Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1134/22.5.2001 Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2001 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1134/22.5.2001
Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).


Αθήνα, 22 Μαίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1046716/667/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1134

ΘΕΜΑ: Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κεφ. Γ της αριθ. 16823/15-5-1978 (ΦΕΚ 524.Β.78) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης αυτοκινήτων οχημάτων με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. Ειδικότερα:

Για να επιτραπεί, κατά τα ανωτέρω, έλξη ρυμουλκούμενου από επιβατηγό ή ελαφρό φορτηγό αυτοκίνητο, χρειάζεται να χορηγηθεί ειδικό σημείωμα, κατόπιν επιθεώρησης του έλκοντος μαζί με το ρυμουλκούμενο όχημα, από την Υπηρεσία Συγκοινωνών του Νομού στον οποίο κατοικεί ο κάτοχος του έλκοντος αυτοκινήτου.

Το σημείωμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου τα στοιχεία ταυτότητος (κατηγορία, εργοστ. κατασκευής, τύπος και αριθμός πλαισίου) ως και τα βασικά τεχνικά στοιχεία (αριθμός αξόνων, διαστάσεις, μέγιστον επιτρεπόμενον βάρος) του ρυμουλκούμενου και την κατηγορία αδείας οδηγήσεως την οποία πρέπει να κατέχει αυτός που θα οδηγεί το έλκον όχημα, όταν είναι συνδεδεμένο με αυτό το ρυμουλκούμενο θα το έχει δε υποχρεωτικά μαζί του ο οδηγός του έλκοντος αυτοκινήτου και θα το δείχνει όταν του ζητείται από τα αρμόδια για τον έλεγχο αστυνομικά όργανα.

Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.8 του κεφ. Ε της αρ. Α2/29542/5347/9-8-1991 (ΦΕΚ 707.Β.91) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται ότι απαγορεύεται με ΦΙΧ αυτοκίνητα η ρυμούλκηση τροχόσπιτων και σκαφών αναψυχής.

Η ρυμούλκηση αυτή είναι επιτρεπτή στις περιπτώσεις που η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου την οποία εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο που ασχολείται με την παραγωγή ή εμπορία αυτών καθώς και στις περιπτώσεις που η άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου έχει εκδοθεί στο όνομα εμπόρου παζαριών οπότε στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται ρυμούλκηση τροχόσπιτων.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992, όπως ισχύουν, ορίζονται οι κατηγορίες των αυτοκινήτων οχημάτων που καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος.

Ειδικότερα τα οχήματα αυτά είναι:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

β) Τύπου Jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

γ) Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης.

δ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).

3. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις (άρθρο 36 ν.2093/1992) καταλαμβάνουν τα επιβατικά ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) τα οποία έλκονται από Ε.Ι.Χ. ή ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα οποία υποχρεωτικά φέρουν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης στο οποίο αναγράφονται μεταξύ των άλλων και τα στοιχεία του έλκοντος αυτοκίνητου και όχι τα τροχόσπιτα που ρυμουλκούνται από ΦΙΧ αυτοκίνητα ιδιοκτησίας των παραγωγών (κατασκευαστών) ή εμπόρων τροχόσπιτων και εμπόρων παζαριών.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Για μεν τους παραγωγούς ή εμπόρους τροχόσπιτων δεν απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης για το λόγο ότι στην άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου και στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας αναγράφεται "δύναται να έλκει τα τροχόσπιτα που εμπορεύεται", η δε ρυμούλκηση - μεταφορά των τροχόσπιτων γίνεται με συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο) στο οποίο αναγράφεται ο σκοπός μεταφοράς, ο τόπος αποστολής κλπ.

β) Για δε τους εμπόρους παζαριών απαιτείται υποχρεωτικά να εφοδιασθούν με το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα στοιχεία του έλκοντος Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του υπόψη εμπόρου παζαριών.

Επίσης, σημειώνεται ότι για την περίπτωση β (έμπορος παζαριών) η ανωτέρω κυκλοφοριακή μονάδα (Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο και τροχόσπιτο) λαμβάνεται ως ενιαία μονάδα και επομένως τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση το συνολικό ωφέλιμο φορτίο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδ. β΄ της περιπτ. Α, της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2367/1953, όπως ισχύουν και καταβάλλονται με αποδεικτικό είσπραξης και όχι με την προμήθεια του ειδικού σήματος, επειδή δεν πρόκειται για επιβατικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (τροχόσπιτο), κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν.2093/1992.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης