυτοποίηση αυτών με (φορτωτικά έγγραφα, φυσικός έλεγχος ).

Οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το είδος και την ποσότητα των προϊόντων θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται εκ των υστέρων από την αρμόδια Περ. Δ/νση για ενδεχόμενες τελωνειακές και φορολογικές παραβάσεις.
γ) Τα φορτωτικά και συνοδευτικά έγγραφα που θα συγκεντρώνουν από τα ελεγχόμενα φορτηγά αυτοκίνητα που δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη διαδικασία θα τα αποστέλλουν με fax στις αντίστοιχες Περ. Δ/νσεις ΣΔΟΕ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα των παραληπτών.


2.2 Ελεγχος επιχειρήσεων που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ενδοκοινοτικά είδη παραεμπορίου
Οι Περριφερειακές Δ/νσεις που θα είναι λήπτες αυτών των στοιχείων, θα προβαίνουν σε ελέγχους των παραληπτριών επιχειρήσεων, αυτών των ειδών, μετά από σύσταση συνεργείων ελέγχου και οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε: α)Θέματα Κ.Β.Σ., ΦΠΑ, κλπ.
Κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων αυτών των επιχειρήσεων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εάν οι εισαγωγές ή οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτών έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στα βιβλία της επιχείρησης ή ένα μέρος αυτών, με σκοπό τη διαπίστωση διοχέτευσης στην αγορά ποσοτήτων εμπορευμάτων χωρίς φορολογικά στοιχεία, ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο το παραεμπόριο.
β) Στη συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς επίσης σε διασταυρωτικό έλεγχο αυτών με τα τιμολόγια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Δεδομένου ότι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων, οι ανωτέρω έλεγχοι στην επιχείρηση πρέπει να διενεργούνται στο τέλος του επόμενου μήνα της προθεσμίας υποβολής του αντίστοιχου ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Δηλαδή πληροφοριακό δελτίο που αφορά συναλλαγή μηνός Αυγούστου 2004 (γ ημερολογιακό τρίμηνο) θα πρέπει να αναζητηθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του γ τριμήνου του οικείου έτους που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από 20-25 Οκτωβρίου ή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου (καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης μέσω Taxisnet).

3. Αποστολή στοιχείων - αποτελέσματα ελέγχων
Οι Περιφερειακές . Δ/νσεις ΣΔΟΕ Αττικής - Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου θα αποστέλλουν συμπληρωμένο το Υπόδειγμα του συνημμένου πίνακα (1) εβδομαδιαίως ( την πρώτη δηλ. εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας από τον έλεγχο) με Fax (210 6990014 )στο Γ τμήμα της Δ1 Δ/νσης της Κ.Υ. Η αποστολή του πίνακα αυτού θα γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με σύντομη αιτιολογία. Τα στοιχεία αυτών των πινάκων θα αξιοποιούνται από την Κ.Υ. και θα αποτελούν συγκριτικό στοιχείο για την υλοποίηση των ελέγχων από όλες τις Π. Δ/νσεις, οι οποίες θα είναι λήπτριες των σχετικών φορτωτικών συνοδευτικών εγγράφων των εμπορευμάτων που θα αποστέλλουν άμεσα οι Π.Δ. ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω ( 2.1γ).

4. Καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων που θα πραγματοποιήσουν εκ των υστέρων οι Περ. Δ/νσεις στους προαναφερόμενους παραλήπτες εμπορευμάτων, μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή» στις εντολές ελέγχου για το παραεμπόριο με κεφαλαία ελληνικά χωρίς τελείες και κενά οι χαρακτήρες «ΠΑΡ2004».

5.Τελικά Είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι που αφορούν τους πλανόδιους μικροπωλητές θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ. 104831/20-05-2004 έγγραφό μας παράλληλα με τις παρούσες οδηγίες. Η υλοποίηση των προαναφερομένων είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του παραεμπορίου προς όφελος τόσο του Δημοσίου συμφέροντος όσο και των νομίμων λειτουργιών των επιχειρήσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης