Αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ Φ. 15/ 2 /3310/ 2017

Οδηγίες προς τα ΚΕΠ για τη διαδικασία εφαρμογής Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

31 Ιαν 2017

Taxheaven.gr

Αθήνα,31 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 2 /3310

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταχ. Διεύθυνση:Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας:106 74 Αθήνα
FAX:213 1313 173
E – mail:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες προς τα ΚΕΠ για τη διαδικασία εφαρμογής Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»


Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/1/2831/27-1-2017 σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που προβλέπεται από την ΚΥΑ αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (ΦΕΚ 128/Β΄/2017), σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του ΚΕΑ, που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από την 1η -2-2017 έως την 28η -2-2017.

Ως εκ τούτου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για την υποβολή της αίτησης:

- 1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
- 2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
- 3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
- Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3
- 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
- 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
- 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
- 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
- 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
- Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6
- 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
- 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
- 15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
- 16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
- 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
- Σάββατο 18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0
- 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
- 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
- 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
- 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
- 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
- Σάββατο 25-2-2017, Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός της ανωτέρω ταξινόμησης, όταν δεν υφίσταται ζήτημα αυξημένης προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ, είναι προφανώς επιτρεπτή, κατά την κρίση των προϊσταμένων των ΚΕΠ.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ:

1. Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου Δήμου.

2. Από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αίτησης (απευθείας ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, ΚΕΠ), τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τις καταχωρούν στο Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος ΚΕΑ, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της αίτησης (π.χ. αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας, άδειες διαμονής κ.λπ).Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση


Taxheaven.gr