Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1014/28.1.2002 Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1014/28.1.2002
Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002.


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1007005/141/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: 3375314, 316

ΠΟΛ 1014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002.
(Υπ. Οικ. 1007005/ΠΟΛ.1014/28.01.2002)

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν παρασχεθεί με την 1019094/324/διαταγή μας, καθώς και όσα αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2002. Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Μεταβολές στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002.

Στο νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επισημαίνονται οι πιο κάτω μεταβολές, οι οποίες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν τις δηλώσεις:

1.- Το έντυπο Ε1Α υποβάλλεται μόνο από μισθωτούς και συνταξιούχους που αποκτούν επίσης τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση μέχρι δύο επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ποσά που μειώνουν την τεκμαρτή δαπάνη, φορολογούμενους που έχουν μόνο τεκμήριο δαπάνης από τη χρήση ενός ή δύο επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. ή τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κτλ. Αν ο φορολογούμενος λάβει το έντυπο Ε1Α και μέσα στο 2001 απόκτησε εισοδήματα και από άλλες κατηγορίες ή θέλει να γράψει στη δήλωση στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις στο έντυπο Ε1Α, πρέπει να προμηθευτεί και να υποβάλει το έντυπο Ε1.

2.- Μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι τις 2 Μαίου 2002 και όσοι δηλώνουν εισόδημα από αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. για υπηρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, καθώς επίσης οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. (εκτός από αγροτικό) ή μοτοσικλέτας από 500 κ.ε. και πάνω ή κότερου ή ακάτου ή θαλαμηγού ή αεροσκάφους ή αυτοκινήτου μεικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκάφους αναψυχής, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγο τους ή στα προστατευόμενα μέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειμένου για Α.Ε., είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι της, εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήματα και δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην ημεδαπή.

3.- Στις ενδείξεις του πίνακα 1 (Στοιχεία φορολογούμενου) δεν περιλαμβάνεται ένδειξη για το επάγγελμα του φορολογούμενου και της συζύγου, που υπήρχε στο περσινό έντυπο, καθώς επίσης και τα παραλληλόγραμμα «ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ».

4.- Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κτλ., ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 και την 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ.1070/15-3-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5.- Για την ορθή εκκαθάριση του φόρου πρέπει απαραίτητα στον πίνακα 2 (Πληροφοριακά στοιχεία), απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912, να σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ», αν ο υπόχρεος ή η σύζυγος του είναι αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας και συμπληρώνεται το έντυπο του Ε.Ε.Δ.

6.- Στις ενδείξεις του πίνακα 4Α (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες) απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302 δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς 303-304,321-322, 305-306, 317-318, 307-308 και 311-312 του ίδιου πίνακα, καθώς και οι αμοιβές των αποσπασμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με

φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, που θα γραφτούν στους κωδικούς 399-400 του

πίνακα 11 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7.- Στον πίνακα 4Ε (Εισόδημα από Ακίνητα), στον κωδικό αριθμό 203

σημειώνεται «Χ», πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν η κατοικία έχει χαρακτηρισθεί

διατηρητέα.

Ως προς την ιδιοκατοίκηση οικοδομής:

α) Στην ένδειξη 3α του πίνακα αυτού οι κωδικοί αριθμοί 216 και 217 δεν

απαιτείται να συμπληρωθούν όταν υπάρχει μόνο κύρια κατοικία με επιφάνεια:

αα) μέχρι 150 τ.μ. εφόσον δεν έχει ο φορολογούμενος τέκνα που τον βαρύνουν

ββ) μέχρι τα τ.μ. που διαμορφώνεται μετά την προσαύξηση των 150 τ.μ. κατά

20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για κάθε τέκνο από το τρίτο

και μετά που βαρύνει το φορολογούμενο. Π.χ. για φορολογούμενο με πέντε (5)

τέκνα που τον βαρύνουν η επιφάνεια αυτή διαμορφώνεται στα 280 τ.μ.

Επίσης, αν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας και μιας μόνο δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη) είναι μικρότερο από το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο, δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί αυτοί (216 και 217). Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια κατοικία υπάρχουν δύο δευτερεύουσες κατοικίες, μία μη εξοχική και μία εξοχική, για το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο των 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. πλέον 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για κάθε τέκνο από το τρίτο και μετά που βαρύνει το φορολογούμενο, λαμβάνεται αθροιστικά η επιφάνεια της κύριας και της μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί αυτοί. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας που απαλλάσσεται λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων και τυχόν βοηθητικών χώρων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ, β) Στην ένδειξη 3β του πίνακα αυτού δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί αριθμοί 223 και 224 όταν η μη εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) ή η μη εξοχική κατοικία μόνη της, εφόσον δεν υπάρχει κύρια κατοικία, είναι κάτω από 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για κάθε τέκνο από το τρίτο και μετά που βαρύνει το φορολογούμενο.

γ) Στην ένδειξη 3γ του πίνακα αυτού δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί αριθμοί 230-231 όταν η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της (εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική) ή η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική, είναι μέχρι 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για κάθε τέκνο από το τρίτο και μετά που βαρύνει το φορολογούμενο.

δ) Στην ένδειξη 3δ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 121-122 γράφεται το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο έντυπο Ε2.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς 129-130 γράφεται το ακαθάριστο τεκμαρτό

εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης από γονέα σε τέκνα και αντίστροφα.

στ) Απέναντι από τους κωδικούς 143-146 γράφεται το ακαθάριστο τεκμαρτό

εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση της χρήσης ακινήτου σύμφωνα με την ανάλυση του πίνακα, ανεξάρτητα από το αν είναι διατηρητέα

ακίνητα ή όχι.

8.- Στη συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα 6 (Προσδιορισμός ετήσιας

τεκμαρτής δαπάνης) εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σας στα εξής σημεία:

α) Στους κωδικούς αριθμούς 709-710 του πίνακα αυτού δεν γράφεται ποσό τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης προκειμένου για ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 14 φορολογήσιμους ίππους που ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή πολυτέκνου με τρία τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν.

β) Σε περίπτωση που στους κωδικούς αριθμούς 709-710 του ίδιου πίνακα γράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, από την έβδομη στήλη του πίνακα της σελίδας 51 του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. εποχής (αντίκα) που έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής του, για την απόδειξη της αυθεντικότητας πρέπει να προσκομιστεί το οικείο πιστοποιητικό από τη «ΦΙΛ.Π.Α.» (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου) και όχι από την «Ε.Ο.Ο.Ε.» (Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής), όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο οδηγιών (σελ. 29) και την 1031356/649/ΠΟΛ 1161 /Α0012/18-5-2000 διαταγή μας, η οποία ανακαλείται.

γ) Απέναντι από τον κωδικό 767 γράφεται το μεγαλύτερο ποσό τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που έχει αναγραφεί στους κωδικούς 707-718, 731-732 και 765-766.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν στον κωδικό 707 γράφεται το ποσό των 800.000 δρχ., ως τεκμαρτή δαπάνη για μίσθωμα δευτερεύουσας κατοικίας και στον κωδικό 709 γράφεται ποσό 1.237.500 δρχ., ως τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., στον κωδικό 767 θα γραφτεί το ποσό 1.600.000 (800.000 Χ 2).

Επίσης, αν στον κωδικό 709 γράφεται ποσό 3.400.000 δρχ., ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. και στην επόμενη σειρά του πίνακα αυτού στους κωδικούς 709 και 710 γράφεται αντίστοιχα ποσό 2.025.000 δρχ., ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης δεύτερου επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. που ανήκει στο φορολογούμενο και στη σύζυγο του με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα, στον κωδικό 767 γράφεται το ποσό των 4.050.000 δρχ., που είναι η συνολική, ετήσια, τεκμαρτή δαπάνη του δεύτερου αυτοκινήτου.

δ) Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το 2001 για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών ή καρτών πληρωμών, απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορές καταναλωτικών αγαθών, που έγιναν μέσω των πιστωτικών αυτών καρτών και των καρτών πληρωμών (DINERS κτλ.) δεν γράφεται σε κανένα κωδικό της δήλωσης, δεδομένου ότι το τεκμήριο αυτό έχει ήδη καταργηθεί.

ε) Κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 735-736 και 737-738 δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο, αντί για 15 τετραγωνικά μέτρα που ίσχυε μέχρι τώρα.

9.- Στις ενδείξεις του πίνακα 8 (Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα).

α) Στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 057-062 του πίνακα αυτού:

αα) μεταβάλεται το ποσοστό έκπτωσης των χορηγιών σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς από 15% σε 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος,

ββ) αυξάνει το όριο παρακατάθεσης του ποσού των δωρεών και χορηγιών από 80.000 δρχ. ετησίως σε 100.000 δρχ. ετησίως,

γγ) μειώνεται το ποσοστό παρακράτησης φόρου των δωρεών και χορηγιών από 20% σε 10% και αυξάνει από 100.000 δρχ. σε 1.000.000 δρχ. το αφορολόγητο όριο αυτών και

δδ) δεν απαιτείται παρακατάθεση και καταβολή φόρου στις δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

β) Στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 063-066 του πίνακα αυτού, αυξάνει από 15 σε 20 τ.μ. για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο η προσαύξηση της επιφάνειας τυχόν άλλης κατοικίας που υπάρχει στην κυριότητα του, της συζύγου του και των τέκνων τους που τους βαρύνουν, προκειμένου να εκπεστούν οι δεδουλευμένοι τόκοι στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 067-068 του ίδιου πίνακα γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Στη δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται το ποσό που καταβλήθηκε για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10.- Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 399-400 του πίνακα 11 γράφεται το καθαρό ποσό των αμοιβών των αποσπασμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας.

Β. Συμττληρωματικές οδηγίες για την παραλαβή και αποστολή των δηλώσεων.

Εκτός των όσων αναφέρονται πιο πάνω επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

1.- Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα για την ορθή συμπλήρωση του πίνακα 1 (Στοιχεία Φορολογούμενου) με τα στοιχεία του υπόχρεου, της συζύγου και του εκπροσώπου (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, διεύθυνση επαγγέλματος, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας και Α.Φ.Μ.) και αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υπόχρεου ή και της συζύγου του, σε περίπτωση που δηλώνονται και τα δικά της εισοδήματα ή δαπάνες.

Πληροφορίες σχετικά με την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ή τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις αυτής θα πρέπει να επισημαίνονται κατά την παραλαβή των δηλώσεων και να διορθώνονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, σύμφωνα με υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων.

Όταν η δήλωση υποβάλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή από τρίτο πρόσωπο ή τα λάθη και οι παραλήψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ., πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση.

2.- Η πρώτη αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής της Τ.Δ.Π. αρχίζει από τις 2/3/2002 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

3.- Στις ενδείξεις του πίνακα 5 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 657-658 θα γραφτούν τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκής αγορές για το έτος 2001, όπως αναφέρονται στην 1080773/1355/ΠΟΛ.1211/Α0012/30-8-2001 διαταγή μας και τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης που εκμεταλλεύεται ενοικιαζόμενα, επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ του ίδιου έτους, όπως αναφέρονται στην 1093449/1509/ΠΟΛ.1231/Α0012/8-10-2001 διαταγή μας.

4.- Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης που υποβάλλεται από τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακούς γιατρούς που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενους γιατρούς που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 ή γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, σχετικά με την αναγραφή του ποσού και του φόρου για τις πάνω από 2 το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας. Συγκεκριμένα, στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 691 - 692 του ίδιου πίνακα πρέπει να γραφτεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας των γιατρών αυτών, που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που παρακρατήθηκε σ'αυτές τις αμοιβές δεν θα γραφτεί σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διατάξεις, τότε αυτές πρέπει να γραφτούν στους κωδικούς 317 - 318 του πίνακα 4Α' και το ποσό του φόρου στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 9.

5.- Στις ενδείξεις του πίνακα 7 (Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη) κατά τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 783-784 αυτού διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που εισάγονται στη χώρα μας με τη μορφή των εθνικών νομισμάτων των 11 κρατών - μελών που βρίσκονται στη ζώνη Ευρώ, μέχρι την 31-12-2001, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής συναλλάγματος και δικαιολόγησης της απόκτησης του, όπου αυτή απαιτείται.

Γ. Προετοιμασία των Δ.Ο.Υ. για την υποδοχή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Αναφορικά με την προετοιμασία των Δ.Ο.Υ. για την υποδοχή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει κάθε Δ.Ο.Υ. να οργανώνεται κατάλληλα για να διευκολύνει τους πολίτες στην παραλαβή των δηλώσεων. Η παραλαβή θα γίνεται σε εύκολα προσβάσιμο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ειδική ομάδα θα παραλαμβάνει τις δηλώσεις με επαρκή αριθμό υπαλλήλων ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ουρές.

Αυθημερόν θα αρχίζει ο έλεγχος και η αποστολή των δηλώσεων για εκκαθάριση από τη Γ.Γ.Π.Σ. από δεύτερη ομάδα υπαλλήλων, ανεξάρτητη από εκείνη που θα πραγματοποιήσει την παραλαβή. Η ομάδα αυτή θα είναι ολόκληρο το τμήμα ελέγχου, το οποίο θα ενισχυθεί, αν χρειαστεί, με άτομα μέσα από τη Δ.Ο.Υ. τα οποία θα καταρτισθούν, όπως αναλύεται παρακάτω.

ΣΤΟΧΟΣ; μέχρι 31/7/2002 να έχει εκκαθαριστεί το 80% των δηλώσεων ώστε οι φορολογούμενοι να παραλάβουν μετά από λίγο και τα τελευταία εκκαθαριστικά.

Δ. Κατάρτιση υπαλλήλων.

Η κατάρτιση υπαλλήλων για την υποδοχή των δηλώσεων ξεκινάει από Δευτέρα 28/1/2002. Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα καταρτισθούν στελέχη ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων που θα παραληφθούν σε συνεργασία του Προϊσταμένου της υπηρεσίας με τη Γενική Δ/νση Φορολογίας.

Η κατάρτιση ολοκληρώνεται στις 25/2/2002 δηλαδή μία εβδομάδα νωρίτερα από την έναρξη της παραλαβής της πρώτης ομάδας δηλώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιπλέον εξειδικευμένη κατάρτιση προβλέπεται για την παραλαβή των δηλώσεων των εταιρειών. Κάθε Δ.Ο.Υ., μέσω του Προϊσταμένου της, θα προτείνει τους υπαλλήλους που χρήζουν κατάρτισης μέχρι τη Δευτέρα 4/2/2002.

Για την έγκυρη ενημέρωση-πληροφόρηση των φορολογουμένων και την παροχή κατευθύνσεων για τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε κάθε Δ.Ο.Υ. από 15.2.2002 θα λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.), στελεχωμένο από ενημερωμένους υπαλλήλους, ώστε να δίνουν όσες πληροφορίες ζητηθούν. Για τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας αυτής στέλνεται ιδιαίτερο έγγραφο.

Ε. Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων-Κίνητρα.

Οι δηλώσεις, εκτός από το συνηθισμένο τρόπο υποβολής τους (προσωπικά από το φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει οργανωθεί ώστε να υποδεχθεί ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων δόθηκαν οδηγίες με την 1014179/258/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την 1066848/1161/Α0012/ διαταγή μας.

Το προηγούμενο οικονομικό έτος συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά τριάντα χιλιάδες (30.000) δηλώσεις, ενώ για το τρέχον έτος ο στόχος έχει ανέβει στις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δηλώσεις.

Τα κίνητρα που παρέχονται για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα:

α) Αποφεύγουν την αναμονή στα ταχυδρομεία και στις Δ.Ο.Υ.

β) Εξοικονομούν 2,5% μεγαλύτερη έκπτωση από το φόρο που τους αναλογεί, θα υπάρξουν φορολογούμενοι που θα καταβάλλουν 40.000 δρχ. μικρότερο φόρο μόνο με το μέτρο αυτό.

γ) Όποιος υποβάλλει τη δήλωση μέσα από τον υπολογιστή του δεν είναι υποχρεωμένος, για πρώτη φορά φέτος, να στείλει στη Δ.Ο.Υ. αργότερα τα αποδεικτικά έγγραφα, θα τα κρατήσει ο ίδιος και σε ένα δείγμα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ακρίβεια όσων έχουν δηλωθεί μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος. Για τον ορισμό του δείγματος θα σας δοθούν εν καιρώ κατευθύνσεις.

ΣΤ. Νέες προθεσμίες για την έκπτωση και τις δόσεις.

Εξάλλου, μεταβάλλεται ο χρόνος υπολογισμού για την έκπτωση και το δικαίωμα της καταβολής του φόρου με δόσεις και ειδικότερα όταν ο φορολογούμενος καταβάλλει το φόρο του εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, δικαιούται έκπτωση 2,5%. Συνεπώς, δικαιούνται έκπτωση και οι φορολογούμενοι στους οποίους στάλθηκε καθυστερημένα το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου από υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

Ζ. Πρόσθετα μέτρα υποβοήθησης της απρόσκοπτης παραλαβής.

Στα πρόσθετα μέτρα υποβοήθησης της απρόσκοπτης παραλαβής των δηλώσεων προβλέπεται:

α) Στις 20-2-2002 να γίνει συντάντηση όλων των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την επιβεβαίωση της προετοιμασίας και την επισήμανση τυχόν προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα.

β) Στη Γ.Γ.Π.Σ. να λειτουργεί ομάδα επίλυσης προβλημάτων για την παραλαβή των δηλώσεων όλες τις μέρες και ώρες, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., όταν παρουσιάζονται ηλεκτρονικές εμπλοκές.

γ) Σε κάθε νομό στο διάστημα 23 - 28/2/2002 να οργανώνονται ημερίδες με ευθύνη του Υπουργείου για την ενημέρωση των πολιτών και των λογιστών πάνω στη διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων και τις μεταβολές που υπάρχουν φέτος στις φορολογικές δηλώσεις.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να επιμεληθούν της ενημέρωσης αυτής των πολιτών και των λογιστών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης