Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1250/1.11.2001 Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1250/1.11.2001
Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ


ΠΟΛ.1250/1.11.2001 Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1100918/338/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ.: 1250

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Υφυπουργών Οικονομικών. 1100918/338/0015/

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1097524/775/0015/19.10.2001 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα "Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ" για ενημέρωση και ενέργειές σας.

Χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών για εξοικείωση με το ευρώ

1097524/775/0015/19.10.2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την υπ' αριθ. 1144860/370/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β') απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ζ1-412/26.10.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία.

3. Τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.10.2000) "περί λήψεως συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ".

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις δύνανται να προμηθεύονται καινούργιες φορολογικές ταμειακές μηχανές και συστήματα, οι οποίες έχουν εξ αρχής ενεργοποιηθεί φορολογικά και λειτουργούν με νόμισμα το ευρώ. Οι μηχανές αυτές μπορούν, για λόγους εξοικείωσης σε θέματα χειρισμών στο ευρώ, να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες συναλλαγών με ευρώ με το καταναλωτικό κοινό, μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες, μέχρι 31.12.2001 και όχι πέραν των δύο (2) συνεχόμενων ημερών, που θα ορισθούν κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ, για την εξασφάλιση της παρουσίας εφοριακού υπαλλήλου.

Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για τις ημέρες αυτές γίνονται με μετατροπή των ποσών που αναγράφονται στα σχετικά δελτία ημερήσιας κίνησης "Ζ", στα αντίστοιχα ποσά σε δραχμές, με χρήση της ισχύουσας ισοτιμίας και των διαδικασιών μετατροπής που ορίζονται με το άρθρο 2 του Ν.2842/2000. Τα δραχμικά ποσά που προήλθαν από μετατροπή, ελέγχονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο παριστάμενο εφοριακό υπάλληλο.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και μέχρι 31.12.2001 οι μηχανές αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με το κοινό, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να λειτουργούν κανονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης