Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1247/24.10.2001 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 29του ν. 2915/2001.

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1247/24.10.2001
Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 29του ν. 2915/2001.


ΠΟΛ.1247/24.10.2001 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 29του ν. 2915/2001.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1098720/5819/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1247

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.2915/2001.

(Κατάργηση τηςκατά την παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999 - ΚΔΔ, αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων και πράξεων στα πλαίσιατης διοικητικής εκτέλεσης και θέσπιση της προσωρινής διαταγής αναστολήςεκτέλεσης αυτών).(Υπ. Οικ.1098720/ΠΟΛ.1247/24.10.2001)


Σαςκοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001 (ΦΕΚ 109 Α')για να λάβετε γνώση, επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, η οποία ισχύει από 29.5.2001 (κατ'  άρθρο 38 του ιδίου νόμου), αντικαθίσταται ηδιάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999 - Κώδικα ΔιοικητικήςΔικονομίας.

Σύμφωνα μετη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999, όπως ίσχυε πριν τηναντικατάσταση της, επί ασκήσεως αίτησης αναστολής εκτέλεσης είτε τηςπροσβαλλόμενης με προσφυγή διοικητικής πράξης, όπως πράξης που εκδίδεται στοστάδιο προσδιορισμού των οικονομικών βαρών, κατά το μέρος αυτής που η προθεσμίακαι η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της - ήτοι της προβεβαίωσης (άρθρα 68, 200 επ. ΚΔΔ), είτε της προσβαλλόμενης με ένδικα μέσαδικαστικής απόφασης (ανάλογη εφαρμογή κατ' άρθρα 88, 206 - 209 ΚΔΔ) είτε τηςπροσβαλλόμενης με ανακοπή πράξης της ταμειακής βεβαίωσης ή άλλης πράξης στα πλαίσιατης διοικητικής εκτέλεσης (ανάλογη εφαρμογή κατ' άρθρο 228 ΚΔΔ), επήρχετοαυτοδικαίως αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων, από καιδια της επίδοσης της αίτησης αναστολής στη Διοίκησης, επιμέλεια της Γραμματείαςτου δικαστηρίου, μέχρι της έκδοσης απόφασης επί της αίτησης αναστολής.

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 204 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει σήμερα (μετά την αντικατάσταση της από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2915/2001),καταργείται η κατά τα ανωτέρω θεσπιζόμενη αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης και η προσωρινή δικαστική προστασία επί ασκήσεως αίτησης αναστολής εκτέλεσης στις πιοπάνω περιπτώσεις παρέχεται με προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων ή αποφάσεων, την οποία εκδίδει ο Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ή ο οριζόμενος από αυτόν δικαστής και καταχωρίζεται κάτω από τηνκατατεθείσα αίτηση.

Ηπροσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής, η οποία όμως μπορεί να ανακληθεί από τον αρμόδιο δικαστή ή δικαστήριο,εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Ως προςτις συνέπειες που προκαλούνται από την επέλευση των αναστολών στα πλαίσια τωνδιατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε σχέση με την είσπραξη τωνεσόδων του Δημοσίου, ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην 426/2000γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ που κοινοποιήθηκε με την1065136/4186-11/0016/14.5.2001 ΠΟΛ.1140/14.5.2001, λαμβανομένης υπόψη τηςκαταργηθείσας, εν τω μεταξύ, αυτοδίκαιης αναστολής και της άντ' αυτήςθεσπισθείσας προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης