Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1032/24.3.2003 Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1032/24.3.2003
Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1017296/1151/0016/24.2.03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/νση 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Κλιμάκιο

ΠΟΛ 1032

ΘΕΜΑ: Ανεξόφλητες Επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
ΣΧΕΤ: Αποφ. 1017296/1151/0016/24.2.2003


Σας πληροφορούμε ότι από το τρέχον έτος με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, την απλοποίηση των διαδικασιών και διευκόλυνση του έργου των Δ.Ο.Υ. σχετικά με την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. στους δικαιούχους, που δεν εισέπραξαν τις επιστροφές τους, θα ακολουθούνται τα εξής:

1. Από το οικ. έτος 2002 και μετά, οι ανεξόφλητες επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά με μορφή Α.Φ.Ε.Κ.,τα οποία είναι εκκαθαρισμένα έτοιμα για πληρωμή.

2. Τα Α.Φ.Ε.Κ. των ανεξόφλητων επιστροφών Φ.Ε . δημιουργούνται με την μορφή:

Τύπος Πηγής «25», Είδος Α.Φ.Ε.Κ. «Ι»
Ο αριθμός Α.Φ.Ε.Κ. αποδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., από ειδική Σειρά που τηρείται ανά Δ.Ο.Υ.

Ο αριθμός Α.Β.Κ.Τ. αποδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., επίσης από ειδική Σειρά που τηρείται ανά Δ.Ο.Υ.

3. Δεν απαιτείται πλέον έγκριση για την επιστροφή στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ύψους ποσού, δεδομένου ότι για τα μεγάλα ποσά έχει γίνει σχετικός έλεγχος, επειδή είχαν περιληφθεί σε Κατάσταση Επεξεργασίας.

4. Η Δ.Ο.Υ. μετά τους απαραίτητους συμψηφισμούς όπου απαιτείται (εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή χρέη σε ρύθμιση),ειδοποιεί τους φορολογουμένους και τους επιστρέφει το τυχόν υπόλοιπο ποσό που δικαιούνται χωρίς προηγουμένως να ζητήσει έγκριση από τη Δ16 ανεξαρτήτως ποσού.

5. Για όσους φορολογουμένους απαιτήσουν επιστροφή Φ.Ε. οικ. έτους 2002, με την αιτιολογία ότι δεν εισέπραξαν το ποσό από την Τράπεζα και διαπιστωθεί ότι δεν έχει σταλεί Α.Φ.Ε.Κ. από την Γ.Γ.Π.Σ. μπορεί από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορ/γίας Εισοδήματος Φ.Π. των Δ.Ο.Υ. να εξακριβωθεί εάν έχει πληρωθεί μέσω Τράπεζας και να πληροφορηθεί ο φορολογούμενος για την Τράπεζα, το Υποκατάστημα και την ημερομηνία πληρωμής.

6. Αν έχετε ήδη εκδώσει Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής, παρά του ότι δεν είχατε παραλάβει Κατάσταση Ανεξόφλητων Επιστροφών, πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε προκειμένου να δοθούν οδηγίες κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος (τηλ. 210 4802824 - 25, 4802470 - 3 και 4802298). Όλες οι επιστροφές αυτές να ελεγχθούν επισταμένα, προκειμένου να αποφευχθούν διπλές επιστροφές.

7. Για ανεξόφλητες επιστροφές Φ.Ε. έτους 2001 και προηγουμένων οικ. ετών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Η Δ.Ο.Υ. (Γραφείο Επιστροφών) αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών, θα δημιουργεί Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής και θα επιστρέψει το ποσό χωρίς να ζητά έγκριση από τη Δ16, ανεξαρτήτως ποσού, αφού προηγουμένως έχει προβεί στους απαραίτητους συμψηφισμούς όπου απαιτείται.

Στην Κατάσταση Ανεξόφλητων Επιστροφών θα συμπληρώνεται οπωσδήποτε ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Α.Φ.Ε.Κ.

Αν υπάρχουν αιτήματα επιστροφής οικ. έτους 2001 και προηγουμένων και ο αιτών δεν υπάρχει στις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών, να επικοινωνείτε με το Κλιμάκιο της Δ16 στη Γ.Γ.Π.Σ, για να γνωστοποιούνται τα στοιχεία εξόφλησης.

Μόνο για τις ανωτέρω επιστροφές μπορεί να κατατεθεί αίτηση του δικαιούχου.

8. Με την νέα διαδικασία ο φορολογούμενος θα εξυπηρετείται αμέσως από τη Δ.Ο.Υ. σε αντίθετη με την προηγούμενη διαδικασία που απαιτούσε χρονικό διάστημα ενός έως τεσσάρων μηνών ανά περίπτωση. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης