Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 64925/EYKE 5796/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. πρωτ.: 64925/EYKE 5796/2017
Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014

Αθήνα    09-06-2017
Αριθ. Πρωτ. 64925/EYKE 5796

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Βοζίκης
Τηλ.: 210 - 3742008
Fax: 210 - 3742057
E-mail: [email protected]

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014

Σχετ.: ι) το με αρ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ3633/30.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ
ιι) το με αρ. πρωτ. 42649/ΕΥΚΕ5351/ 10.04.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ

Σύμφωνα με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτουμένων από την §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής ή μη και ειδικότερα στην εξέταση των εδαφίων α) και β) και την εφαρμογή τους στις περιπτώσεις Ατομικών επιχειρήσεων και μόνο, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Ο τύπος 1, του σημείου 4, (ιι) σχετικού μας εγγράφου του δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που η υπό εξέταση επιχείρηση είναι Ατομική.

2. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Ατομικών επιχειρήσεων, που δεν χαρακτηρίζονται ως Μεγάλες και ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας τους και την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών των σημείων 2.b και 3.b του (ι) σχετικού εγγράφου μας.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι τα εδάφια γ), δ) και ε) της §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, εξακολουθούν να εξετάζονται και για τις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες και υποχρεούνται στην προσκόμιση εγγράφων/στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τις περιπτώσεις αυτές.

 

Η Προϊσταμένη της Ε.Υ.Κ.Ε.
Ζ. Γεωργοπούλου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης