Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1116/27.4.2001 Εκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1116/27.4.2001
Εκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων


ΠΟΛ.1116/27.4.2001 Εκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1028481/10247/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
Τηλέφωνο: 3375311-12

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: Έκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων.
1028481/10247/Β0012/ΠΟΛ.1116/27.4.2001

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων αφαιρείται από το καθαρό εισόδημά τους, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, ποσοστό 50% επί των δαπανών των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (17.11.1999) και μέχρι 31.12.2001. Η μείωση των δηλούμενων κερδών της επιχείρησης με το ποσό της δαπάνης αυτής ενεργείται, εφόσον:

α) Κατά την προηγούμενη από την πρόσληψη διαχειριστική περίοδο απασχολούνται στην επιχείρηση τουλάχιστον πέντε (5) εργατοϋπάλληλοι με πλήρη απασχόληση και

β) Κατά τις διαχειριστικές περιόδους τα κέρδη των οποίων μειώνονται με τη δαπάνη αυτή, δεν μειώνεται λόγω απόλυσης ο αριθμός του απασχολούμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.

Η ως άνω μείωση των κερδών των επιχειρήσεων θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το χρόνο πρόσληψης κάθε νέου εργαζόμενου.2. Από τη διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι για την εφαρμογή τους απαιτείται - μεταξύ άλλων - να μην μειώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων (είτε από το υφιστάμενο, είτε από το νεοπροσληφθέν προσωπικό) λόγω απόλυσης και μόνο. Δηλαδή, αν η μείωση οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. συνταξιοδότησης, λήξης της υπάρχουσας σύμβασης ορισμένου χρόνου κ.λπ.), η επιχείρηση δικαιούται να εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μέσα στην οποία προσέλαβε το καινούριο προσωπικό και της επόμενης χρήσης το 50% των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν στους νεοπροσληφθέντες.

Αντίθετα, αν λάβει χώρα απόλυση είτε από το παλαιό προσωπικό, είτε από το νεοπροσληφθέν, η επιχείρηση χάνει το πιο πάνω ευεργέτημα.3. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απόλυσης εργαζόμενου λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του στην εργασία και η απόλυση αυτή επικυρώνεται με δικαστική απόφαση.4. Εξάλλου, από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων, το παρεχόμενο κίνητρο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης