ΠΟΛ.1238/12.10.2001

Εισαγωγή του ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε ευρώΣχόλια:


12 Οκτ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1092449/5400-017/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Κ. Κούλης
Τηλέφωνα: 3635963

ΠΟΛ.: 1238

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή του Ευρώ ως κοινή νομισματική μονάδα - Επιταγές σε Ευρώ.
1092449/5400-017/0016/


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') καθορίζονται ποια νομικά πρόσωπα δύνανται με ανέκκλητη δήλωσή τους να επιλέγουν ως νόμισμα το ευρώ για την τήρηση και εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά τη μεταβατική περίοδο 1.1.2001 έως 31.12.2001.

2. Λόγω όμως πολλών ερωτημάτων εκ μέρους των ΔΟΥ σχετικά με τη δυνατότητα λήψης επιταγών σε ευρώ και από άλλα πρόσωπα πέραν των αναφερόμενων στην παραπάνω διάταξη, επικοινωνήσαμε με το Γραφείο Συμψηφισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι η εξόφληση των επιταγών δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

3. Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και ΔΟΥ, μπορείτε να δέχεστε επιταγές και σε ευρώ, υπολογίζοντας το ποσό αυτών σε δραχμές με βάση τη σταθερή ισοτιμία των δύο νομισμάτων (1 ευρώ = 340,750 δρχ.).

4. Εξυπακούεται ότι οι σχετικές με την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο με επιταγές εγκύκλιοι, ισχύουν και εν προκειμένω.


Taxheaven.gr