Live Search Results

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3548/2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2017 ]
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3548/2017
Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη επιβολή της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 27/06/2017
Αριθμός απόφασης: 3548

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604529
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 15/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανή προσφυγή του ………………… ………………. του …………….., ΑΦΜ ………………, κατοίκου …………………………….., οδός ………….. αρ. ………., κατά των τεκμαιρόμενων αρνητικών απαντήσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ επί των με ημερομηνία κατάθεσης 23/11/2016 αιτημάτων του περί τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2013 και 2014, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α3, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 15/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. ενδικοφανούς προσφυγής του ………………… ……………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ των με ημερομηνία κατάθεσης 23/11/2016 αιτημάτων του προσφεύγοντος περί τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2013 και 2014, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματά του περί διενέργειας νέας εκκαθάρισης ως προς την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού αυτής.

Οι ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις αφορούν τη μη προσμέτρηση στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ύψους 89.795,85 €, για το οικονομικό έτος 2013, και ύψους 89.978,04 €, για το οικονομικό έτος 2014.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την τροποποίηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, οικονομικών ετών 2013 και 2014, καθ’ ο μέτρο αυτά επιβάλλουν την πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης και την επιστροφή του ποσού εισφοράς, ύψους 5.504,07 €, για το οικονομικό έτος 2013, και 5.374,20 €, για το οικονομικό έτος 2014, ισχυριζόμενος ότι:
-Έχει μη νόμιμα συνυπολογισθεί και προσμετρηθεί στα εισοδήματα που συνυπολογίσθηκαν για την επιμέτρηση αυτής το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής.
-Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 47§3 ΚΦΕ δεν εμπίπτει στην έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και κατά συνέπεια δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στην επιμέτρηση της ως άνω εισφοράς.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλείται την υπ’ αριθμ. 4203/2015 Απόφαση του ΣτΕ.

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 25 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

Επειδή, με το άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) ορίζεται ότι: «Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση».

Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν διαπιστωθεί από τον φορολογούμενο ότι περιέχουν λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από 1/1/2014 και μετά να τροποποιούνται με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ.1174/14.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.) .

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την υποπαρ. Δ2 περ. 21 άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ορίζεται ότι: «Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα». Επειδή, με την εγκύκλιο-διαταγή Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε., με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014», διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι: « 3. Από τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 προκύπτει ότι για τις χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν την 1.1.2014 ισχύουν για την παραγραφή αξίωσης κατά του Δημόσιου οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, οι οποίες ορίζουν ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί.

Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της. Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσης εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου. Ως προς τα λοιπά θέματα της παραγραφής εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσίου λογιστικού (Ν. 2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν. Συνεπώς, εφόσον δε συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις που επιφέρουν αναβίωση της επιστροφής φόρου και διακοπή ή αναστολή της παραγραφής, η φορολογική διοίκηση διενεργεί νέα εκκαθάριση στις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, για τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014 (χρήσεις 2011, 2012, 2013), λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων ή των δηλώσεων με επιφύλαξη ή των ανακλητικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η φορολογική διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί με δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συγκεκριμένους φορολογούμενους και για χρήσεις προγενέστερες του 2011. Διευκρινίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2014 και εντεύθεν σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη, σε χρόνο που δεν είχε συντελεστεί η παραγραφή της αξίωσης, η παραγραφή αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2362/1995 άρθρο 93) ακόμα δηλαδή και σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης της φορολογικής Διοίκησης και μη άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στη Δ.Ε.Δ. από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνει εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΠΟΛ.1234/27.10.2014, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταθέτουν, βεβαίωση για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή δήλωση παραίτησης από την άσκηση οποιασδήποτε ένδικης διεκδίκησης».

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1154/26.6.2013:
«1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013, παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου ως εξής: για το ψηφίο: 1 και 2 έως και την 22α Ιουλίου 2013, για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013, για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013, για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013, για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013 και για το ψηφίο 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Επειδή περαιτέρω στο από 19 Αυγούστου 2013 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται τα κάτωθι:
«Ως εξαιρετικό και μοναδικό μέτρο, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως προτίθεται να επιτρέψει, με νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί, την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Αυγούστου ανεξαρτήτως του ψηφίου λήξης του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου. Η δυνατότητα αυτή δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο φόρτο που δημιούργησε η υποχρεωτική για όλους – για πρώτη χρονιά φέτος – ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, αλλά και τα περισσότερα στοιχεία που ζητήθηκαν (όπως ο ΑΜΚΑ για τα προστατευόμενα μέλη και το ρολόι της ΔΕΗ για τα οικήματα). Για την απόφαση αυτή συνυπολογίστηκαν η συμπιεσμένη, σε σχέση με την νομοθετημένη, διάρκεια υποβολής, τα τεχνικά ζητήματα των εφαρμογών στις αρχές Ιουνίου, πως παρατηρήθηκαν αυξημένες, παράλληλες υποχρεώσεις κατά την υποβολή, ιδιαίτερα το μήνα Ιούλιο, αλλά και οι καθυστερήσεις που έλαβαν χώρα στη συλλογή των απαραίτητων για την υποβολή βεβαιώσεων από επιχειρήσεις, ταμεία και τράπεζες.

Οι τεχνικοί αυτοί λόγοι δυσχέραναν την υποβολή από μεριάς μεγάλου αριθμού φορολογουμένων και το Υπουργείο ανταποκρίνεται με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Τονίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Αυγούστου δεν πρόκειται να πάρει παράταση, καθώς δεν υπάρχουν τεχνικοί ή άλλοι λόγοι. Η υποβολή συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ο υπολειπόμενος χρόνος κρίνεται αρκετός για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνεπώς, κάθε υποβολή μετά την 30η Αυγούστου θα εκκαθαριστεί ως εκπρόθεσμη με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις.»

Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων, υπέβαλε στις 23/11/2016 τα με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. και ……………. αιτήματα περί τροποποίησης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οικονομικών ετών 2013 και 2014, και συνεπώς έχουν εφαρμογή ως προς αυτά οι πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις και οδηγίες.

Επειδή με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (όπως οι διατάξεις της παρ. 2 τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5β΄ του άρθρου 38 του ν. 4024/2011), ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.
2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα…
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής: α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού, β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού, γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού, δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού…..».

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΥΑ ΦΕΚ Β΄ 1835/17-8-2011), με την οποία ρυθμίστηκαν τα θέματα για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ 1166/20.6.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για το οικονομικό έτος 2014, εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς:
α) τα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί και οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς,
β) τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθ. 14, δηλαδή οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης,
γ) τα εισοδήματα της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθ. 45 Ν 2238/1994, δηλαδή οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές,
δ) οι άνεργοι που λαμβάνουν κατά την 31η Ιανουαρίου 2014 επίδομα ανεργίας από το τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ανέργων των παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζονται μακροχρόνια άνεργοι. Επιπρόσθετη δε προϋπόθεση είναι να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν κατά το φορολογικό έτος 2014 πραγματικά εισοδήματα που προέρχονται από Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄ πηγή και επιπλέον μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ούτε από ΣΤ΄ πηγή, και
ε) οι αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων, οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και τα ποσά που δηλώνονται στους κωδικούς 781 -782 (χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κ.λ.π), δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν εισόδημα.

Επειδή, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και στην ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Υπουργική Απόφαση (σχετ. ΠΟΛ.1223/13.10.2011 και ΠΟΛ.1149/20.6.2013 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών).

Επειδή εν προκειμένω, το υπό κρίση επίδομα αλλοδαπής, καταρχήν δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και στην εκδοθείσα, κατ΄ εφαρμογή αυτών, ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Υπουργική Απόφαση.

Επειδή, ωστόσο, με την ΣτΕ 1840/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι το επίδομα αλλοδαπής, ενόψει της φύσεως και του σκοπού, για τον οποίο προβλέφθηκε, ελάμβαναν οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στην αλλοδαπή «προκειμένου να ανταποκριθούν, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου, στην ανάγκη αντιμετωπίσεως του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβιώσεως σε κάθε χώρα, συνεπώς δε προς κάλυψη των δαπανών, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, δεν επιτρέπεται, κατά τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα...».

Επειδή, επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη ΣτΕ 4203/2015 απόφαση του ΣτΕ «η κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε … ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσεως στο άνω ορισμένου ορίου ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, των φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2010 έως και 2014, το δε ύψος της υπολογίζεται επί ολοκλήρου του ποσού του εν λόγω εισοδήματος, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι φορολογητέο κατά τη νομοθεσία περί φορολογίας του εισοδήματος (ΣτΕ 2563-6/2015 Ολομ.). Η διάταξη, όμως, αυτή αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του κυρωθέντος με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν καταλαμβάνει, ως εκ τούτου, το επίδικο, αποζημιωτικού, χαρακτήρα, επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή. Επομένως, το ως άνω επίδομα δεν συνιστά εισόδημα, επί του οποίου είναι νόμιμη η επιβολή της κατ’ άρθρο 29 του ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης».

Επειδή, εν προκειμένω, το επίδομα αλλοδαπής ποσού 89.978,04 €, για το οικονομικό έτος 2014, που εισέπραξε ο προσφεύγων υπηρετώντας στο εξωτερικό δεν συνιστά κατά τα ανωτέρω εισόδημα κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ΄ άρθρο 29 Ν 3986/2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αποφασίζουμε

Τη μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 15/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. ενδικοφανούς προσφυγής του ………………… ……………… του …………………, ΑΦΜ ………………., και συγκεκριμένα:
- Την αποδοχή αυτής ως προς την μη επιβολή της κατ΄ άρθρο 29 Ν 3986/2011 ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής ποσού 89.978,04 €, που έλαβε για το οικονομικό έτος 2014, και τη διενέργεια από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ νέας εκκαθάρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Την απόρριψη αυτής ως προς την μη επιβολή της κατ΄ άρθρο 29 Ν 3986/2011 ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης στο επίδομα αλλοδαπής ποσού 89.795,85 €, που έλαβε για το οικονομικό έτος 2013.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:
Οικονομικό έτος 2013:
Ποσό Πληρωμής: 1.534,72 €

Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με το με αρ. ειδοποίησης ………………. Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων οικον. Έτους 2013 της Γ.Γ.Π.Σ..

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3
ΑΝΝΑ ΜΑΡΤΙΝΗ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories