ΠΟΛ.1149/5.6.2001

Ασφαλιστική ενημερότητα αστικών εταιριών ιδιοκτητών ραδιοταξίΣχόλια:


5 Ιούν 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1053761/371/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Δ. Καρύδη
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ.: 1149

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα αστικών εταιρειών ιδιοκτητών ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ.
1053761/371/0015/ΠΟΛ.1149/5.6.2001

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. 9303/21.5.2001 έγγραφο του ΤΣΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι αστικές εταιρίες ιδιοκτητών ραδιοταξί, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν σαν σκοπό την εκμετάλλευση ραδιοδικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους Δ.Χ. αυτοκίνητα, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις που διέπουν το ΤΣΑ.

Συνεπώς, κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΤΣΑ για τέτοιου είδους νομικά πρόσωπα.

 


Taxheaven.gr