Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/2674/ 2006 Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86, όπως ισχύει, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2006 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/2674/ 2006
Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86, όπως ισχύει, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2006
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/2674

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ.: Βασ. Σοφίας 15   
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 210 33 93 175   
Πληροφορίες: Μ. Δεβετζή
Τηλέφωνο: 210 33 93 152
E-mail: [email protected]

Θέμα : «Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86, όπως ισχύει, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο».

Μετά την υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο, με αφορμή θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδόθηκε η αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση:

Πρόσωπα, εφοδιασμένα με ειδικό πληρεξούσιο για την διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής, μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν, για λογαριασμό του εντολέα τους, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν 1599/1986.
Τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις, πολύ περισσότερο, μπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με τον χειρισμό και τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτή με ειδικό πληρεξούσιο, στο οποίο αναγράφεται επακριβώς το περιεχόμενο των δηλώσεων που πρόκειται να υπογραφούν. 

Η ανωτέρω γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με σχετική επισημειωματική πράξη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α'/23-12-2002) και ως εκ τούτου, αποτελεί πλέον πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.

Παρακαλούμε, να ενημερωθούν όλες οι Υπηρεσίες για την εφαρμογή της ανωτέρω γνωμοδότησης, ώστε να ακολουθείται ομοιογενής πρακτική από όλους τους αρμόδιους φορείς και να αποφεύγονται φαινόμενα σύγχυσης στους πολίτες, τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία και το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης.
 
Η Γενική Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α., παρακαλείται να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Ανδρονόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης