Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/10.7.2001 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ/23.02.01 ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ.214/τ.Β/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1184/10.7.2001
Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ/23.02.01 ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ.214/τ.Β/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.


ΠΟΛ.1184/10.7.2001 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ/23.02.01 ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ.214/τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1069401/2920/00ΤΥ/Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1184

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ'/23.02.01
ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ.214/τ.Β'/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.1249/1982 (ΦΕΚ.43/τ.Α') και του άρθρου 14 Ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/τ.Α').

2. Τις αποφάσεις μας με αριθ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ'/23.02.01 (ΦΕΚ.214/τ.Β'/05.03.01) και 1029804/1068/00ΤΥ/Δ'/16.03.01 ΠΟΛ.1067 (ΦΕΚ.298/τ.Β'/21.03.01).

3. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ.549/τ.Β'/15-7-94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

4. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/82 που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.

5. Την αρ. πρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ.571 τ.Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ'/23.02.01 (ΦΕΚ.241/τ.Β'/05.03.01) απόφασής μας και ορίζουμε:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ο

1. Στην περιγραφή της ΙΓ Γραμμικής Ζώνης (σελ.31, ΤΟΜΟΣ Ι), προστίθενται οι παρακάτω δρόμοι που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί:

ΠΑΤΗΣΙΩΝ (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) [από Βενιζέλου Ελ. (Πανεπιστημίου) μέχρι Μάρνης] αριστερά: 420.000 Δρχ.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) [από Βενιζέλου Ελ. (Πανεπιστημίου) μέχρι Στουρνάρη] δεξιά: 420.000 Δρχ.

2. Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.46, ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι:


ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (από Κάνιγγος μέχρι Ακαδημίας) δεξιά Σ.Ε.:3,8


ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (από Σικελίας μέχρι Καλλιρρόης) Σ.Ε.:1,4ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο


Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.79, ΤΟΜΟΣ Ι) διαγράφεται ο παρακάτω δρόμος:


ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (από Δαβάκη - Πίνδου μέχρι Πλατεία Παίδων) δεξιά Σ.Ε:1,7Στο ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ


Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.89, ΤΟΜΟΣ Ι):


1. Διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι:


ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Βάθη μέχρι Κοτζιά) δεξιά Σ.Ε.:1,1


ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Κοτζιά μέχρι Κανάρη) δεξιά Σ.Ε.:1,4


2. Διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο:


ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Μπουμπουλίνας μέχρι Έλλης) Σ.Ε.:1,4


στο ορθό ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Μπουμπουλίνας μέχρι Έλλης) δεξιά. Σ.Ε.:1,4


Στο ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.99, ΤΟΜΟΣ Ι):


1. Διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο:


ΚΥΠΡΟΥ (από Αργυρουπόλεως μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) στο ορθό Σ.Ε.:1,5


ΚΥΠΡΟΥ (από Αργυρουπόλεως μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) αριστερά Σ.Ε.:1,5


2. Προστίθεται ο παρακάτω δρόμο που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί:


ΚΥΠΡΟΥ (από Αλεξιουπόλεως μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) δεξιά Σ.Ε.:1,5Στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ


Στη Ζώνη Θ, (σελ.297, ΤΟΜΟΣ Ι), προστίθεται ο Σ.Ο. = 0,90, που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί.Στο ΔΗΜΟ ΒΙΛΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ


Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.390, ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το


εσφαλμένο: D1: Φ.Ε.Κ.326/τ.Δ'/24.4.87 στο ορθό: D3: Φ.Ε.Κ.326/τ.Δ'/24.4.87


Στο ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.103,ΤΟΜΟΣ Ι):

1 .Διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι:

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (από Λ. Πεντέλης μέχρι Τήνου) δεξιά Σ.Ε.:1,6
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (από Λ. Πεντέλης μέχρι Καλαβρύτων) αριστερά Σ.Ε.:1,6
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (από Π. Μπακογιάννη μέχρι Πλάτωνος) Σ.Ε.:1,3
ΥΜΗΤΤΟΥ (από Θεσσαλίας μέχρι Λάδωνος) Σ.Ε.:1,5
2.Προστίθενται οι παρακάτω δρόμοι που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί:
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Σ.Ε.:1,6
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Π.(από Θερμοπυλών μέχρι Πλαταιών) Σ.Ε.:1,3


Στο ΔΗΜΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.314,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο :
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (από Λεωφόρο Λαυρίου μέχρι

Όριο Σχεδίου Πόλεως- Ρέμμα) δεξιά

στο ορθό:

Σ.Ε.:1,4
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (από Λεωφόρο Λαυρίου μέχρι

Όριο Σχεδίου Πόλεως- Ρέμμα) δεξιά Σ.Ε.:1,4


Στο ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.115,ΤΟΜΟΣ Ι) :

1.Διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο :
ΜΕΤΑΞΑ Α. (από Λαμπράκη Γρ. μέχρι Ζησιμοπούλου) δεξιά στο ορθό: Σ.Ε.:5,2
ΜΕΤΑΞΑ Α. (από Λαμπράκη Γρ. μέχρι Ζησιμοπούλου)

2.Προστίθενται οι παρακάτω δρόμοι που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί: Σ.Ε.:5,2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (από Ματ. Λιούγκα μέχρι Βουλιαγμένης) δεξιά Σ.Ε.:1,2
ΑΛΣΟΥΣ (από Κύπρου μέχρι Λαζαράκη) δεξιά Σ.Ε.:1,4
ΑΝΘΕΩΝ (από Γούναρη μέχρι Ναυπλίου) Σ.Ε.:1,1
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (από Ευαγγελιστρίας έως Λαοδίκης) Σ.Ε.:1,7
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (από Δωδεκανήσου μέχρι Βυζαντίου) αριστερά Σ.Ε.:1,4
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (από Χίου- Τεμπών μέχρι Παμβώτιδας - Αρκαδίας) Σ.Ε.:1,2
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (από Παμβώτιδας - Αρκαδίας μέχρι Αγ. Νεκταρίου) Σ.Ε.:1,1
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ (από Λαμπράκη μέχρι Βουλιαγμένης) Σ.Ε.:3,0
ΓΟΥΝΑΡΗ (από Κρίτωνος μέχρι Ηφαίστου) Σ.Ε.:1,7
ΔΙΑΚΟΥ (ΛΑΖΑΡΙΔΗ Σ.) (από Κονδύλη μέχρι Ζέρβα) Σ.Ε.:1,3
ΕΛ.ΑΝΘΡΩΠΩΝ (από Αγ.Νεκταρίου μέχρι Προύσης) Σ.Ε.:1,3
ΖΕΠΠΟΥ (από Κερκύρας μέχρι Βουλιαγμένης) Σ.Ε.:2,0
ΗΦΑΙΣΤΟΥ (από Γούναρη μέχρι Παλ.Πολεμιστών) αριστερά Σ.Ε.:1,5
ΚΥΠΡΟΥ (από Ήρας μέχρι Ελευθερίας) αριστερά Σ.Ε.:1,1
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ (από Γεννηματά μέχρι Ήβης) Σ.Ε.:1,1
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ (από Αρχιπελάγους- Βερελή μέχρι Γούναρη) Σ.Ε.:1,2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (από Κύπρου μέχρι Διάκου) Σ.Ε.:1,2
ΛΑΟΔΙΚΗΣ (από Αρτέμιδος μέχρι Κύπρου) αριστερά Σ.Ε.:1,7
ΛΑΟΔΙΚΗΣ (από Αρτέμιδος μέχρι Βασ.Γεωργίου Β'.) αριστερά Σ.Ε.:1,2
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (από Αττικής μέχρι Σμύρνης) Σ.Ε.:1,2
ΠΟΝΤΟΥ (από Βουλιαγμένης μέχρι Ματ.Λιούγκα) Σ.Ε.:1,1
ΜΑΤ.ΛΙΟΥΓΚΑ (από Αθαν.Διάκου μέχρι Βουλιαγμένης) αριστερά Σ.Ε.:1,2
ΠΑΛ.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ (από Κρίτωνος μέχρι Ηφαίστου) Σ.Ε.:1,3
ΠΑΝΔΩΡΑΣ (από Κύπρου μέχρι Οινόης) Σ.Ε.:1,1
ΠΑΝΔΩΡΑΣ (από Μεταξά μέχρι Λαζαράκη) Σ.Ε.:1,2
ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Βουλιαγμένης μέχρι Μιαούλη) δεξιά Σ.Ε.:1,2
ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Μιαούλη μέχρι Ροδόπης) αριστερά Σ.Ε.:1,2


Στο ΔΗΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.315,ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφεται το εσφαλμένο : ΧΧΙΙ:0,80

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Στο Απόσπασμα χάρτη με τροποποίηση Ζωνών (σελ.317, ΤΟΜΟΣ Ι), προστίθεται η :

Α Ζώνη Γραμμική :

ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Δερβενακίων μέχρι Λεωφ. Μαραθώνος), όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Στο ΔΗΜΟ ΕΚΑΛΗΣ

Στο απόσπασμα χάρτη με τροποποίηση ζωνών (σελ.120,ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφεται η εκ παραδρομής σχεδιασμένη , ΣΤ' Γραμμική Ζώνη, Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (από Λ. Θησέως μέχρι Θέτιδος) δεξιά

Στο ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.123,ΤΟΜΟΣ Ι), προστίθεται ο παρακάτω Σ.Α.Ο. που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί: XXXIV:0.60

Στο ΔΗΜΟ ΕΡΥΘΡΩΝ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.395,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο : D1: Φ.Ε.Κ.164/Τ.Δ/1969 στο ορθό: D3: Φ.Ε.Κ.164/Τ.Δ/1969

Στο ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.132,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο :

ΚΥΜΗΣ Σ.Ε.:2,2
στο ορθό : ΚΥΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Σ.Ε.:2,2


Στο ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.134,ΤΟΜΟΣ Ι), προστίθεται ο παρακάτω Σ.Α.Ο. που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί: XXXVα:0.55

Στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ)

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.323, ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

D1: Σ.Α.Ο. = 0,50 για οποιαδήποτε επιφάνεια οικοπέδου στο ορθό :

D3: Σ.Α.Ο. = 0,40 για το τμήμα του οικοπέδου από 0 - 300 τ.μ.

Σ.Α.Ο. = 0,30 για το τμήμα του οικοπέδου από 301 - 1000 τ.μ.

Σ.Α.Ο. = 0,20 για το τμήμα του οικοπέδου από 1001 - 2000 τ.μ.

Σ.Α.Ο. = 0,10 για το τμήμα του οικοπέδου από 2001 - και άνω.

Σ.Α.Ο. = 0,60 για τα κτίρια κοινής ωφελείας.

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στο Συντελεστή Οικοπέδου Σ.Ο. (σελ. 327, ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ. Βλέπε ορισμό στη σελ. 12

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.240, ΤΟΜΟΣ Ι) : 1.Διαγράφεται ο παρακάτω δρόμος :
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Σάμου - Μ.Μπότσαρη μέχρι Ρ.Φερραίου)

Σ.Ε.:1,9
2.Διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο :
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Σάμου - Μ.Μπότσαρη μέχρι Σχιστού)

Σ.Ε.:1,9
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Σχιστού μέχρι Π.Τσαλδάρη)

Σ.Ε.:2,5
στο ορθό :
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Σάμου - Μ.Μπότσαρη μέχρι Σήστου)

Σ.Ε.:1,9
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (από Σήστου μέχρι Π.Τσαλδάρη)

Σ.Ε.:2,5


Στο ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.159, ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι : ΤΑΤΟΪΟΥ (από Μάνης μέχρι Δάφνης) αριστερά

Σ.Ε.:1,2
ΤΑΤΟΪΟΥ (από Αηδόνος μέχρι Ανθεσμίων) αριστερά

Σ.Ε.:1,3
ΤΑΤΟΪΟΥ (από Ανθεσμίων μέχρι Ευρώτα) αριστερά

Σ.Ε.:1,3
ΤΑΤΟΪΟΥ (από Δρόσου μέχρι Γαλήνης ) αριστερά

Σ.Ε.:1,1


Στο ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ( ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.332,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

D1: Φ.Ε.Κ. 723/Τ.Δ/14.9.1995 στο ορθό: D3: Φ.Ε.Κ. 723/Τ.Δ/14.9.1995

Στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ , ΒΡΑΥΡΩΝΑ)

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.348,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο : ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (από Ανώνυμο 5 μέχρι Ανώνυμο 14)

Σ.Ε.:1,2
στο ορθό :
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ (από Μαν.Καλομοίρη - Μιαούλη μέχρι Δημοκρατίας)

Σ.Ε.:1,2Στο ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΝΕΟ ΜΕΛΙ)

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.408,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο : D1: Φ.Ε.Κ. 164/τ..Δ'/1969 στο ορθό : D3: Φ.Ε.Κ. 164/τ.Δ'/1969

Στο ΔΗΜΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ - ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.354,ΤΟΜΟΣ Ι) διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο :
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (από Γ. Δροσίνη μέχρι Μ. Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (από Μαρμαρά μέχρι Πλατ. Ελευθ. Βενιζέλου) Σ.Ε.:1,2
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Γ. Δροσίνη μέχρι Μ. Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,3
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Προποντίδος - Γ. Δροσίνη μέχρι Μ. Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,4
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγ. Γεωργίου)

στο ορθό: Σ.Ε.:1,2
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (από Γ. Δροσίνη μέχρι Μ.Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 (από Μαρμαρά μέχρι Πλατ.Ελευθ.Βενιζέλου) Σ.Ε.:1,2
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 (από Γ. Δροσίνη μέχρι Μ. Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,3
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 (από Προποντίδος - Γ.Δροσίνη μέχρι Μ. Αλεξάνδρου) Σ.Ε.:1,4
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγ. Γεωργίου ) Σ.Ε.:1,2


Στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.195,ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφεται ο παρακάτω δρόμος :
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (από Ικάρων μέχρι Δαιδάλου) Σ.Ε.:1,2


Στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.204,ΤΟΜΟΣ Ι) :

1. Διαγράφεται ο παρακάτω δρόμος :


ΚΥΠΡΟΥ (από Ζαλοκώστα μέχρι Πλατεία 28ης Οκτωβρίου)

2. Διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο: Σ.Ε.:2,5
ΚΥΠΡΟΥ (από 25ης Μαρτίου μέχρι Ζαλοκώστα)

στο ορθό: Σ.Ε.:2,0
ΚΥΠΡΟΥ (από 25ης Μαρτίου μέχρι Ζαλοκώστα) δεξιά Σ.Ε.:2,0


Στο ΔΗΜΟ ΠΕΥΚΗΣ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.209,ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο : ΧΧΙΙ:0,80 στο ορθό: ΧΧΧΙΙ:0,80

Στο ΔΗΜΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.373, ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνεται από το εσφαλμένο : D1: Βλέπε ορισμό σελ. 13 στο ορθό: D2: Βλέπε ορισμό σελ. 13.

Στο ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.275, ΤΟΜΟΣ Ι), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο : ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Σημείο 2 μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά Σ.Ε.:3,0


ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 4 μέχρι Σημείο 3) δεξιά Σ.Ε.:2,5
στο ορθό:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Σημείο 2 μέχρι Ανώνυμο 4) αριστερά Σ.Ε.:3,0
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 4 μέχρι Σημείο 3) αριστερά Σ.Ε.:2,5


Στο ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.223,ΤΟΜΟΣ Ι), διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι: ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Παπάγου μέχρι Αφροδίτης) Σ.Ε.:3,5


ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Αφροδίτης μέχρι Νυμφών) Σ.Ε.:3,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Νυμφών μέχρι Νηρηίδων) Σ.Ε.:3,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Νηρηίδων μέχρι Αγ. Παντελεήμονος) Σ.Ε.:3,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Ήβης μέχρι Ιωαννίνων) Σ.Ε.:2,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (από Ιωαννίνων μέχρι Αττικής) Σ.Ε.:2,0Στο ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στην περιγραφή της Ζ Ζώνης (σελ.227,ΤΟΜΟΣ Ι), συμπληρώνεται η τιμή της, που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί ΜΟΥΣΩΝ (από Κηφισίας μέχρι Μπλέσσα) δεξιά

_____
ΜΟΥΣΩΝ (από Κηφισίας μέχρι Μπλέσσα) δεξιά 700.000 Δρχ.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Στο ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

1. Στην περιγραφή της Ζώνης ΣΤ2 Γραμμικές (σελ.97,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο:
ΣΤΡΑΤΟΥ (από Επίκουρου μέχρι Θεσσαλονίκης)

στο ορθό: 190.000 Δρχ.
ΣΤΡΑΤΟΥ (από Επίκουρου μέχρι Θεσσαλονίκης) αριστερά 190.000 Δρχ.


2. Στην περιγραφή της Ζώνης Ι1 Γραμμικές (σελ.97,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο:
ΒΕΡΟΗΣ 200.000 Δρχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

στο ορθό: 200.000 Δρχ.
ΒΕΡΟΗΣ (τα έχοντα πρόσωπο στην Πλατεία Δικαστηρίου) 200.000 Δρχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ (τα έχοντα πρόσωπο στην Πλατεία Δικαστηρίου) 200.000 Δρχ.


Στο ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.20,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο : ΧΙΙ:2,10 στο ορθό: ΧΙΙ:2,80

Στο ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στο Συμπληρωματικό χάρτη με νέα ένταξη, προστίθεται η : Θ Ζώνη Γραμμική: 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Στο ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ- ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΝΔΟΥ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.126,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο: ΧΧΧΙΙ:1,80 Στο ορθό: ΧΧΧΙΙ:0,80

Στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ. 372, ΤΟ Μ Ο Σ III), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ Σ.Ε.:1,8
ΥΔΡΑΣ (από Ναυαρίνου μέχρι Πλ. Τελωνείου) Σ.Ε.:1,2
στο ορθό:
ΤΣΑΜΑΔΟΥ(από Ναυαρίνου μέχρι Πλ. Τελωνείου) Σ.Ε.:1,8
ΥΔΡΑΣ Σ.Ε.:1,2


Στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) (σελ.663,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο: ΧΧΧΙΙΙ:1,20 στο ορθό: XXVIII:1,2

Στο ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Στην περιγραφή της Ζώνης Γ Γραμμικές (σελ.79,ΤΟΜΟΣ III), διορθώνονται οι τιμές των παρακάτω δρόμων από το εσφαλμένο: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 (από Κριεζώτου μέχρι
Ανώνυμο 20 - Προέκταση άξονα Ανώνυμου 20) 180.000 Δρχ.
ΓΙΟΚΑΛΑ ΚΩΤΣΙΚΑ Π. (από Κριεζώτου μέχρι Σαχτούρη)

στο ορθό: 180.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 200.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 200.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 200.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 200.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 200.000 Δρχ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 (από Κριεζώτου μέχρι
Ανώνυμο 20 - Προέκταση άξονα Ανώνυμου 20) 200.000 Δρχ.
ΓΙΟΚΑΛΑ ΚΩΤΣΙΚΑ Π. (από Κριεζώτου μέχρι Σαχτούρη) 200.000 Δρχ.


ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.232,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο : ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (από Λαχανά μέχρι Αυξεντίου) δεξιά Σ.Ε.:1,2
στο ορθό:
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (από Λαχανά μέχρι Αυξεντίου) αριστερά Σ.Ε.:1,2


Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΟΥΒΙΩΝ

Στο Συντελεστή Οικοπέδου Σ.Ο. (σελ.680, ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

Για όλες τις Ζώνες, Σ.Ο. = 1,00

στο ορθό:

Για όλες τις Ζώνες , Σ.Ο. = 0,60

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

Στο Συντελεστή Οικοπέδου Σ.Ο. (σελ.691,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

Για όλες τις Ζώνες, Σ.Ο. = 1,00

στο ορθό:

Για όλες τις Ζώνες, Σ.Ο. = 0,60

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΣ

Στο Συντελεστή Οικοπέδου Σ.Ο. (σελ.692,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

Για όλες τις Ζώνες, Σ.Ο. = 1,00

στο ορθό:

Για όλες τις Ζώνες, Σ.Ο. = 0,60

Στο ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.201 ,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (από Βενιζέλου Ελ. μέχρι Δοϊράνης) αριστερά Σ.Ε.:1,3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (από Καραολή και Δημητρίου μέχρι Κύπρου) δεξιά Σ.Ε.:1,3
ΠΛΑΤΩΝΟΣ (από 21ης Ιουνίου μέχρι Καραολή και Δημητρίου) δεξιά Σ.Ε.:1,3
στο ορθό:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (από Βενιζέλου Ελ. μέχρι Δοϊράνης) Σ.Ε.:1,3
ΜΑΝΩΛΑΚΗ (από Καραολή και Δημητρίου μέχρι Κύπρου) Σ.Ε.:1,3
ΠΛΑΤΩΝΟΣ (από 21ης Ιουνίου μέχρι Καραολή και Δημητρίου) Σ.Ε.:1,3


Στο ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Στην περιγραφή της Ζ Ζώνης (σελ.375,ΤΟΜΟΣ III), διορθώνεται από το εσφαλμένο: Ζ Ζώνη: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΛΕΜΕΝΙΑΔΩΝ (ΠΡΟ ΤΟΥ '23) 150.000 Δρχ.
στο ορθό:
Ζ Ζώνη: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ (ΟΙΚ.ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤ/ΚΩΝ) 150.000 Δρχ.


Στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Διορθώνεται η ονομασία των Ζωνών Η και ΙΓ (σελ.624 - 625,ΤΟΜΟΣ II), σε Η1 και ΙΓ1 αντίστοιχα.

2. Η περιγραφή της Η1 Ζώνης, (σελ.624,ΤΟΜΟΣ ΙΙ), διορθώνεται από το εσφαλμένο:

Η Ζώνη: ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΛΑΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - Κ. ΤΣΟΛΑΚΟΥ - ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ -

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΜΕΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΑ - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΛΕΑΡΧΟΥ Ι. ΠΑΤΕΡΑ - ΓΙΑΓΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΣΑΚΗ - ΡΙΖΑΡΗ - ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΙΛΑΡΧΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ - Κ. ΖΙΩΤΑ - ΚΑΨΟΥΡΗ - ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ - ΚΡΑΝΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΑΡΤΟΥ

230.000 Δρχ.

στο ορθό:

Η1 Ζώνη: ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΜΕΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΑ - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΛΕΑΡΧΟΥ Ι. ΠΑΤΕΡΑ - ΓΙΑΓΚΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΣΑΚΗ - ΡΙΖΑΡΗ - ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΙΛΑΡΧΟΥ - ΣΑΡΙΜΒΕΗ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ - Κ. ΖΙΩΤΑ - ΚΑΨΟΥΡΗ - ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ - ΚΡΑΝΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

230.000 Δρχ.

Επισυνάπτεται χάρτης με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των ορίων Ζωνών.

3. Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.633,ΤΟΜΟΣ II), διαγράφεται το εσφαλμένο:

Στη Δ Ζώνη: Σ.Ε. = 1,00 και προστίθεται το ορθό : Για όλες τις άλλες Ζώνες Σ.Ε. = 1,00

Στο ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

1. Στην περιγραφή των Α Γραμμικών Ζωνών (σελ.26,ΤΟΜΟΣ III), διαγράφεται ο δρόμος: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (από Φίλωνος μέχρι Χαιρώνειας) 280.000 Δρχ.
2. Στο Απόσπασμα χάρτη με τροποποίηση Ζωνών (σελ.25, ΤΟΜΟΣ III),
α. διαγράφεται ο δρόμος:
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (από Φίλωνος μέχρι Χαιρώνειας)
β. προστίθεται η Α Ζώνη Γραμμική :

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ (από Καλλιαγκάκη μέχρι Φίλωνος)


Στο ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.613,ΤΟΜΟΣ ΙΙ), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

D1: Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 150 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,80

Για τμήμα του οικοπέδου μεγαλύτερο από 150 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,60

στο ορθό:

D3: Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 150 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,80

Για τμήμα του οικοπέδου μεγαλύτερο από 150 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,60

Στο ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1. Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.520,ΤΟΜΟΣ II), προστίθενται οι παρακάτω Σ.Α.Ο. που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί:

XXXII: 0,80

XXXIV: 0,60


2. Στο απόσπασμα χάρτη με τροποποίηση ζωνών (σελ.517,ΤΟΜΟΣ II), στην Ζώνη Η

διορθώνεται ο Σ.Α.Ο. από το εσφαλμένο: Χ στο ορθό: XXXII

Στο ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.667,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος από το εσφαλμένο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ (από Απ. Ιακωβάκη - Κολοκοτρώνη) δεξιά Σ.Ε.:1,1
στο ορθό:
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ (από Απ. Ιακωβάκη - Κατσιμίδου) δεξιά Σ.Ε.:1,1


Στο ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.618,ΤΟΜΟΣ II), διορθώνεται από το εσφαλμένο : XXV:1,40 στο ορθό: XXVI:1,40

Στη ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), (σελ.451,ΤΟΜΟΣ III), διορθώνεται από το εσφαλμένο :

D4: Π.Δ. 20.1.1991 (Φ.Ε.Κ. 852Δ'/ 91) α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 800 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,50
β. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 800 τ.μ. Σ.Α.Ο =

400


Επιφάνεια Οικοπέδου
στο ορθό:
D6: Π.Δ. 20.1.1991 (Φ.Ε.Κ. 852Δ'/91)
α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 800 τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,50
β. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 800 τ.μ. Σ.Α.Ο =

400


Επιφάνεια Οικοπέδου
Στο ΔΗΜΟ ΜΑΛΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΧΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΛΙΔΑ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.643,ΤΟΜΟΣ III), διαγράφονται οι παρακάτω δρόμοι:


Ζ

ΣΑΟ

Σ.Ε.

Σ.Ο
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ανώνυμο 5)

Α

0,50

2,5

0,90
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ανώνυμο 5)

Α

0,60

2,5

0,95


Στο ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Στην περιγραφή της Ε Ζώνης (σελ.898,ΤΟΜΟΣ III), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΣΚΑΛΙΔΗ (από Χάληδων μέχρι Πειραιώς) δεξιά 280.000 Δρχ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΡΗ (από Πλατεία Χορτατζών

μέχρι Χάληδων) δεξιά 280.000 Δρχ.
στο ορθό:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 280.000 Δρχ.
ΣΚΑΛΙΔΗ (από Χάληδων μέχρι Πειραιώς) δεξιά 280.000 Δρχ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ (από Πλατεία Χορτατζών μέχρι

Χάληδων) δεξιά 280.000 Δρχ.


2. Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.899 - 903, ΤΟΜΟΣ III), διορθώνονται οι παρακάτω δρόμοι από το εσφαλμένο:
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Σ.Ε.:1,2
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ι. (από Κυδωνιάς μέχρι Γρηγορίου Ε') Σ.Ε.:2.2
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ι. (από Γρηγορίου Ε' μέχρι Μ. Μπότσαρη) Σ.Ε.:1,4
στο ορθό:
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Σ.Ε.:2,0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Κ. (από Κυδωνιάς μέχρι Γρηγορίου Ε') Σ.Ε.:2.2
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Κ. (από Γρηγορίου Ε' μέχρι Μ. Μπότσαρη) Σ.Ε.:1,4


Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω απόφασης (1015544/770/00ΤΥ/Δ'/23.02.01 ΠΟΛ.1049, ΦΕΚ. 214/τ. Β'/05.03.01)

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης