Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΡ.ΠΡ. 099 14.06.01 Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΡ.ΠΡ. 099 14.06.01
Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα


ΑΡ.ΠΡ. 099 14.06.01 Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡ. ΠΡ. 099 14/6/2001 Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα

Σε συνέχεια προηγουμένων οδηγιών μας, σχετικά με την διαδικασία αντιμετώπισης της προσαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στο ΕΥΡΩ και ενόψει της μείωσης εργοδοτικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ με βάση το Ν.2874/2000, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Διαμόρφωση record αρχείου.
Το μήκος του record αυξάνεται σε 200 θέσεις και η νέα γραμμογράφηση έχει ως εξής:


α/α

στήλες

Αιτιολογία


1

1-3

Κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ έδρας επιχείρησης


2

4-9

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη
10-11

Κέντρο Πληρωμής Επιχείρησης
12-14

Κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ περιοχής απασχόλησης εργαζομένων


4

15-19

Αριθμός Μητρώου μισθοδοσίας απασχολουμένου


5

20-26

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ασφαλισμένου


6

27-43

Επώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


7

44-48

Όνομα απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


8

49-53

Πατρώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


9

54-58

Μητρώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


10

59-62

Έτος Γέννησης


11

63-64

Κωδικός Είδους αποδοχών


12

65-68

Ποσοστό ασφαλίστρου (χωρίς δεκαδικά)


13

69-80

Χρονική περίοδος (μήνας - έτος)


14

81-82

Κωδικός κλάδου ασφάλισης


15

83-85

Ημέρες εργασίας (χωρίς δεκαδικά)


16

86-93

Αποδοχές


17

94-100

Εισφορές


18

101-104

Κενό (αλφαριθμητικό)


19

105-105

Κενό ή 1 (αλφαριθμητικό)


20

106-108

880, 881, 882, 883 ή κενό (αλφαριθμητικό)


21

109-109

Κενό (αλφαριθμητικό)


22

110-110

Ένδειξη (1= Δικαιούχοι επιδόματος ΕΕΕ, 2= Δικαιούχοι μείωσης 2%,

3= Δικαιούχοι και των δύο μειώσεων - αλφαριθμητικό)


23

111-116

Εισφορές εργαζομένου (6 θέσεις - αριθμητικό)


24

117-121

Ποσό επιδότησης (5 θέσεις - αριθμητικό)


25

122-128

Ποσό καταβολής εργοδότη (7 θέσεις - αριθμητικό)


26

129-134

Μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2% (6 θέσεις - αριθμητικό)


27

135-180

Κενό


28

181-189

Α.Φ.Μ. Εργοδότη (9 θέσεις - αριθμητικό)


29

190-190

Κενό


30

191-199

Α.Φ.Μ. Ασφαλισμένου (9 θέσεις - αριθμητικό)


31

200-200

Τρίμηνο (Α, Β, Γ, Δ - αλφαβητικό)
Σημειώνεται ότι, η νέα γραμμογράφηση θα ισχύσει από το 2ο τρίμηνο 2001. Τα προηγούμενα τρίμηνα θα υποβάλλονται με την παλαιά γραμμογράφηση (140 ch μήκος record).

Επίσης, οι συνοδευτικές τριμηνιαίες συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής των στοιχείων και CD.

Κατάργηση υποβολής δεύτερου μαγνητικού μέσου.

Με την υποβολή του 2ου τριμήνου 2001, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους που δικαιούνται επιδότηση ή μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2%, δεν θα υποβάλλουν δεύτερο συμπληρωματικό μαγνητικό μέσο, δεδομένου ότι η νέα γραμμογράφηση συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις.

Ενέργειες αντιμετώπισης επιπτώσεων λόγω ΕΥΡΩ.- Το ΙΚΑ για να εξασφαλίσει την συμβατότητα των Πληροφορικών Συστημάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ αποφάσισε να πραγματοποιήσει, με την συνεργασία σας, δύο παράλληλες δοκιμαστικές ροές το 3ο και 4ο τρίμηνο 2001.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παραδώσετε για τα προαναφερόμενα τρίμηνα εκτός από το μαγνητικό μέσο με τα δραχμικά ποσά και ένα δεύτερο μαγνητικό μέσο που θα αναγράφει τα ποσά σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την νέα γραμμογράφηση, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

- Ειδικότερα, τα πεδία στα οποία αναφέρονται ποσά, θα διαμορφωθούν ώστε να δέχονται ακέραια και δεκαδικά ψηφία, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό μήκος του πεδίου.

Αναλυτικότερα,
πεδίο αποδοχές στήλες 86-93 (86-91 ακέραιοι, 92-93 δεκαδικά)
πεδίο εισφορές στήλες 94-100 (94-98 ακέραιοι, 99-100 δεκαδικά)
πεδίο εισφορές εργαζόμενου στήλες 111-116 (111-114 ακέραιοι, 115-116 δεκαδικά)
πεδίο ποσό επιδότησης στήλες 117-121 (117-119 ακέραιοι, 120-121 δεκαδικά)
πεδίο ποσό καταβολής εργοδότη στήλες 122-128 (122-126 ακέραιοι, 127-128 δεκαδικά)
πεδίο μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2% στήλες 129-134 (129-132 ακέραιοι, 133-134 δεκαδικοί)

Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να κατέχει θέση χαρακτήρα το σημείο της υποδιαστολής.

Σας διευκρινίζουμε ότι για την απεικόνιση των αρνητικών πεδίων (ημερομίσθια, αποδοχές, εισφορές κλπ) σε ΕΥΡΩ, ισχύουν τα αναφερόμενα στις "Προδιαγραφές του Μηχ/κου Συστήματος".

παράδειγμα
Εάν οι αποδοχές είναι -13.567,88 Ε θα εμφανίζονται 0135678x
Εάν οι εισφορές είναι-100,27 Ε θα εμφανίζονται 001002w

- Οι εισφορές που καταβάλλονται θα πρέπει να αποδίδονται μέχρι το εκατοστό του ΕΥΡΩ (1 cent).

- Από το πρώτο τρίμηνο 2002 οι αναγγελίες θα γίνονται με μόνο νόμισμα το ΕΥΡΩ τόσο στα μαγνητικά μέσα όσο και στις μηχανογραφημένες καταστάσεις που υποβάλλονται στα Υποκ/τα. αναδρομικά που θα καταβάλλονται το 2002, ανεξάρτητα της περιόδου που αφορούν, θα αναγγέλλονται στο σύστημα σε ΕΥΡΩ.

- Με διδόμενο ότι η μηχανογραφική επεξεργασία με δραχμικά ποσά θα λήξει εντός του 2002, παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης