ΕΓΚ.IKA 32/ 09.03.01

Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.Σχόλια:


9 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ 32 9/3/2001 Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

Με την από 25.3.00, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (διετούς ισχύος) και την 31/23.5.00 Πράξη Κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας, αυξήθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και από 1.1.01, ανέρχεται στο ποσό των 7.114 δρχ, ενώ από 1.7.01, στο ποσό των 7.221 δρχ.

Κατά συνέπεια, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού διαμορφώνεται, από 1.1.01 στο ποσό των 213.420 δρχ. (7.114 Χ 30 = 213.420) και από 1.7.01 στο ποσό των 216.630 δρχ. (7.221 Χ 30 = 216.630).

Για τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί, από 1.1.01 μέχρι τη λήψη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των " 209.640 " δραχμών, θα καταβληθεί η διαφορά, εφόσον ζητηθεί.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκ/σης  Πρωτ/λου

ΔΗΜ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

 

Taxheaven.gr