ΠΟΛ.1214/29.8.2001

Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 2001-2002 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίαςΣχόλια:


29 Αύγ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1080402/1132/Τ & ΕΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Α. Δασκαλάκη
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1214

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 2001 –2002 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

1080402/1132/Τ.Ε.Φ./ΠΟΛ.1214/29.8.2001

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Για το ελαιοκομικό έτος 2001-2002, ως τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3% θα λαμβάνεται, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. 389844/23.8.2001 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το ποσό των 615,326 δρχ. (1,81 ευρώ) ανά κιλό, στο οποίο αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 12,306 δρχ. (0,04 ευρώ), δηλαδή 615,326 x 2% = 12,306 δρχ. (1,81 x 2% = 0,04 ευρώ).

Τα παραπάνω παρακαλούμε να ανακοινώσετε στους ελαιοτριβείς της περιφέρειάς σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λπ. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. Σ.4309/153/19/1.12.1983 εγκύκλιο.

Taxheaven.gr