Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο

Αθήνα, 17/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Κοράκης
Τηλέφωνο: 2106987421
Fax: 2106987424
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α' Οι με αρ.ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 2016/31.5.2016 και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016/1.6.2016 ΕΔΥΟ

β' Η με αρ. ΔΕφΚφ 1000496 ΕΞ 2017/3.1.2017 Ε.Δ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α' σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες σας κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στους συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου, καθώς και της β' σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016/20.12.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 31.8.2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»", σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τους νέους πρόσθετους εθνικούς κωδικούς φορολογίας για το φυσικό αέριο, των παρακάτω περιπτώσεων, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet:

Α/Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΚ
1 1938 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση (περίπτωση ιζ', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 0,30€/Gjoule
2 1939 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για λοιπούς καταναλωτές (περίπτωση ιζ', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 1,50€/Gjoule
3 1940 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) " 0,30€/Gjoule
4 1941 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000Mwh)" 0,35€/Gjoule
5 1942 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000Mwh)" 0,40€/Gjoule
6 1943 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000Mwh) 0,45€/Gjoule
7 1944 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) " 1,50€/Gjoule

Οι ως άνω πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ και εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017. Για τις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση έως 31/12/2016, εφαρμόζονται οι εθνικοί κωδικοί φορολογίας «1921 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης» και «1923 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις».
 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης