ΠΟΛ.1142/24.5.2001

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ μέσω ειδικών λογαριασμώνΣχόλια:


24 Μάι 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1050839/908/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375314 - 317

ΠΟΛ.: 1142

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ μέσω Ειδικών Λογαριασμών.
1050839/908/Α0012/ΠΟΛ.1142/24.5.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος ή άλλες αξίες, για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.


2. Οπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου "αποδοχές" του μισθωτού περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός, όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν, τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως "πρόσθετη αμοιβή" ή ως αποζημίωση ή επίδομα.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) που καταβάλλονται μέσω των ειδικών λογαριασμών για παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτές κινούνται μέσα στα πλαίσια της εξαρτημένης σχέσης εργασίας τους, θεωρούνται ως πρόσθετες αμοιβές και κατόπιν τούτου φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν.2238/1994.4. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός της κατηγορίας του εισοδήματος είναι θέμα ελέγχου των πραγματικών περιστατικών, ο οποίος διενεργείται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω δικαιούχων μελών ΔΕΠ.


Taxheaven.gr