Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1281/7.12.2001 Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1281/7.12.2001
Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης

ΠΟΛ.1281/7.12.2001 Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1113016/1538/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1281

ΘΕΜΑ: Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης.

(Υπ. Οικ. 1113016/πολ. 1281/07.12.2001)

Με προωθούμενες διατάξεις οι οποίες έχουνκαταρτισθεί με βάση τα προβλεπόμενα από την του ΚρατικούΠροϋπολογισμού του έτους 2002 και τις Κυβερνητικές εξαγγελίες, γίνονται οικατωτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2002:

1. Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου πουεπιβάλλονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών απόμίσθωση εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη,περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών γιααπασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προςτους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη,περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης.

γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων καιασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τονοικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό.

δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικόατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας.

ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σεδιαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές.

στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τιςΔημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή δήλωσης έναρξηςεργασιών ή μεταβολής εργασιών.

2. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(ΦΕΚ 75 Α'). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται ταστοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών1068985/900/Τ.Ε.Φ./12-7-2001 (ΦΕΚ 950 Β'). Με απόφαση του ΥπουργούΕσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται, διαφορετικόςτύπος και περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας καιΟ ικονομικών μπορεί να ορίζεται ο τρόπος επιστροφής των ποσών των τελώνχαρτοσήμου και της επ' αυτών εισφοράς υπέρ ΟΓΑ των ενσήμων εντύπωνσυναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή και της αξίας των υπευθύνωνδηλώσεων, σ'όσους κατέχουν τα ένσημα αυτά κατά την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεωναυτών.

Επομένως από 1-1-2002 δεν θα επιβάλλονται οι κατάπερίπτωση προβλεπόμενες ανωτέρω επιβαρύνσεις.

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι:

Για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή που εκδίδονται από 1-1-2002 δεν θα κυκλοφορούν έντυπα του Δημοσίου. Οισυναλλαγματικές και τα γραμμάτια θα εκδίδονται σε απλό χαρτί, στο οποίο,βέβαια, πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νόμιμηέκδοση τους από τις σχετικές περί των αξιόγραφων αυτών διατάξεις.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέταμε κατωτέρω περιεχόμενο συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή, το οποίο θαμπορούσε να ληφθεί υπόψη ως υπόδειγμα για την έκδοση τους από 1-1-2002.

Το περιεχόμενο αυτό είναι ίδιο με το περιεχόμενοτων ενσήμων που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν από 1-1-2002.

Επίσης επισυνάπτομε φωτοτυπία της προσαρτημένης στην Απόφαση 1068985/900/Τ.Ε.Φ./12.07.2001 (ΦΕΚ 950 Β') του ΥπουργούΟικονομικών υπεύθυνης δήλωσης. Τα στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τις προωθούμενεςδιατάξεις, θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται από 1-1-2002,η οποία όπως προαναφέρθηκε  θασυντάσσεται σε απλό χαρτί.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης