Live Search Results

Αριθμ. 151274/2016/0092/ 2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2017 ]
Αριθμ. 151274/2016/0092/ 2017
Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. 151274/2016/0092

(ΦΕΚ Β' 1519/04-05-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
β. των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ. της αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
δ. της αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την ανάγκη καταβολής προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία υπάγονται, ως προς τη συνταξιοδότηση τους, στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. α. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξης τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016, χορηγείται από 1-1-2017 προκαταβολή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), με βάση τα στοιχεία του φακέλου που αποστέλλεται από τις οικείες Υπηρεσίες στην αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται και σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία για λόγους υγείας.

2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας διαγραφής των ανωτέρω προσώπων από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν. Το ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβληθούν αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής.
Εάν το ποσό των αναδρομικών της οριστικής σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό, το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη μηνιαία οριστική σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007 παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα της περ.α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2


1. α. Ειδικά για τα ανωτέρω πρόσωπα η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, η δε πληρωμή της διενεργείται από τον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την πληρωμή από 1-1-2017 των συντάξεων του Δημοσίου.

2. Η προκαταβολή σύνταξης χορηγείται και σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την ισχύ της απόφασης αυτής, η οποία εκκρεμεί στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Related from Links


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories