Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1292/17.12.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1292/17.12.2001
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.


ΠΟΛ.1292/17.12.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,17 Δεκεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.:1115384/16049/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ.:1292

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.

(Υπ. Οικ. 1115384/πολ. 1292/17.12.2001)

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α), οι οποίες αναφέρονταιστη διενέργεια αποσβέσεων της αξίας των οικοδομημάτων και των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, καθώς και των πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων.

Αν και οι διατάξεις είναι σαφείς και συγκεκριμένες και δεν χρήζουν ιδιαιτέρας αναλύσεως κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 1. α) Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγρ.11 και 12 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, προστέθηκαν παράγραφοι στο άρθρο 3και 7 του π.δ/τος 100/1998, "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων", (ΦΕΚ 96/Α), μετις οποίες καθορίζεται αντίστοιχα συντελεστής απόσβεσης της αξίας τωνοικοδομημάτων των αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών καιτης αξίας των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, όπως αεροδιάδρομοι, χώροι πίσταςκ.λ.π.

Επειδήμέχρι σήμερα, δεν έχει καθορισθεί συντελεστής απόσβεσης ειδικά για τα οικοδομήματα των αεροδρομίων, αυτά υπάγονταν στο συντελεστή απόσβεσης 5% πουπροβλέπεται από τις διατάξεις της περιπτ.γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τουισχύοντος π.δ/τος 100/1998. Με τις νέες διατάξεις τα οικοδομήματα αυτάαποσβένονται με συντελεστή 4%.

Δηλαδή για μεν τα οικοδομήματα αεροδρομίων πουχρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστήςαπόσβεσης 4% αντί του 5% που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, ενώ για τις διάφορεςεγκαταστάσεις αεροδρομίου, όπως αυτές παρατίθενται στη σχετική διάταξη,καθορίστηκε για πρώτη φορά συντελεστής απόσβεσης.

β) Για ταπαραπάνω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία των αεροδρομίων καθιερώθηκε γιαπρώτη φορά ειδικός συντελεστής απόσβεσης, λόγω της μοναδικότητας και τηςιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η φύση αυτών. Ο καθορισμός των παραπάνωσυντελεστών επιτρέπει στις επιχειρήσεις αυτές να αναπτύξουν με περισσότερησαφήνεια και ακρίβεια τα επιχειρηματικά τους σχέδια μακροχρονίως και μάλιστααπό την έναρξη της λειτουργίας τους. 2. α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 13του ίδιου άρθρου που κοινοποιούνται αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου10 του π.δ/τος 100/1998, με την οποία είχαν καθορισθεί οι συντελεστές απόσβεσηςτης αξίας όλων ανεξαιρέτως των πλοίων και των λοιπών πλωτών μέσων με βάση ταέτη εκμετάλλευσης τους υπό ελληνική σημαία, χωρίς να διαφοροποιούνται οισυντελεστές ανάλογα με τη χωρητικότητα του φορτίου τους σε τόννους, όπως ίσχυεκαι παλαιότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προϊσχύσαντοςπ.δ/τος 88/1973 (ΦΕΚ 153/Α), οι οποίοι εφαρμόσθηκαν μέχρι και τις διαχειρίσειςή τους ισολογισμούς που η λήξη τους συνέπιπτε στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 29.6.1998.

β) Με τις νέες διατάξεις διευκρινίστηκε ότι μόνογια τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόννων.το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε 20% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους υπόελληνική σημαία, σε 10% ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και 5%για το έκτο και καθένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσης τους.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των πλοίωνπεριλαμβάνονται όλα γενικά τα πλοία είτε αυτά είναι επιβατηγά, φορτηγά κ.λ.π.

γ) Ηαντικατάσταση της διάταξης του π.δ/τος 100/1998 που προαναφέρθηκε, κρίθηκεσκόπιμη επειδή η διάταξη αυτή στην πραγματικότητα δεν εφαρμόσθηκε, όσον αφοράτα πλοία μεγάλης χωρητικότητας φορτίου, (πλοία χωρητικότητας φορτίου άνω των500 τόννων), δεδομένου ότι αφενός μεν οι διενεργούμενες αποσβέσεις επί τηςαξίας των πλοίων αυτών δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των φορολογητέρων κερδώντους, λόγω της ειδικής φορολογίας που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.27/1975 καιαφετέρου το κόστος αγοράς ή ναυπήγησης των μεγάλης χωρητικότητας πλοίων είναιπολύ υψηλό και δεν συγκρίνεται με το κόστος μικρών πλοίων, χωρητικότητας κάτωτων 500 τόννων (1127070/16185/Γ0012/13.11.1998 έγγραφο Υπ. Οικ.). 3. Τέλος,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του κοινοποιούμενου άρθρου 2 τουν.2954/2001, οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12 και 13 του ίδιου άρθρου ισχύουναπό τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 2.11.2001.

Επομένως όσα προαναφέρθηκαν έχουν εφαρμογή για τους ισολογισμούς που κλείνουν από την ημερομηνία αυτής(2.11.01), και μετά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης