Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017 Τελωνειακές αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017
Τελωνειακές αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης


Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017 Τελωνειακές αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 09.08.2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Δ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ και
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 6987 459
Fax:
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 / ΕΞ /07.04.2016 Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC).

2) Η με αριθμ. πρωτ. : ΔΣΤΕΠ Α 1111385 ΕΞ 2016 /19.07.2016.

3) Η με αρ.πρωτ. Δ19Δ 5045408 ΕΞ 2012/3-12-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

4) Η με αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 / ΕΞ 29.10.2015.

Με το ανωτέρω 1) σχετικό η Υπηρεσία μας κοινοποίησε στις τελωνειακές αρχές και στους οικονομικούς φορείς τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), παραθέτοντας τις αλλαγές που επιφέρει στις τελωνειακές διαδικασίες από 01.05.2016, ημερομηνία που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε κατωτέρω τους ακόλουθους ορισμούς : UCC : Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. 952/2013.

DA : Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός 2446/2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού 952/2013.

IA : Εκτελεστικός Κανονισμός 2447/2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 952/2013.

TDA : Κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός 341/2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού κανονισμού για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού 2446/2015. 

Α - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Νομικό πλαίσιο:

Σε ό,τι αφορά στις Τελωνειακές αποφάσεις, ο Ενωσιακός Κώδικας θεσπίζει τη διαδικασία λήψης απόφασης, καθώς επίσης και διαδικασία τροποποίησης, αναστολής και ακύρωσης αυτής, για ομοιόμορφη εφαρμογή από τα Κράτη μέλη (άρθρα 22- 32 Καν. 952/2013).

Ο όρος ''Τελωνειακές Αποφάσεις'' περιλαμβάνει κάθε απόφαση που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είτε κατόπιν αίτησης είτε χωρίς αίτηση. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών πληροφοριών, θα πρέπει να καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες. Οι αποφάσεις ισχύουν σε όλη την Ένωση και ακυρώνονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται εάν δεν είναι σύμφωνες με την τελωνειακή νομοθεσία ή την ερμηνεία της.

1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Άρθρο 22 2) UCC

Το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της Τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για να μπορέσουν να λάβουν την απόφαση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Εξέταση ως προς το παραδεκτό της αίτησης) Άρθρα 22 2) UCC, 12IA, 11DA

Οι τελωνειακές αρχές το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύουν ότι πληρούνται οι όροι αποδοχής αυτής και εφόσον κρίνουν ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να λάβουν απόφαση, κοινοποιούν την αποδοχή της στον ενδιαφερόμενο, εντός της ίδιας προθεσμίας.

Όταν η τελωνειακή αρχή λήψης της απόφασης διαπιστώνει ότι η αίτηση δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ζητά από τον αιτούντα να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η τελωνειακή αρχή έλαβε και έχει στη διάθεσή της όλες τις απαιτούμενες ανά περίπτωση πληροφορίες προκειμένου να λάβει απόφαση.

Στις περιπτώσεις όπου η αποδοχή της αίτησης εξαρτάται από την παροχή επιπλέον πληροφοριών, η αίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή την ημερομηνία που προσκομίζεται και το τελευταίο στοιχείο ή πληροφορία.

Ελλείψει κοινοποίησης σχετικά με την αποδοχή ή μη μιας αίτησης, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από την ημερομηνία υποβολής της.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. 2015/2446, για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Ο αιτών να είναι καταχωρισμένος, (να έχει αριθμό EORI) αν απαιτείται βάσει της διαδικασίας στην οποία αφορά η αίτηση (άρθρο 9 UCC)

• O αιτών να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αν απαιτείται βάσει της διαδικασίας στην οποία αφορά η αίτηση

• Η αίτηση να έχει κατατεθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την παραλαβή αιτήσεων
(άρθρο 22 παρ. 1 UCC)

• H αίτηση δεν πρέπει να αφορά απόφαση που είχε τον ίδιο σκοπό με προηγούμενη απόφαση που απευθύνεται στον ίδιο αιτούντα, η οποία κατά τη διάρκεια περιόδου ενός (1) έτους πριν από την αίτηση, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε επειδή ο αιτών δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που επιβλήθηκε βάσει της απόφασης.

Η περίοδος του ενός έτους παρατείνεται σε τρία (3) έτη όταν:

- Πρόκειται για ευνοϊκή απόφαση που ακυρώθηκε επειδή είχε ληφθεί βάσει ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, όταν ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι τα στοιχεία ήταν ανακριβή ή ελλιπή και εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και εμπεριστατωμένες η απόφαση θα ήταν διαφορετική,

- η αίτηση αφορά στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 UCC.

Τέλος, υπάρχουν ειδικοί όροι και κριτήρια για την αποδοχή αιτήσεων που αφορούν σε Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες, Δεσμευτικές Πληροφορίες Καταγωγής και αιτήσεις για την ιδιότητα του ΑΕΟ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Άρθρα 14 ΙΑ 13 DA

Για τις τελωνειακές αποφάσεις που ισχύουν σε περισσότερα του ενός (1) Κράτους- Μέλους, όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την λήψη της απόφασης προτίθεται να προβεί σε διαβούλευση με την αρχή άλλου ενδιαφερόμενου ΚΜ σχετικά με την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και κριτηρίων για τη λήψη ευνοϊκής απόφασης, η διαβούλευση πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη λήψη της απόφασης ορίζει προθεσμία σχετικά με τη διαβούλευση, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης από την εν λόγω αρχή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που πρέπει να εξεταστούν από την τελωνειακή αρχή της οποίας ζητείται η γνώμη.

Η προβλεπόμενη προθεσμία για τη διαβούλευση είναι δυνατό να παραταθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή λήψης της σχετικής απόφασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, λόγω της φύσης των ελέγχων που πρόκειται να διεξαχθούν, η τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη ζητά περισσότερο χρόνο·

β) όταν ο αιτών προβεί σε αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων τις οποίες κοινοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη λήψη της απόφασης. Η τελευταία ενημερώνει την τελωνειακή αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη η οποία βρίσκεται στο άλλο ενδιαφερόμενο ΚΜ.

Εάν η αρμόδια τελωνειακή αρχή λήψης της σχετικής απόφασης έχει παρατείνει την περίοδο διαβούλευσης με άλλη τελωνειακή αρχή, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται εξίσου με την παράταση της περιόδου διαβούλευσης. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη διαδικασία διαβούλευσης είναι δυνατό να εφαρμόζεται και για σκοπούς επανεξέτασης και παρακολούθησης μιας ληφθείσας απόφασης.

Εάν η τελωνειακή αρχή, της οποίας ζητήθηκε η γνώμη, δεν απαντήσει εντός της ορισμένης για τη διαβούλευση προθεσμίας, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τα οποία πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Άρθρο 22 3) UCC

Οι αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, υποχρεούνται να λάβουν απόφαση και να ενημερώνουν τον αιτούντα.

Παρεκκλίσεις:

- Οι αποφάσεις που σχετίζονται με άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την τελωνειακή αποταμίευση (ιδιωτικές αποθήκες αποταμίευσης) λαμβάνονται αμελλητί και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. (άρθρο 171 DA)

- Οι αποφάσεις που σχετίζονται με άδειες για την έκδοση πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών λαμβάνονται αμελλητί και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. (άρθρο 156 DA)

Στις περιπτώσεις όπου οι αρχές δεν είναι σε θέση να τηρήσουν την κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία λήψης της απόφασης, ενημερώνουν υποχρεωτικά τον αιτούντα πριν τη λήξη της, αναφέροντας τους λόγους και την επιπλέον χρονική περίοδο που θεωρούν αναγκαία για να λάβουν την απόφαση, η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Παράταση μπορεί επίσης να χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων λήψης της απόφασης. Οι προσαρμογές αυτές και η επιπλέον χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους, γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές που αποφασίζουν για την παράταση.
Τέλος, εάν υπάρχουν σοβαρές υποψίες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας και οι τελωνειακές αρχές διενεργούν έρευνες βάσει των υποψιών αυτών, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση εάν αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες. (Άρθρο 13 4) DA)

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Άρθρα: 22 5) 26 UCC 14 DA

Οι αποφάσεις για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην τελωνειακή νομοθεσία, σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός αν η ισχύς τους περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα ΚΜ.

Οι αποφάσεις αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που διαφέρει από την ανωτέρω ημερομηνία στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) εάν ο ίδιος ο αιτών έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης της απόφασης σε ισχύ, οπότε η απόφαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που έχει ζητηθεί, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης

β) εάν έχει εκδοθεί προηγούμενη απόφαση με χρονικό περιορισμό και ο αποκλειστικός σκοπός της τρέχουσας απόφασης είναι η παράταση της ισχύος της εκδοθείσας απόφασης, οπότε η τρέχουσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προηγούμενης απόφασης

γ) εάν η ισχύς της απόφασης εξαρτάται από την ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων από τον αιτούντα, οπότε η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών παραλαμβάνει, ή θεωρείται ότι παρέλαβε, τη γνωστοποίηση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που δηλώνει ότι οι διατυπώσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Στην περίπτωση των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών, η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία που δημοσιεύεται στο Σύστημα EBTI-3.

ΛΗΨΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Άρθρο 22 7) UCC

Εάν από την εξέταση της αίτησης προκύπτει ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι όροι και προϋποθέσεις για την λήψη της απόφασης, η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση ενημερώνοντας άμεσα τον αιτούντα.

Στην απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις που δεν πληρούνται, οι διατάξεις που προβλέπουν την πλήρωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς επίσης και η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, που προβλέπεται στο άρθρο 44 UCC.
(Εξέταση ως προς το περιεχόμενο της απόφασης)

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Άρθρα 23 UCC 15 DA

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή επανεξετάζει μια απόφαση όταν:

• Υπάρχουν αλλαγές στην ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζουν την απόφαση

• Όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο διενεργούμενης παρακολούθησης

• Όταν αυτό απαιτείται μετά από πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στις τελωνειακές αρχές από τον δικαιούχο της απόφασης ή από άλλες αρχές, οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διατήρηση ή στο περιεχόμενο της απόφασης.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη λήψη της απόφασης κοινοποιεί άμεσα τα αποτέλεσμα της επανεξέτασης στον δικαιούχο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Άρθρο 27 UCC

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή ακυρώνει την απόφαση, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι : α) η απόφαση εκδόθηκε με βάση ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες.

β) ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή.

γ) εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και εμπεριστατωμένες, η απόφαση για την έκδοση της άδειας θα ήταν διαφορετική.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, η ακύρωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή η αρχική απόφαση.

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει άμεσα τον δικαιούχο για την ακύρωση της απόφασης.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Άρθρα 28 UCC 22 4) UCC 15IA

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ακύρωση, μια απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται όταν :

α) δεν πληρούνται πλέον ένας ή περισσότεροι από τους όρους για τη λήψη της, ή

β) ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης

Οι ευνοϊκές αποφάσεις που απευθύνονται σε περισσότερα από ένα πρόσωπα ανακαλούνται μόνο για το πρόσωπο που δεν τηρεί την υποχρέωση που επιβλήθηκε δυνάμει της απόφασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Η ανάκληση ή τροποποίηση ανακοινώνεται στον δικαιούχο και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην τελωνειακή νομοθεσία ή στην απόφαση, η απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία που ο αιτών λαμβάνει ή θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής.

Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου της απόφασης, μπορεί να μετατίθεται έως ένα έτος η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η ανάκληση ή η τροποποίηση της απόφασης. Η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται στην απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Άρθρα 22 3) UCC 16 -18 DA

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε αναστολή της απόφασης αντί της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησής της εάν :

α) θεωρεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση, την ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης, αλλά δεν διαθέτει ακόμη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποφασίσει.

Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της αναστολής αντιστοιχεί στον χρόνο που χρειάζεται η τελωνειακή αρχή για να καθορίσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι ο δικαιούχος της απόφασης δεν πληροί το κριτήριο περί απουσίας ιστορικού σοβαρής παράβασης άρθρο 39 α) UCC, η απόφαση αναστέλλεται μέχρι να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της απόφασης είναι φυσικό πρόσωπο από

• τον δικαιούχο της απόφασης και,

• από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τελωνειακά ζητήματα στην εταιρεία- δικαιούχου της απόφασης

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της απόφασης είναι νομικό πρόσωπο, εκτός των ως άνω προσώπων και από

• το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο της εταιρείας - δικαιούχου της απόφασης ή, ασκεί έλεγχο στη διοίκησή της

β) θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόφαση ή ότι ο δικαιούχος της απόφασης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στον δικαιούχο της απόφασης το χρονικό διάστημα να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του.

γ) ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης, όταν δεν μπορεί προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για την απόφαση ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει αυτής.

Για τις περιπτώσεις β) και γ) ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα μέτρα που πρόκειται να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη τους. Το χρονικό διάστημα της αναστολής αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο που έχει ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης. Η διάρκεια της αναστολής δύναται να παραταθεί περαιτέρω, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της απόφασης.
Η διάρκεια της αναστολής δύναται να παραταθεί για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, προκειμένου οι τελωνειακές αρχές να επαληθεύσουν ότι τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος επαρκούν για τη συμμόρφωσή του στις υποχρεώσεις του.

Στις περιπτώσεις όπου κατά την αναστολή μιας απόφασης, οι τελωνειακές αρχές προτίθενται να ακυρώσουν, ανακαλέσουν ή τροποποιήσουν την απόφαση, η διάρκεια της αναστολής παρατείνεται μέχρι να τεθεί σε ισχύ η απόφαση ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης.

ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ: Άρθρο 18DA

Η αναστολή αίρεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :

• Όταν δεν υφίστανται πλέον λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης μιας απόφασης. Η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία της άρσης.

• Όταν ο δικαιούχος έχει λάβει σε βαθμό ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην απόφαση ή για την συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του που επιβάλλονται βάσει αυτής. Η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία της άρσης.

• Όταν η απόφαση που έχει ανασταλεί, ακυρώνεται, ανακαλείται ή τροποποιείται. Η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης.

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει άμεσα τον δικαιούχο για το πέρας της αναστολής.

2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ Άρθρο 29 UCC

Οι διατάξεις περί ισχύος, ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης των αδειών ισχύουν και για τις αποφάσεις που λαμβάνει η τελωνειακή αρχή χωρίς προηγούμενη αίτηση. Αν και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του UCC, εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου μια τελωνειακή αρχή ενεργεί ως δικαστική αρχή, εντούτοις, όσον αφορά στη χώρα μας οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις αποφάσεων που λαμβάνει η τελωνειακή αρχή χωρίς προηγούμενη αίτηση, δεδομένου ότι ουδέποτε η τελωνειακή αρχή ενεργεί ως δικαστική αρχή.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: Άρθρα 250 - 255 DA 345-346 IA

Οι άδειες χωρίς περιορισμένη διάρκεια που χορηγήθηκαν βάσει του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 ή του Καν.2454/93 και ισχύουν ήδη κατά την 01.05.2016 ημερομηνία που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας, επανεξετάζονται έως την 01.05.2019.

Οι άδειες με περιορισμένη διάρκεια που χορηγήθηκαν βάσει του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 ή του Καν.2454/93 και ισχύουν ήδη κατά την 01.05.2016, παραμένουν σε ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος τους ή επανεξετάζονται έως την 01.05.2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις: Άρθρο 23 5) UCC 13IA:

Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης καθώς και τον βαθμό συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί τρία έτη από την εγκατάσταση του δικαιούχου της απόφασης, οι τελωνειακές αρχές διενεργούν αυστηρή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τη λήψη απόφασης.

Οι αρμόδιες για τη λήψη απόφασης αρχές διατηρούν όλα τα δεδομένα και τα υποστηρικτικά στοιχεία βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση, επί τρία τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία λήξης ισχύος της.

Β - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Νομικό πλαίσιο: Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας:

ΆΡΘΡΟ 22 καν. 952/13 (UCC): " Αποφάσεις που λαμβάvοvται κατόπιν αίτησης".

Άρθρο 29 καν. 952/13 (UCC) : " Αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς προηγούμενη αίτηση".

Άρθρο 8 καν. 2015/2446 (DA) "Διάρκεια Δικαιώματος Ακρόασης".

Άρθρο 9 καν. 2015/2446 (DA) "Μέσο κοινοποίησης των λόγων".

Άρθρο 10 καν. 2015/2446 (DA) "Εξαιρέσεις στο Δικαίωμα Ακρόασης".

Άρθρο 8 καν. 2015/2447(IA) " Γενική Διαδικασία του Δικαιώματος Ακρόασης".

Άρθρο 9 καν. 2015/2447(IA) "Ειδική Διαδικασία του Δικαιώματος Ακρόασης".

Άρθρο 140 καν. 2015/2447 (ΙΑ) '' Μη αποδοχή Δηλωθείσας Συναλλακτικής Αξίας''

Εθνική έννομη τάξη:

Άρθρο 20 2) του Συντάγματος «το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του» και

Άρθρο 6 1) του Ν. 2690/99(ΦΕΚ Α745/09.03.99) «Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου» του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας: «Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα».

Με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, καθιερώνεται ευρέως το Δικαίωμα της Ακρόασης σε όλες τις περιπτώσεις λήψης τελωνειακών αποφάσεων καθώς και στο στάδιο επαλήθευσης και ελέγχου της τελωνειακής διασάφησης.

Το Δικαίωμα Ακρόασης εφαρμόζεται όταν οι τελωνειακές αρχές προτίθενται να λάβουν μια απόφαση - κατόπιν αιτήσεως ή όχι - η οποία ενδέχεται να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους προτίθενται να λάβουν την απόφαση ο οποίος έχει τη δυνατότητα, εντός ορισμένης προθεσμίας και πριν τη λήψη της απόφασης , να εκφράσει την άποψή του.

- Γενική Διαδικασία του Δικαιώματος της Ακρόασης: Άρθρα 22 6) UCC 8IA

Πριν από τη λήψη απόφασης που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον ενδιαφερόμενο οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στον αιτούντα τους λόγους για τους οποίους προτίθενται να τη συντάξουν.

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει:

• την αναφορά στα έγγραφα και στις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η τελωνειακή αρχή βάσει των οποίων θα στηρίξει την απόφαση,

• την αναφορά στο δικαίωμα πρόσβασης του ενδιαφερόμενου στα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

• την αναφορά στην προθεσμία εντός της οποίας ο ενδιαφερόμενος διατυπώνει την άποψή του. Η προθεσμία καθορίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση ή θεωρείται ότι έλαβε γνώση της κοινοποίησης.

Η περίοδος εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της ακρόασης και να εκφράσει την άποψή του πριν τη λήψη απόφασης από τις τελωνειακές αρχές είναι τριάντα (30) ημέρες και ως εκ τούτου, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να διατυπώσει την άποψή του πριν την καταληκτική ημερομηνία των 30 ημερών και εφόσον δηλώσει ρητά την πρόθεσή του να μην προχωρήσει σε διατύπωση περαιτέρω απόψεων εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, οι τελωνειακές αρχές προχωρούν στην λήψη απόφασης.

- Ειδική διαδικασία του Δικαιώματος Ακρόασης: Άρθρο 9IA

Το Δικαίωμα Ακρόασης εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ή ελέγχου βάσει:

α) των αποτελεσμάτων επαλήθευσης κατόπιν της προσκόμισης των εμπορευμάτων

β) των αποτελεσμάτων επαλήθευσης της τελωνειακής διασάφησης προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς. (άρθρο 191 UCC)

γ) των αποτελεσμάτων του εκ των υστέρων ελέγχου όταν τα εμπορεύματα είναι υπό τελωνειακή επιτήρηση (άρθρο 48 UCC).

δ) των αποτελεσμάτων επαλήθευσης απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων ή κατά περίπτωση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης της αίτησης καταχώρισης ή θεώρησης της εν λόγω απόδειξης.

ε) της έκδοσης απόδειξης της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές

στ) των αποτελεσμάτων του ελέγχου εμπορευμάτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε συνοπτική διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, διασάφηση επανεξαγωγής, ή τελωνειακή διασάφηση

Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα που έχει είτε να διατυπώσει αμέσως την άποψή του με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κοινοποίηση, ή να απαιτήσει κοινοποίηση σύμφωνα με τη γενική διαδικασία του δικαιώματος της ακρόασης.

Εξαίρεση:

Άρθρο 9 2) β) IA 8 2) DA

Η απαίτηση κοινοποίησης σύμφωνα με την γενική διαδικασία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία οι αρχές πρόκειται να λάβουν μια απόφαση βάσει αποτελεσμάτων ελέγχου των εμπορευμάτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε συνοπτική διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, διασάφηση επανεξαγωγής ή τελωνειακή διασάφηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αρχές δύναται να απαιτήσουν από τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει την άποψή του εντός 24 ωρών.
Ταχυδρομικές αποστολές μέσω ΦΠΚΥ και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier):

Η εφαρμογή του δικαιώματος της Ακρόασης κατά το στάδιο της επαλήθευσης επαφίεται στην κρίση της τελωνειακής αρχής κατά τρόπο ώστε η άσκησή του να μην επιφέρει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τη διοίκηση, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του τρόπου μεταφοράς και υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της επαλήθευσης οδηγούν σε ουσιώδεις αποκλίσεις από τα δηλωθέντα (κυρίως ως προς την κατάταξη ή/και τη δασμολογητέα αξία).

Σ' αυτές τις περιπτώσεις η Κοινοποίηση για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας δύναται να έχει τη μορφή φαξ ή e mail για το λόγο αυτό η επικοινωνία με τον παραλήπτη πρέπει να γίνεται άμεσα. Συνιστάται να μην εξαντλείται η νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης.

Μέσο κοινοποίησης των λόγων: Άρθρο 9 DA

Στο στάδιο της επαλήθευσης ή του ελέγχου της διασάφησης, η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και με άλλα μέσα εκτός των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.

Όταν η αίτηση υποβάλλεται ή η απόφαση γνωστοποιείται με τη χρήση μέσων άλλων εκτός των τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η κοινοποίηση γίνεται με τα ίδια μέσα.

Εξαιρέσεις στο δικαίωμα της ακρόασης:

Άρθρο 22 6) UCC 10 DA 11 DA 12 IA.

Το Δικαίωμα της Ακρόασης δεν αποτελεί απόλυτο προνόμιο και υπόκειται σε εξαιρέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ανταποκρίνονται σε σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος και δεν θίγουν την ουσία διασφαλιζόμενων δικαιωμάτων.

Οι τελωνειακές αρχές δεν παρέχουν στον ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του πριν τη λήψη της απόφασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν η απόφαση αφορά αποφάσεις σχετικά με δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ) ή αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή (αποφάσεις ΔΠΚ). (Άρθρο 33 UCC)

• Σε περίπτωση άρνησης του οφέλους από δασμολογική ποσόστωση, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο όγκος της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης. (Άρθρο 56 4) UCC)

• Αν επιβάλλεται από τη φύση ή το επίπεδο της απειλής για την ασφάλεια και την προστασία της Ένωσης και των κατοίκων της, για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

• Αν η απόφαση έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την εφαρμογή άλλης απόφασης, για την οποία εφαρμόζεται ήδη το δικαίωμα ακρόασης, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου ΚΜ.

• Σε περίπτωση όπου θα επιφέρει ζημία σε έρευνες που έχουν ξεκινήσει και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της απάτης.

• Σε ειδικές περιπτώσεις
Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές δεν παρέχουν στον ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του πριν τη λήψη της απόφασης όταν:

• ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (30 ημερών), τις απαιτούμενες (συμπληρωματικές) πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις τελωνειακές αρχές προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή του ή,

• όταν η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 DA και συγκεκριμένα:

- ο αιτών δεν είναι καταχωρισμένος, δεν έχει αριθμό EORI, εάν απαιτείται βάσει της νομοθεσίας,

- ο αιτών δεν είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εάν απαιτείται βάσει της νομοθεσίας,

- η αίτηση δεν κατατέθηκε σε τελωνειακή αρχή που έχει οριστεί για την παραλαβή αιτήσεων στο ΚΜ της αρμόδιας τελωνειακής αρχής

- η αίτηση αφορά απόφαση που έχει τον ίδιο σκοπό με προηγούμενη απόφαση που απευθύνεται στον ίδιο αιτούντα η οποία κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν την αίτηση, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε επειδή ο αιτών δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που επιβλήθηκε βάσει της απόφασης αυτής. Η περίοδος της ακύρωσης γίνεται τρία (3) έτη όταν η αίτηση αφορά στην ιδιότητα Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

• όταν οι αρχές γνωστοποιούν στο πρόσωπο που κατέθεσε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ότι τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να φορτωθούν σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια και αεροπορικής μεταφοράς.

• όταν η απόφαση αφορά γνωστοποίηση στον αιτούντα απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την επιστροφή ή διαγραφή εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών.

• όταν πρόκειται να ακυρωθεί ο αριθμός EORI είτε μετά από αίτημα του καταχωρισμένου προσώπου ή όταν η τελωνειακή αρχή γνωρίζει ότι το καταχωρισμένο πρόσωπο έχει διακόψει τις δραστηριότητες που απαιτούν την καταχώριση.

- Διαδικασία βεβαίωσης της τελωνειακής οφειλής και Δικαίωμα Ακρόασης

Στο πεδίο της τελωνειακής οφειλής, η οποία γεννάται σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, η απόφαση που λαμβάνεται για τη βεβαίωσή της (πράξη καθορισμού του ποσού της τελωνειακής οφειλής από δασμούς -άρθρο 101 UCC- ή πράξη βεβαίωσης/καταλογισμού της κατά την εθνική νομοθεσία) θεωρείται ως η πλέον επιβαρυντική για τα συμφέροντα του προσώπου λόγω του οικονομικού βάρους που επιφέρει. Για το λόγο αυτό η άσκηση του Δικαιώματος της Ακρόασης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε διαδικασία λήψης μιας τέτοιας απόφασης της τελωνειακής διοίκησης.

Η μη εφαρμογή της διαδικασίας του Δικαιώματος Ακρόασης από τη τελωνειακή διοίκηση, καθιστά την επιβαρυντική απόφαση παράνομη και άκυρη, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί στην ουσία καταστρατήγηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που διοικητικά δικαστήρια ακυρώνουν αποφάσεις τελωνειακών αρχών, λόγω παράλειψης εφαρμογής της διαδικασίας του Δικαιώματος Ακρόασης, η διαδικασία βεβαίωσης της τελωνειακής οφειλής επαναλαμβάνεται, αφού προηγηθεί το Δικαίωμα Ακρόασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- η προθεσμία γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν έχει εκπνεύσει (άρθρο 103 UCC και 152 του Ν.2960/01), S η προθεσμία γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα ακρόασης (άρθρο 103.3.β UCC)
Πριν από τη λήψη απόφασης από την τελωνειακή διοίκηση που αφορά βεβαιώσεις δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων:

- κατά το στάδιο του τελωνισμού, όταν με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης βεβαιώνεται από την τελωνειακή αρχή επιπρόσθετο ποσό οφειλής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις σε σχέση με το ποσό της οφειλής που δηλώνεται στο τελωνειακό παραστατικό (άρθρο 105 1) UCC και άρθρο 29 3) ν. 2960/01)

- κατά το στάδιο των εκ των υστέρων ελέγχων σε περίπτωση συμπληρωματικής -εκ των υστέρων- βεβαίωσης οφειλής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 4) UCC και 31 ν. 2960/01

- καθώς και σε περιπτώσεις απορριπτικών αποφάσεων αιτημάτων επιστροφής ή διαγραφής της τελωνειακής οφειλής από δασμούς φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, ή / και χρηματικών ποινών.

εφαρμόζεται το Δικαίωμα Ακρόασης.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή της Κοινοποίησης για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης από τις τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση άμεσα, κατά την ημερομηνία που οι εν λόγω Αρχές είναι σε θέση,

- να προσδιορίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα και να υπολογίσουν το ύψος της τελωνειακής οφειλής,

- να εκδώσουν την απόφαση βεβαίωσης/καταλογισμού της τελωνειακής οφειλής, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που διαθέτουν τη στιγμή εκείνη, αλλά δεν δύνανται να το πράξουν πριν την εφαρμογή της διαδικασίας της άσκησης του Δικαιώματος της Ακρόασης
(Μετά την εφαρμογή του Δικαιώματος Ακρόασης, οι τελωνειακές αρχές θεωρείται ότι είναι σε θέση -με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα- να λάβουν την απόφαση και να εκδώσουν ή μη την πράξη βεβαίωσης/καταλογισμού της τελωνειακής οφειλής).

- να κρίνουν ότι αίτηση διαγραφής ή/και επιστροφής πρέπει να απορριφθεί.

Επισημαίνεται ότι όσες περιπτώσεις γένεσης τελωνειακής οφειλής από δασμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 82 του UCC (μη τήρηση όρων και υποχρεώσεων-παραβίαση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας- μη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία-), κολάζονται διοικητικά από τις τελωνειακές αρχές ως τελωνειακές παραβάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (άρθρο 42 UCC), η διαδικασία για την εφαρμογή του Δικαιώματος Ακρόασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ. ΔΣΤΕΠ Α 1111385 ΕΞ 2016 /22-7-2016 ΕΔΥΟ με Κλήση σε Απολογία.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης, στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Η αποστολή της έντυπης Κοινοποίησης στον αποδέκτη της θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 3) του Ν.2960/01.

- Μη αποδοχή δηλωθείσας συναλλακτικής αξίας

Σύμφωνα με το άρθρο 140 του Καν. 2015/2447 (ΙΑ) πρέπει να επισημάνουμε ότι:

- Πρέπει να υφίστανται «εύλογες αμφιβολίες» εκ μέρους των τελωνειακών αρχών για το κατά πόσο η δηλούμενη αξία αντιστοιχεί πράγματι στην πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή από τον εισαγωγέα στον προμηθευτή για το εν λόγω εμπόρευμα.

- Η έννοια των «εύλογων αμφιβολιών» και η βάση ύπαρξής τους, εναπόκειται επομένως στο αρμόδιο τελωνείο, βάσει των πραγματικών περιστατικών που αντιμετωπίζει, να κρίνει κατά πόσο πράγματι υφίστανται εύλογες αμφιβολίες σε μια συγκεκριμένη περίπτωση καθορισμού της αξίας.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η έννοια της «εύλογης» αμφιβολίας παραπέμπει σε βάσιμους, τεκμαρτούς λόγους για τους οποίους η τελωνειακή αρχή αμφισβητεί την ορθότητα της δηλούμενης αξίας.

Προκειμένου να αρθούν οι εύλογες αμφιβολίες της τελωνειακής αρχής, ο υπόχρεος πρέπει να παράσχει κάθε επιπλέον πληροφορία υποστηρικτική της δηλούμενης αξίας μετά την κλήση για την άσκηση του Δικαιώματος της Προηγούμενης Ακρόασης.

Εφόσον η τελωνειακή αρχή δεν ικανοποιηθεί από τις παρεχόμενες πληροφορίες και στοιχεία, που θα προσκομισθούν μετά την κλήση για την άσκηση του Δικαιώματος της Προηγούμενης Ακρόασης τότε μπορεί να καθορίσει τη δασμολογητέα αξία εφαρμόζοντας διαδοχικά τις εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

Από τη λήψη της παρούσης καταργούνται:

• Η με αρ.πρωτ. Δ19Δ 5045408 ΕΞ 2012/3-12-2012 Ε.Δ.Υ.Ο. "Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης προ της συμπληρωματικής βεβαίωσης τελωνειακής οφειλής, ή προ της απόρριψης αιτημάτων διαγραφής ή/και επιστροφής τελωνειακής οφειλής και ποινών''.

• Η με αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 / ΕΞ 29.10.2015 "Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 - Απόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών".

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών για την πιστή τήρηση και εφαρμογή αυτών εφιστώντας ιδιαιτέρως την προσοχή αναφορικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης προς αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τη Διοίκηση και τους οικονομικούς φορείς.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης