Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1380/21.12.2001 Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων ΦΠΑ, εξαιτίας της εισαγωγής του ευρώ από 1.1.2002


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1380/21.12.2001
Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων ΦΠΑ, εξαιτίας της εισαγωγής του ευρώ από 1.1.2002


 Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων ΦΠΑ, εξαιτίας της εισαγωγής του ευρώ από 1.1.2002

ΠΟΛ.1380/21.12.2001

ΠΟΛ 1380/2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1103/1997, 974/1998, 2866/1998 και 1478/2000.

2. Τις διατάξεις των Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000) και Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α'/19.10.2001).

3. Τις διατάξεις της κωδικοποιημένης νομοθεσίας ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000).

4. Την ανάγκη προσαρμογής των δραχμικών αξιών σε ευρώ, δεδομένου ότι από 1.1.2002 το εθνικό νόμισμα της χώρας μας και στις καθημερινές συναλλαγές θα είναι το ευρώ.

5. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν ουσιώδεις επιπτώσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό.ΑποφασίζουμεΑρθρο 1

Τροποποίηση υπουργικών αποφάσεων

Τροποποιούμε τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις ως εξής:

1. Στην υπ' αριθ. 1031790/2051/575/Α0014/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 ΑΥΟ (ΦΕΚ 265/Β'/26.4.1991), η οποία αφορά διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ, η φράση του άρθρου 12 "20.000 δρχ." αντικαθίσταται από τη φράση "60,00 ευρώ".

2. Στην υπ' αριθ. 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 52/Β'/9.2.1993), η οποία αφορά τον τρόπο καταβολής ΦΠΑ από τον λήπτη, η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Σε όσες περιπτώσεις το ποσό συναλλάγματος αφορά είτε προμηθευτή από κράτος - μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη ευρώ, είτε προμηθευτή από τρίτη χώρα και δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 2.000,00 ευρώ. Το εν λόγω όριο ισχύει και για τις συναλλαγές με κράτη - μέλη της Ε.Ε. που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους απλοποίησης των συναλλαγών και δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή του φόρου".

3. Στην υπ' αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 ΑΥΟ (ΦΕΚ 15/Β'/16.1.1995), η οποία αφορά απαλλαγή ΦΠΑ, η φράση της παρ. 5 του άρθρου 3 "25.000 δρχ." αντικαθίσταται από τη φράση "εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ".

4. Στην υπ' αριθ. 1013043/618/84/Β0014/ΠΟΛ.1085/29.3.2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 425/Β'/12.4.2001), η οποία αφορά επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, η φράση "μετά την 1.1.2001 αυξάνεται από 1.800 δρχ. σε 2.000 δρχ." αντικαθίσταται από τη φράση "μετά την 1.1.2002 καθορίζεται σε πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87)".

5. Στην υπ' αριθ. 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998 ΑΥΟ (ΦΕΚ 5/Β'/13.1.1999), η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους αλιείς και σπογγαλιείς, ο πίνακας της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από τον παρακάτω πίνακα:

    
 

"Μήκος Σκαφών (μ) Ετήσια Ακαθάριστα Εσοδα Ετήσιο Ποσό Φ.Π.A.
  Ευρώ Ευρώ
     
μέχρι = 5 4.110 98
Μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6 5.280 126
Μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7 8.510 204
Μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8 11.740 281
Μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9 14.670 352
Μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10 16.440 394
Μεγαλύτερα των 10 μέχρι = 11 18.780 450
Μεγαλύτερα των 11 μέχρι = 12 19.660 471
Σπογγαλιεία 22.010 198
6. Στην υπ' αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ.1070/15.3.2001 ΑΥΟ, η οποία αφορά την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας από λογιστή - φοροτεχνικό, οι φράσεις της παρ. 1 της περ. β' "100.000.000 δρχ." και "50.000.000 δρχ." αντικαθίστανται αντίστοιχα από τις φράσεις "300.000,00 ευρώ" και "150.000,00 ευρώ".

7. Στην υπ' αριθ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ, η οποία αφορά διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ στις αγορές αγαθών από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, οι φράσεις της παρ. 3 του άρθρου 2 "40.000 δρχ." αντικαθίστανται από τη φράση "120,00 ευρώ".Αρθρο 2

Λοιπές διατάξεις

Οπου στις λοιπές αποφάσεις σχετικά με θέματα ΦΠΑ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο άρθρο, αναφέρονται αξία ή φόρος σε δραχμές, μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της σταθερής ισοτιμίας 1 ευρώ = 340,750 δρχ. [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1478/2000 και Ν.2842/2000].Αρθρο 3

Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης