Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1155/12.6.2001 Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου - Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και χρόνος έκδοσης ΑΠΥ από ελαιοτριβεία

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1155/12.6.2001
Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου - Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και χρόνος έκδοσης ΑΠΥ από ελαιοτριβεία


ΠΟΛ.1155/12.6.2001 Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου - Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και χρόνος έκδοσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1056001/413/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1155

ΘΕΜΑ: Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου – Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτική παραλαβής και χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ. από ελαιοτριβεία.

1056001/413/0015/ΠΟΛ.1155/12.6.2001
 
Επειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην  υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, διευκρινίζονται τα  εξής:
 
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ορίζουν ότι:
"Επί ποσοτικής παραλαβής εμπορεύσιμων αγαθών, που δεν  συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον  Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο για την αγορά τους,  τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο καταχωρούνται η  χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το  επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα  των αγαθών και ο σκοπός της παραλαβής."
 
2. Περαιτέρω, με την παρ. 10.1.2, περ. β' της ερμηνευτικής  εγκυκλίου του Κώδικα (εγκύκλιος 3/1992) διευκρινίζεται ότι: "Οι  επιχειρήσεις ελαιοτριβείων για τη φύλαξη ποσοτήτων ελαιόλαδου,  που είτε ανήκει σε παραγωγούς, είτε ανήκει σε εμπόρους, εφόσον  δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη φύλαξη αυτή, τις καταχωρούν σε  βιβλίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη."
 
3. Το ελαιοτριβείο που δεν εκθλίβει τον ελαιόκαρπο χωριστά για  κάθε παραγωγό, αλλά από κοινού για όλους μαζί (κοινή άλεση σε  παρτίδες) και αποθηκεύει το παραγόμενο ελαιόλαδο σε "κοινή"  δεξαμενή, χωρίς να γνωρίζει σε ποιο δικαιούχο ανήκει το  ελαιόλαδο που προέρχεται από την κοινή έκθλιψη, μπορεί να  ενημερώνει το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής με κάθε ζύγιση μόνο με  την ποσότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου, όπως αυτή προκύπτει από  την ταινία της αυτόματης ζυγιστικής μηχανής ή άλλης πλάστιγγας.
Με την εκκαθάριση που γίνεται πλέον γνωστή η ποσότητα που ανήκει  στον κάθε δικαιούχο, τότε θα πρέπει να γίνεται νέα καταχώριση  στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής με όλα τα δεδομένα (δικαιούχος  και ποσότητα) ή να εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής,  συνενωμένο ή όχι με την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
 
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις κοινής (ομαδικής) έκθλιψης  ελαιοκάρπου, λαμβανομένου υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις  παραγωγών πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παράδοση ελαιοκάρπου  και κατ' επέκταση επαναλαμβανόμενη έκθλιψη, ενόψει και των  ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι Αποδείξεις  Παροχής Υπηρεσιών, συνενωμένες ή μη με το Δελτίο Ποσοτικής  Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής προς τους παραγωγούς (κοινής  έκθλιψης), για τις δικαιούμενες αμοιβές του ελαιοτριβείου (σε  είδος ή σε χρήμα) μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  12, παρ. 2 του ΚΒΣ, να εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη δέκατη  (10η) ημέρα του επόμενου της έκθλιψης μήνα και με ημερομηνία την  τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά. Αυτονόητο είναι ότι μέχρι  την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίων Ποσοτικής  Παραλαβής - Δελτίων Αποστολής δεν θα έχουν πωληθεί ποσότητες  ελαιόλαδου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης