Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1257/14.11.2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Σχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1257/14.11.2001
Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου


ΠΟΛ.1257/14.11.2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1101260/6084/787/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
2. Γ.ΓΡΑΜΜ.ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΕΡΓΟ TAXIS

ΠΟΛ.: 1257

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονική μεθόδου (Taxisnet).
 (1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/7.11.2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύουν:

α) των παρ. 1, περ. α', 2, 3, 6 του άρθρου 38

β) της παρ. 2 του άρθρου 59

γ) της παρ. 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ΑΥΟ:

α) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 και

β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1113854/487/691/0014/ΠΟΛ.1308/19.12.2000 ΑΥΟ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ.16/1989.

5. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 του ν.2873/2000.

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/28.12.2000.

9. Την ανάγκη μείωσης των υποβαλλομένων δηλώσεων απευθείας στη ΔΟΥ για τη γενικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, την ταχύτερη επεξεργασία των υποβαλλομένων δηλώσεων και την καλύτερη εξαγωγή πληροφοριών και δεδομένων για τις ανάγκες διασταύρωσης και ελέγχων.

10. Οτι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της "ΔΙΑΣ" η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0873 Ειδικός Φορέας 150 του Υπουργείου Οικονομικών που δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς. Αποφασίζουμε1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. που τηρούν Βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2002, καθώς και οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν Βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιουλίου 2002, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού συστήματα Taxisnet, τροποποιούμενης αναλόγως ως προς το σημείο αυτό της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1055/2.3.2001.

Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων μέσω του συστήματος Taxisnet ή πληρωμής αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης