Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ 2017 Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση Οικοδομών

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ 2017
Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση Οικοδομών


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ 2017 Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους για τα εισοδήματα που αποκτούν από την

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 06/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1091029 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Ο. Κολοβού
Τηλέφωνο : 210 3642922
Fax : 210 3645413
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα: Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου από Δήμους για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση Οικοδομών

Σχετικά:α) Το αρ. πρωτ. 33587/2015 04.04.2016 έγγραφό σας
β) Το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1122726 ΕΞ 2015 / 22.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) στο συνολικό ποσό των κτώμενων μισθωμάτων από εκμίσθωση οικοδομών, χωρίς καμία έκπτωση.

2. Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στο μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Ως συμφωνηθέν μίσθωμα θεωρείται το οριζόμενο με την σύμβαση παρεχόμενο αντάλλαγμα (ενοίκιο) από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή για την παραχώρηση σ΄ αυτόν της χρήσης του ακινήτου.

3. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα, τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον δήμο (εκμισθωτή), βαρύνουν τον μισθωτή, καθώς οι δήμοι απαλλάσσονται υποκειμενικά από τα τέλη χαρτοσήμου, εκτός και αν και το αντισυμβαλλόμενο μέρος απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου με ειδική διάταξη νόμου, οπότε ουδέν τέλος χαρτοσήμου οφείλεται.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, το ως άνω τέλος συμβεβαιούται και συνεισπράττεται μαζί με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος για το αποκτώμενο εισόδημα από ακίνητα, με την υποβαλλόμενη από τον δήμο, κάθε έτος, δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, οι δήμοι υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να αποδίδουν στο Δημόσιο τα τέλη χαρτοσήμου για το σύνολο των εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων και για κάθε φορολογικό έτος, καθώς τα τέλη χαρτοσήμου οφείλονται ακόμα και για τα μισθώματα οικοδομών για τα οποία δεν έλαβε χώρα πληρωμή (εξόφληση) αυτών.

6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δήμοι από την εκμίσθωση γαιών.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης