Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: οικ. 5833/215/ 2017 Διεκπεραίωση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: https://aplo.yeka.gr - Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2017 ]
Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Αρ. πρωτ.: οικ. 5833/215/ 2017
Διεκπεραίωση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: https://aplo.yeka.gr - Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας)


Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. πρωτ: οικ. 5833/215

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHMOKPATIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Δενδρινός - Α. Αχτύπης
Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 2131516011 - 2131516316- 2131516346
Fax: 2103214310
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: Διεκπεραίωση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης μέσω της διαδικτυακής πύλης "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: https://aplo.yeka.gr - Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας)
Έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" https://aplo.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χάραξη δημόσιων πολιτικών για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία.

Μεταξύ των διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που εντάσσονται στις Ψηφιακές Υπηρεσίες "Μίας Στάσης" είναι και αυτές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, ΤΑ, ΙΕ):

> Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.

> Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ
Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, μετά από υποβολή αίτησης τροποποίησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ. Περιλαμβάνει τα στάδια από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από ΕΞΥΠΠ, έως την παραλαβή της νέας επικαιροποιημένης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκησης δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ.

> Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Παρέχουν Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης


Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας).

και οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του: https://aplo.yeka.gr

Α1. Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ"

1. Πληκτρολογώντας στον περιηγητή (browser) (πχ internet explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση https://aplo.yeka.gr εμφανίζεται η διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ", όπου στην κεντρική σελίδα πρέπει να επιλεγεί «Είσοδος στο σύστημα»:Η διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω του taxisnet.

Κάνοντας κλικ στο: "Είσοδος στο σύστημα", το σύστημα ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου πρέπει να γίνει η καταχώρηση των κωδικών taxisnet [κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password)], και να επιλεγεί: "Είσοδος":


 
3. Ακολούθως πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση στο σύστημα, κάνοντας "κλικ" στο πεδίο: "Εξουσιοδότηση": 4. Ο χρήστης-πολίτης [ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, ΤΑ, ΙΕ] οδηγείται σε νέα σελίδα, όπου είναι προσυμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία αυθεντικοποίησής του (ΑΦΜ, ΔΟΥ), από κεντρικό μητρώο που συντηρείται στη ΓΓΠΣ. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία αυτά και για το λόγο αυτό εμφανίζονται με σκούρο γκρι χρωματισμό. Στη συνέχεια, ο χρήστης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία που σημαίνονται με (*), ενώ προαιρετικά μπορεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα πεδία χωρίς (*). π.χ.
 


5. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη το σύστημα ανακατευθύνεται εκ νέου στη διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ".

6. Για την επιβεβαίωση της σύνδεσης εμφανίζεται ο ΑΦΜ. 

Α2. Επιλογές πλοήγησης [σχετικές με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης]

Η κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πύλης "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" περιλαμβάνει το βασικό μενού: Αρχική, Εργασία, Ασφάλιση, Πρόνοια, Αιτήσεις, Επικοινωνία, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:
 Ο χρήστης τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω στην κατηγορία που επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει επιμέρους κατηγορίες ή ενέργειες:

Α2.1 Από το menu: "Εργασία", ακολουθώντας τη διαδρομή: "Εργασία → Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία → Επιμόρφωση και Παρακολούθηση Πολιτικών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία", εμφανίζεται πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις διαδικασίες του Τμήματος Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου, που είναι ενταγμένες στις "Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης" [π.χ οι σχετικές με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, ΤΑ, ΙΕ)].Α2.2 Από το menu: "Αιτήσεις", ακολουθώντας τη διαδρομή: "Αιτήσεις → Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ανοίγει υποκατηγορία όπου δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαδικασιών:
Α2.2.1 Αίτηση για την Άσκηση Δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ
Α2.2.2 Αίτηση Τροποποίησης Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ
Α2.2.3 Κατάθεση Απολογισμού Δραστηριότητας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας)


 
Προσοχή: Για να διεκπεραιωθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τρείς διαδικασίες [Α2.2.1, Α2.2.2, Α2.2.3] απαιτείται η ταυτοποίηση μέσω του taxisnet.

Έτσι - αν δεν έχει γίνει είσοδος σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ Α1) - επιλέγοντας (κάνοντας "κλικ") οποιαδήποτε από τις εν λόγω διαδικασίες το σύστημα ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου πρέπει να γίνει οι καταχώρηση των κωδικών taxisnet, και εφόσον γίνει η ταυτοποίηση το σύστημα ανακατευθύνεται εκ νέου στη διαδικτυακή πύλη "Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" για συνέχεια και υλοποίηση της διαδικασίας. Για την επιβεβαίωση της σύνδεσης εμφανίζεται ο ΑΦΜ.

Β. Ειδικότερα όσον αφορά την ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
> ΕΞΥΠΠ,
> ΕΣΥΠΠ,
> ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
> ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β1. Χρόνος υποβολής - αρμόδια υπηρεσία

Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας) υποβάλλονται στην Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το
• πρώτο δίμηνο κάθε έτους: Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
• πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου: Ο συγκεντρωτικός πίνακας με το χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας σε κάθε επιχείρηση.

Β2. Απαιτούμενα δεδομένα
   


Β3. Νομοθετικές προβλέψεις: υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δραστηριοτήτων - κατ' ελάχιστον περιλαμβανόμενα στοιχεία

Σύμφωνα με:

1. το άρθρο 9 του π.δ. 95/99 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (ΦΕΚ Α' 102) και την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84):

■ Οι Υ.Π.Π. (ΕΞ.Υ.Π.Π. - ΕΣ.Υ.Π.Π.) τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και ιατρού εργασίας (ΙΕ) με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (πρώην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου.

■ Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην ίδια υπηρεσία το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

2. το άρθρο 4, παρ.1, εδάφιο δ) του π.δ. 95/99:

■ Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ΕΞΥΠΠ προσυπογράφουν τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και τον συγκεντρωτικό πίνακα. 

3. την παρ. 11 του άρθρου 23 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.:

■ ανάλογες υποχρεώσεις έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (δηλ μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας).

4. την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 95/99:
μεταξύ των υποβαλλόμενων στοιχείων είναι τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα V και VI του άρθρου 11 του π.δ. 95/99.

Β5. Αρμόδιες υπηρεσίες ΣΕΠΕ

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ ή ΙΕ, να ενημερώνουν άμεσα τις επιχειρήσεις ή τους εκπροσώπους τους προκειμένου να μεταφέρουν τη σχετική ενημέρωση στα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται (ΤΑ, ΙΕ, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ) για τις υποχρεώσεις των τελευταίων όσον αφορά στην υποβολή των εν λόγω εκθέσεων δραστηριότητας.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης