Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1000554 ΕΞ 2017 Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών υγραερίου από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1000554 ΕΞ 2017
Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών υγραερίου από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων

Αθήνα, 29/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1000554 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Σ. Κουλούρης
Τηλέφωνο:210 6987417
FAX:210 6987408
E-Mail:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών υγραερίου από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων.»


Σχετ.: α) Η υπαριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 (ΦΕΚ 2113/Β) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
β) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/26.8.2016 (ΑΔΑ:7ΑΛΡΗ-8Α2) ΕΔΥΟ της Υπηρεσίας μας.

Με την ανωτέρω (α') σχετική Απόφαση ΓΓΔΕ καθορίζονται οι όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παράδοση και παραλαβή καθώς και την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και διατίθεται αποκλειστικά μέσω πρατηρίων. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της (α') σχετικής τέθηκαν σε ισχύ νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου (ετήσιο ισοζύγιο και ετήσια Κατάσταση Παραληπτών) προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος αναφορικά με τις τελωνισθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων. Αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας κατάστασης παραληπτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω α) σχετικής Απόφασης ΓΓΔΕ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων στην παράγραφο 4 προβλέπεται υποχρέωση των εταιρειών εμπορίας υγραερίου να συντάσσουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel) ετήσια κατάσταση παραληπτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της Απόφασης, με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων και όχι μόνο του υγραερίου κίνησης, την οποία υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή όπου τέθηκαν σε ανάλωση υγραέρια (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ εισαγωγής). Η εν λόγω ετήσια Κατάσταση Παραληπτών πρέπει να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγιναν οι παραδόσεις υγραερίων ήτοι ημερομηνία πρώτης εφαρμογής είναι μέχρι 31η Ιανουαρίου 2017.

2. Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της ανωτέρω Απόφασης ΓΓΔΕ, οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν όλες τις παραδόσεις υγραερίων βάσει των παραστατικών διακίνησης: αριθμός Δελτίου Αποστολής ή Τιμολόγιου- Δελτίου Αποστολής, ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, ΑΦΜ και διεύθυνση παραλήπτη, τύπος υγραερίου, ποσότητα σε: χιλιόγραμμα, λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο Κελσίου, επίσης το ειδικό βάρος και τέλος τον αριθμό MRN της ΔΕΦΚ ή του ΕΔΕ βάσει του οποίου τέθηκε σε ανάλωση η συγκεκριμένη ποσότητα υγραερίου που αναγράφεται σε κάθε παραστατικό υγραερίων. Βάσει της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους σε παραλήπτες όλων των χρήσεων των υγραερίων.

3. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τις εμφιαλωμένες ποσότητες υγραερίου, οι οποίες προορίζονται για θέρμανση ή βιομηχανική - εμπορική χρήση, δεν συμπληρώνονται οι στήλες του Υποδείγματος Α της ως άνω α) σχετικής Απόφασης ΓΓΔΕ, που αφορούν τα λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο C, δεδομένου ότι δεν απαιτείται στα σχετικά παραστατικά πωλήσεων, η αναγραφή των ποσοτήτων υγραερίου σε λίτρα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης