Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1219/18.9.2001 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1219/18.9.2001
Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"


ΠΟΛ.1219/18.9.2001 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1087241/688/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1219

Θέμα: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ – Μάρκετ».

1087241/688/0015/ΠΟΛ.1219/18.9.2001

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι η υπ' αριθ. 1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000 (ΦΕΚ 9/Β'/10.1.2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ", λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001 ή την 30ή Ιουνίου 2002 ή άλλη ημερομηνία εντός του 2002 (για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχειριστική περίοδο στις 30 Ιουνίου ή άλλη ημερομηνία).

4. Το ότι από 1ης Ιανουαρίου 2002 εφαρμόζεται υποχρεωτικά το ευρώ και οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα θέματα μετάπτωσης από δραχμές σε ευρώ (αλλαγές προγραμμάτων, φ.τ.μ. κ.λπ.).

5. Τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25.7.2001.

6. Τέλος, ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις των σούπερ - μάρκετ να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για μία ακόμη χρήση με τον τρόπο που όριζε η υπ' αριθ. 1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά από τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.


2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης