Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017 Εφαρμογή διατάξεων ν. 4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)
Αφορά : Αποδεικτικό ενημερότητας για ορισμένα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017
Εφαρμογή διατάξεων ν. 4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄

Αθήνα , 13 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3635963
Fax : 210-3635077
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων ν.4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν.4380/2016.

Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου του ως άνω νόμου ορίζονται τα εξής:
«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.».

Για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα για είσπραξη των ως άνω επιχορηγήσεων (το οποίο και θα αναφέρεται ρητά στη σχετική αίτησή τους) αυτό θα χορηγείται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας – άρθρο 12 ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398Β΄), όπως ισχύουν και περί συμψηφισμού – άρθρο 83 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν – .

Επισημαίνεται, ότι επί του αποδεικτικού ενημερότητας θα αναγράφεται η επισημείωση: «Η παρούσα χορηγείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4380/2016» .
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης