ΠΟΛ.1248/30.10.2001

Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών.Σχόλια:30 Οκτ 2001

Taxheaven.gr

Αρ.Πρωτ.:1000843/4/Α0013
1010296/50/ Α0013/1999
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ


ΠΟΛ.: 1248

ΘΕΜΑ: Διόρθωση συμβολαιογραφικών πράξεων χαριστικών παροχών.

(Υπ. Οικ. 1000843/πολ. 1248/30.10.2001)

Σας κοινοποιούμε την 826/1998 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δ' Τμήματος), που έγινε εν μέρει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, καθώς και την με αριθμό ΝΣΚ 708/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ομοίως έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών -ως προς το θέμα για το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτή η πρώτη- για ενημέρωση σας και ενιαία εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με την πρώτη από τις ως άνω γνωμοδοτήσεις έγινε δεκτό ότι:

α) Είναι δυνατή η διόρθωση της αρχικής πράξης γονικής παροχής-δωρεάς όταν η διόρθωση αυτή αναφέρεται σε επιπλέον μέτρα του ακινήτου και ο συστήσας τη χαριστική παροχή(γονική ή δωρεά) γονέας έχει αποβιώσει. Όμως στην περίπτωση αυτή, η διόρθωση της συμβολαιογραφικής πράξης θα γίνει μεταξύ των καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντος γονέα και του τέκνου υπέρ του οποίου συστάθηκε η γονική παροχή και οφείλεται φόρος γονικής παροχής για την επιπλέον έκταση.

β) Η κατά τα ανωτέρω διόρθωση συμβολαίου γονικής παροχής είναι δυνατή κατά την ορθή έννοια της διατάξεως της παρ. 7 του αρθρ. 6 του ν. 1947/91, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποβιώσας γονέας μεταβίβασε, με την αρχική πράξη γονικής παροχής, ολόκληρο το ακίνητο, όπως αυτό προσδιορίζεται επακριβώς και αδιαμφισβήτητα κατά τη θέση και τα όρια του, δηλαδή προκύπτει η βούληση του για τη μεταβίβαση του όλου ακινήτου και

γ) Εάν το τέκνο-δωρεοδόχος είναι ο μοναδικός κληρονόμος του γονέα, ο οποίος συνέστησε τη γονική παροχή ή δωρεά, στην κατάρτιση της διορθωτικής πράξης θα συμβληθεί το ίδιο πρόσωπο, αφενός με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου του γονέα-δωρητή και αφετέρου με την ιδιότητα του δωρεοδόχου - τέκνου και θα υποβάλει ο ίδιος συμπληρωματική δήλωση φόρου γονικής παροχής για την επιπλέον έκταση. Αν όμως το τέκνο ή ο δωρεοδόχος δεν είναι ο μοναδικός κληρονόμος του γονέα-δωρητή, τότε θα συμπράξουν στην εν λόγω διόρθωση οι καθολικοί κληρονόμοι του παρέξαντος γονέα-δωρητή (με την ιδιότητα τους αυτή) χωρίς να υποβάλλουν δήλωση φόρου κληρονομιάς, με αντικείμενο αυτής τα επιπλέον μέτρα.

Με την δεύτερη γνωμοδότηση στη συνέχεια, έγινε δεκτό ότι επί συντάξεως επαναληπτικού ή διορθωτικού συμβολαίου, ως προς την έκταση του μεταβιβασθέντος αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου, ο φόρος για την επιπλέον έκταση, θα υπολογισθεί επί της άξιας  την οποία θα έχει αυτή, κατά το χρόνο σύνταξης  του διορθωτικού συμβολαίου.
Taxheaven.gr